Vanwege het coronavirus hebben wij het enorm druk, stuur ons een email als u ons niet telefonisch kunt bereiken, bestellingen worden zo snel mogelijk verzonden
We zijn genoodzaakt orders van zorginstellingen met voorrang te behandelen, het kan daardoor langer duren voordat wij uw bestelling versturen.

Naar categorie: Vaste Stoffen

Natriummetabisulfiet

natriummetabisulfiet 1kg

Natriummetabisulfiet is een anorganische verbinding van natrium, zwavel en zuurstof, met als brutoformule Na₂S₂O₅. De stof komt voor als een wit kristallijn poeder, dat zeer goed oplosbaar is in water. Het wordt gebruikt als conserveermiddel en antioxidant in de voedingsmiddelenindustrie en draagt het E-nummer 223.

Meer dan 97% zuiver.

LET OP: triggert astmatische aanvallen bij mensen die daar gevoelig voor zijn.


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Ex. BTW Incl. BTW
Natriummetabisulfiet 100gr Natriummetabisulfiet 100 gram €1.99 €2.41 Bestellen
Natriummetabisulfiet 1Kg Natriummetabisulfiet 1 Kilogram €8.25 €9.98 Bestellen
Natriummetabisulfiet 6x 1Kg Natriummetabisulfiet 6x 1 Kilogram €26.86 €32.50 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Wit kristalijn poeder
Synoniemen:
UN:
IUPAC:
Natriummetabisulfiet
CAS Nr:
7681-57-4
EEG Index:
231-673-0
Formule:
Na2S2O5
SMILES:
[O-]S(=O)OS(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Mol. Massa:
190.106
Dichtheid:
1.480
Smeltpunt:
170.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Dit gas kan irritatie van de ademhaling veroorzaken.

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:
28321090;


Vaak samen besteld:

Salpeterzuur 1L 53%

Salpeterzuur 1L 53%

Zoutzuur 30% 1 Liter

Zoutzuur 30% 1 Liter

Bekerglas Simax laag 100ml

Bekerglas Simax laag 100ml

Kaliumnitraat 1000 gram

Kaliumnitraat 1000 gram

Bekerglas Simax hoog 600ml

Bekerglas Simax hoog 600ml

Bekerglas Simax hoog 250ml

Bekerglas Simax hoog 250ml