Naar categorie: Vloeistoffen

Natriumhypochloriet / Chloor / Bleek

natrium hypochloriet Veelgebruikt om het zwembad te chloreren of in een oplossing met water als reinigingsmiddel.

Chloor Granulaat (calcium hypochloriet)   Dikke en dunne bleek


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Ex. BTW Incl. BTW
Natriumhypochloriet 12-14% 1L Natriumhypochloriet 12-14% 1L €2.85 €3.45 Bestellen
Natriumhypochloriet 12-14% 20L Bulk verpakking 12-14% chloor €19.96 €24.15 8 Bestellen
Natriumhypochloriet 12-14% 12x 1L Natriumhypochloriet 12-14% 12x 1L €23.93 €28.95 Bestellen
Natriumhypochloriet 12-14% 100L (5x 20L) Natriumhypochloriet 12-14% 100L (5x 20L) €82.54 €99.87 1 Bestellen
Natriumhypochloriet 12-14% 200L Natriumhypochloriet 12-14% 200L €159.09 €192.50 1 Bestellen
Natriumhypochloriet 13.8% 1200kg IBC Natriumhypochloriet 13.8% 1200kg IBC €524.79 €635.00 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
bleekloog
UN:
1791
IUPAC:
natriumhypochloriet
CAS Nr:
7681-52-9
EEG Index:
231-668-3
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Bijtend Schadelijk voor de omgeving Irriterend
ADR: HYPOCHLORIET OPLOSSING, MILIEUGEVAARLIJK, 8, II (E)
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN1791 HYPOCHLORIET OPLOSSING, MILIEUGEVAARLIJK, 8, II (E)
ADR Klasse:
8 + 9
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
3 per KG/L
HS Code:
28289019

Vaak samen besteld:

Stop rood rubber 8-12mm
Stop rood rubber 8-12mm
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 20L
Zwavelzuur 37% 20L
Hevelpomp kunstof 20l
Hevelpomp kunstof 20l
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Stop rood rubber 10.5-14.5mm
Stop rood rubber 10.5-14.5mm
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Glazen Thermometer 0-200℃
Glazen Thermometer 0-200℃
CalciumChloride Parel 750gr
CalciumChloride Parel 750gr
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Erlenmeyer brede hals 1000ml
Erlenmeyer brede hals 1000ml
Bekerglas Simax laag 2000ml
Bekerglas Simax laag 2000ml
Magnesiumchloride 1kg
Magnesiumchloride 1kg
Knijpfles 500ml
Knijpfles 500ml
Natriumpercarbonaat 99.8% 100 gram
Natriumpercarbonaat 99.8% 100 gram
Kaliumhydroxide 1Kg
Kaliumhydroxide 1Kg
Natriumchloride 5kg
Natriumchloride 5kg