Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.

Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Natriummetabisulfiet

Natriummetabisulfiet 100gr

Natriummetabisulfiet 100gram

Verpakt in een stevig potje met schroefdeksel


       


Bestellen


Stuksprijs: €1.99 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 1 tot 3 werkdagenChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Wit kristalijn poeder
Synoniemen:
UN:
IUPAC:
Natriummetabisulfiet
CAS Nr:
7681-57-4
EEG Index:
231-673-0
Formule:
Na2S2O5
SMILES:
[O-]S(=O)OS(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Mol. Massa:
190.106
Dichtheid:
1.480
Smeltpunt:
170.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Dit gas kan irritatie van de ademhaling veroorzaken.

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pot >= 100gr < 1000gr
Netto Gewicht:
0.15 KG
Verzendunits:
0
HS Code:
28321090

Vaak samen besteld:

Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Natriumsulfiet 200 gram
Natriumsulfiet 200 gram
Bekerglas Simax hoog 50ml
Bekerglas Simax hoog 50ml
Kaliumpermanganaat 100gr
Kaliumpermanganaat 100gr
KP Oplossing 1:10 1000ml
KP Oplossing 1:10 1000ml
Calciumnitraat 1kg
Calciumnitraat 1kg
Mangaansulfaat 125gr
Mangaansulfaat 125gr
Kaliumfosfaat 100gr
Kaliumfosfaat 100gr
Kaliumhydroxide 100gr
Kaliumhydroxide 100gr
Zwavelzuur 15% 1000ml
Zwavelzuur 15% 1000ml
Salpeterzuur 1L 3%
Salpeterzuur 1L 3%
Zinksulfaat 175gr
Zinksulfaat 175gr
Fosforzuur 59% 1L
Fosforzuur 59% 1L
Citroenzuur Anhydraat 100gr
Citroenzuur Anhydraat 100gr
Mierenzuur 85% 100ml
Mierenzuur 85% 100ml
Ijzerchloride 40% 1L
Ijzerchloride 40% 1L
Kaliumferrocyanide 100gr
Kaliumferrocyanide 100gr
Kaliumjodide 100gr
Kaliumjodide 100gr
Ammoniumchloride p.a. >99.7% 100gr
Ammoniumchloride p.a. >99.7% 100gr
Natriumsulfide Gehydrateerd 100gr
Natriumsulfide Gehydrateerd 100gr
Kaliumbromide 100gr
Kaliumbromide 100gr
Bekerglas Simax hoog 600ml
Bekerglas Simax hoog 600ml
Keramisch getipt pincet 10x125mm gebogen
Keramisch getipt pincet 10x125mm gebogen
Veiligheidsbril Drager X-pect 8310 Clear
Veiligheidsbril Drager X-pect 8310 Clear