Naar categorie: Vaste Stoffen

Natriummetabisulfiet

natriummetabisulfiet 1kg

Natriummetabisulfiet is een anorganische verbinding van natrium, zwavel en zuurstof, met als brutoformule Na₂S₂O₅. De stof komt voor als een wit kristallijn poeder, dat zeer goed oplosbaar is in water. Het wordt gebruikt als conserveermiddel en antioxidant in de voedingsmiddelenindustrie en draagt het E-nummer 223.

Meer dan 97% zuiver.

LET OP: triggert astmatische aanvallen bij mensen die daar gevoelig voor zijn.


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Prijsstaffel Inclusief BTW
Natriummetabisulfiet 100gr Natriummetabisulfiet 100 gram €1.99 €2.41 1 Bestellen
Natriummetabisulfiet 1Kg Natriummetabisulfiet 1 Kilogram €8.25 €9.98 26 Bestellen
Natriummetabisulfiet 6x 1Kg Natriummetabisulfiet 6x 1 Kilogram €26.86 €32.50 4 Bestellen
Natriummetabisulfiet 25kg Natriummetabisulfiet 25kg €47.89 vanaf €37.98 per 12 €57.95 5 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Wit kristalijn poeder
Synoniemen:
UN:
IUPAC:
Natriummetabisulfiet
CAS Nr:
7681-57-4
EEG Index:
231-673-0
Formule:
Na2S2O5
SMILES:
[O-]S(=O)OS(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Mol. Massa:
190.106
Dichtheid:
1.480
Smeltpunt:
170.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Dit gas kan irritatie van de ademhaling veroorzaken.

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:
28321090

Vaak samen besteld:

Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Bekerglas Simax laag 1000ml
Bekerglas Simax laag 1000ml
Bekerglas Simax laag 2000ml
Bekerglas Simax laag 2000ml
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Sulfaminezuur 150gram >99%
Sulfaminezuur 150gram >99%
Urea 880gr
Urea 880gr
Horlogeglas 70mm
Horlogeglas 70mm
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Yara Amnitra 1L
Yara Amnitra 1L
Xyleen 300ml (glas)
Xyleen 300ml (glas)
Knijpfles 100ml
Knijpfles 100ml
Urea 4400gr
Urea 4400gr
Erlenmeyer smalle hals 1000ml
Erlenmeyer smalle hals 1000ml
Sulfaminezuur 1Kg >99%
Sulfaminezuur 1Kg >99%
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Glycerol 5L
Glycerol 5L
Kaliumnitraat 5000 gram
Kaliumnitraat 5000 gram
Calciumnitraat 1kg
Calciumnitraat 1kg
Talkpoeder 500 gr
Talkpoeder 500 gr