Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Natriumhydroxide

Natriumhydroxide 140gr

99.85% 125gr micro pearls

Verpakt in een plastic potje met schroefdeksel           

Bestellen


Stuksprijs: €1.35 (ex btw)
Bestellen

4 stuk(s) op voorraad


Niet Geregistreerd - EU MONITORING LIST: NATRIUMHYDROXIDE  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 25 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte hygroscopische kristallen
Synoniemen:
caustische soda, caustic soda
UN:
1823
IUPAC:
Natriumhydroxide
CAS Nr:
1310-73-2
EEG Index:
215-185-5
Formule:
NaOH
SMILES:
[OH-].[Na+]
Mol. Massa:
39.997
Dichtheid:
2.100
Smeltpunt:
318.000 °C
Kookpunt:
1390.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend
Opslag: In een afgesloten recipient, in een vochtvrije omgeving, gescheiden van zuren, metalen en voedingsmiddelen.

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pot >= 100gr < 1000gr
Netto Gewicht:
0.14 KG
Verzendunits:
0
HS Code:
28151110

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Stop rood rubber 8-12mm
Stop rood rubber 8-12mm
Kookpuntbenzine 60-80 1L
Kookpuntbenzine 60-80 1L
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Natriumbicarbonaat 130 gram
Natriumbicarbonaat 130 gram
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Bekerglas Simax laag 1000ml
Bekerglas Simax laag 1000ml
Erlenmeyer smalle hals 500ml
Erlenmeyer smalle hals 500ml
Butyndiol 50 gram
Butyndiol 50 gram
Zoutzuur 1M 1L
Zoutzuur 1M 1L
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Veiligheids pipetteerballon 50ml
10ml Meetpipet AS
10ml Meetpipet AS
Ijzerchloride 40% 100ml
Ijzerchloride 40% 100ml
Natriumbicarbonaat 5Kg
Natriumbicarbonaat 5Kg
Natriumhydroxide 500 gram
Natriumhydroxide 500 gram
Heptaan 1L
Heptaan 1L
Kaliumjodide 20gr
Kaliumjodide 20gr
Ijzerchloride 40% 1L
Ijzerchloride 40% 1L
Natriumcarbonaat 800gram
Natriumcarbonaat 800gram
Plastic emmer 5600ml
Plastic emmer 5600ml