Naar categorie: Vaste Stoffen

Natriummetabisulfiet

natriummetabisulfiet 1kg

Natriummetabisulfiet is een anorganische verbinding van natrium, zwavel en zuurstof, met als brutoformule Na₂S₂O₅. De stof komt voor als een wit kristallijn poeder, dat zeer goed oplosbaar is in water. Het wordt gebruikt als conserveermiddel en antioxidant in de voedingsmiddelenindustrie en draagt het E-nummer 223.

Meer dan 97% zuiver.

LET OP: triggert astmatische aanvallen bij mensen die daar gevoelig voor zijn.


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Natriummetabisulfiet 100gr Natriummetabisulfiet 100 gram €1.99 €2.41 Bestellen
Natriummetabisulfiet 1Kg Natriummetabisulfiet 1 Kilogram €8.25 €9.98 10 Bestellen
Natriummetabisulfiet 6x 1Kg Natriummetabisulfiet 6x 1 Kilogram €26.86 €32.50 1 Bestellen
Natriummetabisulfiet 25kg Natriummetabisulfiet 25kg €40.45 €48.95 7 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Wit kristalijn poeder
Synoniemen:
UN:
IUPAC:
Natriummetabisulfiet
CAS Nr:
7681-57-4
EEG Index:
231-673-0
Formule:
Na2S2O5
SMILES:
[O-]S(=O)OS(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Mol. Massa:
190.106
Dichtheid:
1.480
Smeltpunt:
170.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Dit gas kan irritatie van de ademhaling veroorzaken.

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:
28321090

Vaak samen besteld:

Salpeterzuur 1L 3%
Salpeterzuur 1L 3%
Bekerglas Simax hoog 100ml
Bekerglas Simax hoog 100ml
Bekerglas Simax hoog 250ml
Bekerglas Simax hoog 250ml
Bekerglas Simax laag 2000ml
Bekerglas Simax laag 2000ml
Bekerglas Simax laag 1000ml
Bekerglas Simax laag 1000ml
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Plastic emmer 32L
Plastic emmer 32L
Stop rood rubber 47-55mm
Stop rood rubber 47-55mm
Borax Decahydraat 1000gr
Borax Decahydraat 1000gr
Waterstofperoxide 3% 1L
Waterstofperoxide 3% 1L
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Natriumsulfaat 25kg
Natriumsulfaat 25kg
Urea 880gr
Urea 880gr
Schep wit HDPE, inhoud 150 ml
Schep wit HDPE, inhoud 150 ml
Dubbelspatel chattaway INOX 235mm
Dubbelspatel chattaway INOX 235mm
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Veiligheids pipetteerballon 50ml
10ml Meetpipet AS
10ml Meetpipet AS
Sulfaminezuur 150gram >99%
Sulfaminezuur 150gram >99%
Kaliumpermanganaat 100gr
Kaliumpermanganaat 100gr
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)