Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.

Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Natriumhydroxide

Natriumhydroxide 140gr

99.85% 125gr micro pearls

Verpakt in een plastic potje met schroefdeksel           

Bestellen


Stuksprijs: €1.35 (ex btw)
Enkel beschikbaar in nederland; Meld u eerst aan.

Niet voorradig, levertijd 1 tot 3 werkdagen


Niet Geregistreerd - EU MONITORING LIST: NATRIUMHYDROXIDE  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 25 Kg/L
Enkel leverbaar in Nederland.

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte hygroscopische kristallen
Synoniemen:
caustische soda, caustic soda
UN:
1823
IUPAC:
Natriumhydroxide
CAS Nr:
1310-73-2
EEG Index:
215-185-5
Formule:
NaOH
SMILES:
[OH-].[Na+]
Mol. Massa:
39.997
Dichtheid:
2.100
Smeltpunt:
318.000 °C
Kookpunt:
1390.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend
Opslag: In een afgesloten recipient, in een vochtvrije omgeving, gescheiden van zuren, metalen en voedingsmiddelen.

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pot >= 100gr < 1000gr
Netto Gewicht:
0.14 KG
Verzendunits:
0
HS Code:
28151110

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Stop rood rubber 8-12mm
Stop rood rubber 8-12mm
Zoutzuur 29% 1 Liter
Zoutzuur 29% 1 Liter
Natriumcarbonaat 4kg
Natriumcarbonaat 4kg
Fosforzuur 75% 100ml
Fosforzuur 75% 100ml
Natriumthiosulfaat 100gr
Natriumthiosulfaat 100gr
Magnesium Lint 25 gram
Magnesium Lint 25 gram
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Grafiet plaat 100x100x3mm
Grafiet plaat 100x100x3mm
Zoutzuur 29% 5L (ADR)
Zoutzuur 29% 5L (ADR)
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Waterstofperoxide 50% 1L
Waterstofperoxide 50% 1L
Borax Decahydraat 100gr
Borax Decahydraat 100gr
Kookpuntbenzine 80-100 1L
Kookpuntbenzine 80-100 1L
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Bekerglas Simax laag 50ml
Bekerglas Simax laag 50ml
Kaliumpermanganaat 100gr
Kaliumpermanganaat 100gr
Waterstofperoxide 6% 1L
Waterstofperoxide 6% 1L
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm