Naar categorie: Vaste Stoffen

Natriummetabisulfiet

natriummetabisulfiet 1kg

Natriummetabisulfiet is een anorganische verbinding van natrium, zwavel en zuurstof, met als brutoformule Na₂S₂O₅. De stof komt voor als een wit kristallijn poeder, dat zeer goed oplosbaar is in water. Het wordt gebruikt als conserveermiddel en antioxidant in de voedingsmiddelenindustrie en draagt het E-nummer 223.

Meer dan 97% zuiver.

LET OP: triggert astmatische aanvallen bij mensen die daar gevoelig voor zijn.


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Prijsstaffel Inclusief BTW
Natriummetabisulfiet 100gr Natriummetabisulfiet 100 gram €1.99 €2.41 Bestellen
Natriummetabisulfiet 1Kg Natriummetabisulfiet 1 Kilogram €8.25 €9.98 1 Bestellen
Natriummetabisulfiet 6x 1Kg Natriummetabisulfiet 6x 1 Kilogram €26.86 €32.50 Bestellen
Natriummetabisulfiet 25kg Natriummetabisulfiet 25kg €47.89 vanaf €37.98 per 12 €57.95 1 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Wit kristalijn poeder
Synoniemen:
UN:
IUPAC:
Natriummetabisulfiet
CAS Nr:
7681-57-4
EEG Index:
231-673-0
Formule:
Na2S2O5
SMILES:
[O-]S(=O)OS(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Mol. Massa:
190.106
Dichtheid:
1.480
Smeltpunt:
170.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Dit gas kan irritatie van de ademhaling veroorzaken.

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:
28321090

Vaak samen besteld:

Zoutzuur 29% 1 Liter
Zoutzuur 29% 1 Liter
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zoutzuur 29% 20 Liter
Zoutzuur 29% 20 Liter
Bekerglas Simax laag 1000ml
Bekerglas Simax laag 1000ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Aluminiumhydroxide 1Kg
Aluminiumhydroxide 1Kg
Salpeterzuur 1L 53%
Salpeterzuur 1L 53%
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Borax Decahydraat 100gr
Borax Decahydraat 100gr
Aluminiumhydroxide 100gr
Aluminiumhydroxide 100gr
Bekerglas Simax hoog 100ml
Bekerglas Simax hoog 100ml
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Borax Decahydraat 1000gr
Borax Decahydraat 1000gr
Natriumcarbonaat 800gram
Natriumcarbonaat 800gram
Bismuth brokken 100gr
Bismuth brokken 100gr
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Stickerverwijderaar 1 Liter
Stickerverwijderaar 1 Liter
Aluminiumhydroxide 5kg
Aluminiumhydroxide 5kg
Natriumsulfiet 200 gram
Natriumsulfiet 200 gram