Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Natriummetabisulfiet

Natriummetabisulfiet 100gr

Natriummetabisulfiet 100gram

Verpakt in een stevig potje met schroefdeksel


       


Bestellen


Prijs: €1.99
Bestellen
2 stuk(s) op voorraad


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Wit kristalijn poeder
Synoniemen:
UN:
IUPAC:
Natriummetabisulfiet
CAS Nr:
7681-57-4
EEG Index:
231-673-0
Formule:
Na2S2O5
SMILES:
[O-]S(=O)OS(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Mol. Massa:
190.106
Dichtheid:
1.480
Smeltpunt:
170.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Dit gas kan irritatie van de ademhaling veroorzaken.

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pot >= 100gr < 1000gr
Netto Gewicht:
0.15 KG
Verzendunits:
0
HS Code:
28321090;


Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter

Isopropylalcohol 1 Liter

Kaliumjodide 20gr

Kaliumjodide 20gr

Borosilicaat testbuis 12x75mm push cap

Borosilicaat testbuis 12x75mm push cap

Reageerbuis 10x100mm borosilicaat

Reageerbuis 10x100mm borosilicaat

d-Limoneen 300ml

d-Limoneen 300ml

Transportbak (nieuw)

Transportbak (nieuw)