Naar categorie: Vloeistoffen

Natriumhypochloriet / Chloor / Bleek

natrium hypochloriet Veelgebruikt om het zwembad te chloreren of in een oplossing met water als reinigingsmiddel.

Chloor Granulaat (calcium hypochloriet)   Dikke en dunne bleek


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Prijsstaffel Inclusief BTW
Natriumhypochloriet 12-14% 1L Natriumhypochloriet 12-14% 1L €2.93 €3.55 26 Bestellen
Natriumhypochloriet 12-14% 12x 1L Natriumhypochloriet 12-14% 12x 1L €23.93 €28.95 2 Bestellen
Natriumhypochloriet 12-14% 20L Bulk verpakking 12-14% chloor €27.23 vanaf €23.10 per 12 €32.95 5 Bestellen
Natriumhypochloriet 12-14% 100L (5x 20L) Natriumhypochloriet 12-14% 100L (5x 20L) €109.88 €132.95 1 Bestellen
Natriumhypochloriet 12-14% 200L Natriumhypochloriet 12-14% 200L €164.88 €199.50 Bestellen
Natriumhypochloriet 13.8% 1200kg IBC Natriumhypochloriet 13.8% 1200kg IBC €549.59 €665.00 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
bleekloog
UN:
1791
IUPAC:
natriumhypochloriet
CAS Nr:
7681-52-9
EEG Index:
231-668-3
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Bijtend Schadelijk voor de omgeving Irriterend
ADR: HYPOCHLORIET OPLOSSING, MILIEUGEVAARLIJK, 8, II (E)
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN1791 HYPOCHLORIET OPLOSSING, MILIEUGEVAARLIJK, 8, II (E)
ADR Klasse:
8 + 9
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
3 per KG/L
HS Code:
28289019

Vaak samen besteld:

Stop rood rubber 8-12mm
Stop rood rubber 8-12mm
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Zwavelzuur 37% 20L (ADR)
Zwavelzuur 37% 20L (ADR)
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Stop rood rubber 10.5-14.5mm
Stop rood rubber 10.5-14.5mm
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Sprayer voor 1L fles
Sprayer voor 1L fles
Stop rood rubber 17-22mm
Stop rood rubber 17-22mm
Stop rood rubber 18-24mm
Stop rood rubber 18-24mm
Bekerglas Simax laag 1000ml
Bekerglas Simax laag 1000ml
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Isopropylalcohol 70% 1L
Isopropylalcohol 70% 1L
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Kaliumbicarbonaat 25kg
Kaliumbicarbonaat 25kg
10ml Meetpipet AS
10ml Meetpipet AS
20ml Meetpipet AS
20ml Meetpipet AS
Ethanol (gedenatureerd) 20 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 20 Liter
Aceton >99% 18Kg
Aceton >99% 18Kg
Calciumhypochloriet 100gr
Calciumhypochloriet 100gr
Grafiet staaf 10x100mm
Grafiet staaf 10x100mm
Type K -50 tot 1200C 30cm
Type K -50 tot 1200C 30cm
Stop rood rubber 29-35mm
Stop rood rubber 29-35mm
Stop rood rubber 21-27mm
Stop rood rubber 21-27mm