Wegens omstandigheden zijn wij tijdelijk gesloten.
Uw Winkelwagen bevat 233 items

Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Natriumhydroxide

Natriumhydroxide 25Kg

Natriumhydroxide zakgoed 

  • 25kg
  • Micro Pearls   

Verzending per koerier of palletdistributie.


Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €74.34 €89.95
Vanaf 20 stuks: €70.21 €84.95 20
Vanaf 40 stuks: €61.94 €74.95 40

Stuksprijs: €74.34 (ex btw)
Enkel beschikbaar in nederland; Meld u eerst aan.

ADR: levertijd 2 tot 5 werkdagen


ADR Zending: NATRIUMHYDROXIDE, 8, III, E
Niet Geregistreerd - EU MONITORING LIST: NATRIUMHYDROXIDE  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 25 Kg/L
Enkel leverbaar in Nederland.

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte hygroscopische kristallen
Synoniemen:
caustische soda, caustic soda
UN:
1823
IUPAC:
Natriumhydroxide
CAS Nr:
1310-73-2
EEG Index:
215-185-5
Formule:
NaOH
SMILES:
[OH-].[Na+]
Mol. Massa:
39.997
Dichtheid:
2.100
Smeltpunt:
318.000 °C
Kookpunt:
1390.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
ADR: NATRIUMHYDROXIDE, 8, II, E
Opslag: In een afgesloten recipient, in een vochtvrije omgeving, gescheiden van zuren, metalen en voedingsmiddelen.

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN1823 NATRIUMHYDROXIDE, 8, II, E
ADR Klasse:
8
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
75
Verpakkingstype:
Zakgoed
Netto Gewicht:
25.00 KG
HS Code:
28151110

Vaak samen besteld:

Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 5600ml
Plastic emmer 5600ml
Propyleenglycol 19 KG
Propyleenglycol 19 KG
Natriumsulfiet 25 kg
Natriumsulfiet 25 kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 25kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 25kg
Schep wit HDPE, inhoud 750 ml
Schep wit HDPE, inhoud 750 ml
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Oxaalzuur 25Kg
Oxaalzuur 25Kg
Borax Decahydraat 25Kg
Borax Decahydraat 25Kg
Talkpoeder 25kg
Talkpoeder 25kg
Calciumcarbonaat 25Kg
Calciumcarbonaat 25Kg
Natriumthiosulfaat 25kg (TECH)
Natriumthiosulfaat 25kg (TECH)
Ijzersulfaat 25kg
Ijzersulfaat 25kg
Urea 90-100% 25Kg
Urea 90-100% 25Kg