Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Natriumhydroxide

Natriumhydroxide 140gr

99.85% 125gr micro pearls

Verpakt in een plastic potje met schroefdeksel           

Bestellen


Stuksprijs: €1.35 (ex btw)
Bestellen

36 stuk(s) op voorraad


Niet Geregistreerd - EU MONITORING LIST: NATRIUMHYDROXIDE  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 25 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte hygroscopische kristallen
Synoniemen:
caustische soda, caustic soda
UN:
1823
IUPAC:
Natriumhydroxide
CAS Nr:
1310-73-2
EEG Index:
215-185-5
Formule:
NaOH
SMILES:
[OH-].[Na+]
Mol. Massa:
39.997
Dichtheid:
2.100
Smeltpunt:
318.000 °C
Kookpunt:
1390.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend
Opslag: In een afgesloten recipient, in een vochtvrije omgeving, gescheiden van zuren, metalen en voedingsmiddelen.

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pot >= 100gr < 1000gr
Netto Gewicht:
0.14 KG
Verzendunits:
0
HS Code:
28151110

Vaak samen besteld:

Petrischaal 60x15mm kalkglas
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Reageerbuis klem, hout, 175mm
Reageerbuis klem, hout, 175mm
Magnesium Lint 25 gram
Magnesium Lint 25 gram
Broomthymolblauw 5gr
Broomthymolblauw 5gr
Ijzerchloride 40% 1L
Ijzerchloride 40% 1L
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter
Waterstofperoxide 3% 100ml
Waterstofperoxide 3% 100ml
Zinken Plaatje 100x100x0.5mm
Zinken Plaatje 100x100x0.5mm
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Methylethylketon 1L
Methylethylketon 1L
Zoutzuur 10% 1 Liter
Zoutzuur 10% 1 Liter
Zwavelzuur 15% 1000ml
Zwavelzuur 15% 1000ml