Wegens omstandigheden zijn wij tijdelijk gesloten.
Uw Winkelwagen bevat 232 items

Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Natriumhydroxide

Natriumhydroxide 6000gr (ADR)

Natriumhydroxide 6kg (ADR)

Verpakt in een stevige witte emmer.

LET OP
Natriumhydroxide mag niet via DHL verstuurd worden in verpakkingen groter dan 1kg (LQ regeling). Alles boven 1kg valt onder het ADR. Uw bestelling wordt per ADR palletdistributie naar u verzonden en dit kost tussen de 30 en 50 euro afhankelijk van uw locatie in nederland. Houd er rekening mee dat uw adres bereikbaar moet zijn voor vrachtwagens met oranje platen. 


Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 25 Kg/L
Enkel leverbaar in Nederland.

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte hygroscopische kristallen
Synoniemen:
caustische soda, caustic soda
UN:
1823
IUPAC:
Natriumhydroxide
CAS Nr:
1310-73-2
EEG Index:
215-185-5
Formule:
NaOH
SMILES:
[OH-].[Na+]
Mol. Massa:
39.997
Dichtheid:
2.100
Smeltpunt:
318.000 °C
Kookpunt:
1390.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
ADR: NATRIUMHYDROXIDE, 8, II, E
Opslag: In een afgesloten recipient, in een vochtvrije omgeving, gescheiden van zuren, metalen en voedingsmiddelen.

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN1823 NATRIUMHYDROXIDE, 8, II, E
ADR Klasse:
8
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
18
Verpakkingstype:
Emmer 5Kg
Netto Gewicht:
6.00 KG
HS Code:
28151110

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Plastic emmer 5600ml
Plastic emmer 5600ml
Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 1180ml
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Heptaan 1L
Heptaan 1L
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Zoutzuur 29% 1 Liter
Zoutzuur 29% 1 Liter
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Salpeterzuur 1L 53%
Salpeterzuur 1L 53%
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Demiwater 5L
Demiwater 5L
Reageerbuis 20x180mm borosilicaat
Reageerbuis 20x180mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Zwavelzuur 15% 1000ml
Zwavelzuur 15% 1000ml
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Kaliumhydroxide 1Kg
Kaliumhydroxide 1Kg
Salpeterzuur 1L 38%
Salpeterzuur 1L 38%
Fosforzuur 75% 1L
Fosforzuur 75% 1L