Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Natriummetabisulfiet

Natriummetabisulfiet 100gr

Natriummetabisulfiet 100gram

Verpakt in een stevig potje met schroefdeksel


       


Bestellen


Prijs: €1.99
Bestellen
2 stuk(s) op voorraad


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Wit kristalijn poeder
Synoniemen:
UN:
IUPAC:
Natriummetabisulfiet
CAS Nr:
7681-57-4
EEG Index:
231-673-0
Formule:
Na2S2O5
SMILES:
[O-]S(=O)OS(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Mol. Massa:
190.106
Dichtheid:
1.480
Smeltpunt:
170.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Dit gas kan irritatie van de ademhaling veroorzaken.

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pot >= 100gr < 1000gr
Netto Gewicht:
0.15 KG
Verzendunits:
0
HS Code:
28321090

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Kaliumjodide 20gr
Kaliumjodide 20gr
Borosilicaat testbuis 12x75mm push cap
Borosilicaat testbuis 12x75mm push cap
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
d-Limoneen 300ml
d-Limoneen 300ml
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Urea 100gr
Urea 100gr
Demiwater 20L
Demiwater 20L
Erlenmeyer brede hals 100ml
Erlenmeyer brede hals 100ml
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Salpeterzuur 1L 3%
Salpeterzuur 1L 3%
Horlogeglas 70mm
Horlogeglas 70mm
Horlogeglas 90mm
Horlogeglas 90mm
Horlogeglas 150mm
Horlogeglas 150mm
Bekerglas Simax hoog 250ml
Bekerglas Simax hoog 250ml
Bekerglas Simax hoog 600ml
Bekerglas Simax hoog 600ml
Bekerglas Simax hoog 2000ml
Bekerglas Simax hoog 2000ml
Urea 880gr
Urea 880gr
Citroenzuur Monohydraat 5Kg
Citroenzuur Monohydraat 5Kg
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Sulfaminezuur 1Kg >99%
Sulfaminezuur 1Kg >99%
Benzylalcohol 99% 1L
Benzylalcohol 99% 1L
Jerrycan kraan DIN48
Jerrycan kraan DIN48