Naar categorie: Vaste Stoffen

Natriumhydroxide

Natriumhydroxide (caustische soda) is een anorganische verbinding met als brutoformule NaOH. De stof komt voor als een witte, hygroscopische vaste stof, die zeer goed oplosbaar is in water. De uiteindelijke oplossing wordt ook wel aangeduid als natronloog. Wanneer natriumhydroxide in contact wordt gebracht met water of zuren treedt een grote warmteontwikkeling op. De stof is corrosief voor bepaalde onedele metalen, zoals aluminium en zink ook kan het schade toebrengen aan glas.

Natriumhydroxide wordt zeer veel toegepast in de industrie en is breed inzetbaar. Het wordt gebruikt bij de productie van zeep, kleurstoffen, kunstzijde en cellulose uit hout en stro. Het wordt gebruikt bij de bewerking van katoen en de reiniging van vet, aardolie en petroleum. Natriumhydroxide wordt ook aangewend bij de synthese van andere verbindingen, zoals natriumhypochloriet, natriumfosfaat, natriumsulfide en natriumaluminaat. Het maakt in verdunde oplossing deel uit van gootsteenontstopper, ontharingsmiddelen en haarontkrullers.

Wij verkopen de hoogzuivere Micro Pearls met een zuiverheid hoger dan 99%, deze is vrij van zware metalen

Natronloog (natriumhydroxide in oplossing) Kaliumhydroxide (vlokken) Kaliloog

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Ex. BTW Incl. BTW
Natriumhydroxide 6000gr (ADR) Natriumhydroxide 99% 6000gr (ADR) Op Aanvraag Op aanvraag
Natriumhydroxide 140gr Natriumhydroxide 99% 140gr €1.35 €1.63 2 Bestellen
Natriumhydroxide 500gr (schud fles) Verpakt in een plastic fles van 500gram met brede opening. €2.31 €2.80 50 Bestellen
Natriumhydroxide 1000gr Natriumhydroxide 99% 1000gr €4.09 €4.95 62 Bestellen
Natriumhydroxide 8x 1000gr Natriumhydroxide 99% 8x1000gr €22.11 €26.75 7 Bestellen
Natriumhydroxide 25Kg Natriumhydroxide 25Kg €29.59 €35.80 Bestellen
Natriumhydroxide 50x 1000gr Natriumhydroxide 50x 1000gr €117.77 €142.50 1 Bestellen
Natriumhydroxide 100x 500gr Verpakt in plastic flessen van 500 gram €163.64 €198.00 Bestellen
Natriumhydroxide 250kg (10x25) Natriumhydroxide 250kg (10x25) €309.92 €375.00 Bestellen
Natriumhydroxide 500 x 1000gr Natriumhydroxide 500 x 1000gr €962.81 €1165.00 Bestellen
Natriumhydroxide 1000kg Natriumhydroxide 1000kg (40x25kg) €990.08 €1198.00 Bestellen

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 25 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte hygroscopische kristallen
Synoniemen:
caustische soda, caustic soda
UN:
1823
IUPAC:
Natriumhydroxide
CAS Nr:
1310-73-2
EEG Index:
215-185-5
Formule:
NaOH
SMILES:
[OH-].[Na+]
Mol. Massa:
39.997
Dichtheid:
2.100
Smeltpunt:
318.000 °C
Kookpunt:
1390.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
ADR: NATRIUMHYDROXIDE, 8, II, E
Opslag: In een afgesloten recipient, in een vochtvrije omgeving, gescheiden van zuren, metalen en voedingsmiddelen.

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN1823 NATRIUMHYDROXIDE, 8, II, E
ADR Klasse:
8
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
3 per KG/L
HS Code:
28151110

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Kaliumhydroxide 1Kg
Kaliumhydroxide 1Kg
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Mierenzuur 85% 1L
Mierenzuur 85% 1L
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax hoog 50ml
Bekerglas Simax hoog 50ml
Azijnzuur 70% 1L
Azijnzuur 70% 1L
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Stop rood rubber 10.5-14.5mm
Stop rood rubber 10.5-14.5mm
Demiwater 20L
Demiwater 20L
Horlogeglas 90mm
Horlogeglas 90mm
Bekerglas Simax hoog 250ml
Bekerglas Simax hoog 250ml
Borosilicaat testbuis 12x75mm push cap
Borosilicaat testbuis 12x75mm push cap
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Natriumbicarbonaat 5Kg
Natriumbicarbonaat 5Kg
Plastic emmer 5600ml
Plastic emmer 5600ml
Methanol >99% 1 Liter
Methanol >99% 1 Liter
3ml Plastic Pipette x10
3ml Plastic Pipette x10
Kaliumhydroxide 30% 100ml
Kaliumhydroxide 30% 100ml