Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Natriummetabisulfiet

Natriummetabisulfiet 100gr

Natriummetabisulfiet 100gram

Verpakt in een stevig potje met schroefdeksel


       


Bestellen


Stuksprijs: €1.99 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 1 tot 3 werkdagenChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Wit kristalijn poeder
Synoniemen:
UN:
IUPAC:
Natriummetabisulfiet
CAS Nr:
7681-57-4
EEG Index:
231-673-0
Formule:
Na2S2O5
SMILES:
[O-]S(=O)OS(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Mol. Massa:
190.106
Dichtheid:
1.480
Smeltpunt:
170.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Dit gas kan irritatie van de ademhaling veroorzaken.

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pot >= 100gr < 1000gr
Netto Gewicht:
0.15 KG
Verzendunits:
0
HS Code:
28321090

Vaak samen besteld:

Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Bekerglas Simax laag 1000ml
Bekerglas Simax laag 1000ml
Natriumsulfiet 200 gram
Natriumsulfiet 200 gram
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Salpeterzuur 1L 53%
Salpeterzuur 1L 53%
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Waterstofperoxide 35% 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Bekerglas Simax hoog 600ml
Bekerglas Simax hoog 600ml
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Kaliumferricyanide 100gr
Kaliumferricyanide 100gr
Ammoniumijzer(III)citraat groen 100gr
Ammoniumijzer(III)citraat groen 100gr
Tin brokken 100gr
Tin brokken 100gr
Magnesiumchloride 1kg
Magnesiumchloride 1kg
Bekerglas Simax hoog 50ml
Bekerglas Simax hoog 50ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Natriumthiosulfaat 1000gr
Natriumthiosulfaat 1000gr
FG Korrelkalk 15% MgO 25kg
FG Korrelkalk 15% MgO 25kg