Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.

Naar categorie: Vloeistoffen

Natriumhypochloriet / Chloor / Bleek

natrium hypochloriet Veelgebruikt om het zwembad te chloreren of in een oplossing met water als reinigingsmiddel.

Chloor Granulaat (calcium hypochloriet)   Dikke en dunne bleek


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Prijsstaffel Inclusief BTW
Natriumhypochloriet 12-14% 200L Natriumhypochloriet 12-14% 200L Op Aanvraag 4 Op aanvraag
Natriumhypochloriet 12-14% 1L Natriumhypochloriet 12-14% 1L €2.93 €3.55 Bestellen
Natriumhypochloriet 12-14% 12x 1L Natriumhypochloriet 12-14% 12x 1L €23.93 €28.95 Bestellen
Natriumhypochloriet 12-14% 20L Bulk verpakking 12-14% chloor €27.23 vanaf €23.10 per 12 €32.95 Bestellen
Natriumhypochloriet 12-14% 100L (5x 20L) Natriumhypochloriet 12-14% 100L (5x 20L) €132.19 vanaf €0.00 per 55 €159.95 Bestellen
Natriumhypochloriet 13.8% 1200kg IBC Natriumhypochloriet 13.8% 1200kg IBC €1321.49 €1599.00 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
bleekloog
UN:
1791
IUPAC:
natriumhypochloriet
CAS Nr:
7681-52-9
EEG Index:
231-668-3
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Bijtend Schadelijk voor de omgeving Irriterend
ADR: HYPOCHLORIET OPLOSSING, MILIEUGEVAARLIJK, 8, II (E)
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN1791 HYPOCHLORIET OPLOSSING, MILIEUGEVAARLIJK, 8, II (E)
ADR Klasse:
8 + 9
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
3 per KG/L
HS Code:
28289019

Vaak samen besteld:

Zwavelzuur 37% 20L (ADR)
Zwavelzuur 37% 20L (ADR)
Demiwater 20L
Demiwater 20L
Stop rood rubber 8-12mm
Stop rood rubber 8-12mm
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Demiwater 5L
Demiwater 5L
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Sprayer voor 1L fles
Sprayer voor 1L fles
Stop rood rubber 17-22mm
Stop rood rubber 17-22mm
Stop rood rubber 18-24mm
Stop rood rubber 18-24mm
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Zoutzuur 10% 5L (can)
Zoutzuur 10% 5L (can)
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Isopropylalcohol 70% 1L
Isopropylalcohol 70% 1L
Horlogeglas 120mm
Horlogeglas 120mm
Natriumcarbonaat 25kg
Natriumcarbonaat 25kg
Natronwaterglas 37% 200L
Natronwaterglas 37% 200L
Azijnzuur 40% 1L
Azijnzuur 40% 1L
Bekerglas Simax hoog 250ml
Bekerglas Simax hoog 250ml
Schep wit HDPE, inhoud 150 ml
Schep wit HDPE, inhoud 150 ml
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Zoutzuur 10% 1 Liter
Zoutzuur 10% 1 Liter
Natronloog 30% 1L
Natronloog 30% 1L