We zijn verhuisd! Nieuw adres: Nijverheidsweg 7d 6171AZ Stein onze nieuwe loods 
Naar categorie: Vaste Stoffen

Natriumhydroxide

Natriumhydroxide (caustische soda) is een anorganische verbinding met als brutoformule NaOH. De stof komt voor als een witte, hygroscopische vaste stof, die zeer goed oplosbaar is in water. De uiteindelijke oplossing wordt ook wel aangeduid als natronloog. Wanneer natriumhydroxide in contact wordt gebracht met water of zuren treedt een grote warmteontwikkeling op. De stof is corrosief voor bepaalde onedele metalen, zoals aluminium en zink ook kan het schade toebrengen aan glas.

Natriumhydroxide wordt zeer veel toegepast in de industrie en is breed inzetbaar. Het wordt gebruikt bij de productie van zeep, kleurstoffen, kunstzijde en cellulose uit hout en stro. Het wordt gebruikt bij de bewerking van katoen en de reiniging van vet, aardolie en petroleum. Natriumhydroxide wordt ook aangewend bij de synthese van andere verbindingen, zoals natriumhypochloriet, natriumfosfaat, natriumsulfide en natriumaluminaat. Het maakt in verdunde oplossing deel uit van gootsteenontstopper, ontharingsmiddelen en haarontkrullers.

Wij verkopen de hoogzuivere Micro Pearls met een zuiverheid hoger dan 99.85%, deze is vrij van zware metalen

Natronloog (natriumhydroxide in oplossing) Kaliumhydroxide 99.85% (vlokken) Kaliloog

Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Natriumhydroxide 140gr Natriumhydroxide 99% 140gr €1.31 €1.58 2 Bestellen
Natriumhydroxide 500gr (fles) Verpakt in een plastic fles van 500gram. Toegepast als ontstopper €2.11 €2.55 19 Bestellen
Natriumhydroxide 1000gr Natriumhydroxide 99% 1000gr €3.79 €4.59 51 Bestellen
Natriumhydroxide 6000gr (ADR) Natriumhydroxide 99% 6000gr (ADR) €8.22 €9.95 Bestellen
Natriumhydroxide 8x 1000gr Natriumhydroxide 99% 8x1000gr €16.49 €19.95 6 Bestellen
Natriumhydroxide 25Kg Natriumhydroxide 25Kg €27.69 €33.50 16 Bestellen
Natriumhydroxide 50x 1000gr Natriumhydroxide 50x 1000gr €82.60 €99.95 1 Bestellen
Natriumhydroxide 100x 500gr Verpakt in plastic flessen van 500 gram €156.20 €189.00 Bestellen
Natriumhydroxide 950kg Natriumhydroxide 950kg (38x25kg) €946.28 €1145.00 Bestellen

Chemische Eigenschappen

UN: 1823    
IUPAC: Natriumhydroxide    
Formule: NaOH    
CAS Nr:1310-73-2    
Mol. Massa: 40.00
   
Dichtheid: 2.10   gr/ml
   
Smeltpunt: 318.00 °C
   
Kookpunt: 1390.00 °C

Downloads

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
Opslag: In een afgesloten recipient, in een vochtvrije omgeving, gescheiden van zuren, metalen en voedingsmiddelen.

H310 - Dodelijk bij contact met de huid
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.