Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.

Naar categorie: Vaste Stoffen

Natriumhydroxide

Natriumhydroxide (caustische soda) is een anorganische verbinding met als brutoformule NaOH. De stof komt voor als een witte, hygroscopische vaste stof, die zeer goed oplosbaar is in water. De uiteindelijke oplossing wordt ook wel aangeduid als natronloog. Wanneer natriumhydroxide in contact wordt gebracht met water of zuren treedt een grote warmteontwikkeling op. De stof is corrosief voor bepaalde onedele metalen, zoals aluminium en zink ook kan het schade toebrengen aan glas.

Natriumhydroxide wordt zeer veel toegepast in de industrie en is breed inzetbaar. Het wordt gebruikt bij de productie van zeep, kleurstoffen, kunstzijde en cellulose uit hout en stro. Het wordt gebruikt bij de bewerking van katoen en de reiniging van vet, aardolie en petroleum. Natriumhydroxide wordt ook aangewend bij de synthese van andere verbindingen, zoals natriumhypochloriet, natriumfosfaat, natriumsulfide en natriumaluminaat. Het maakt in verdunde oplossing deel uit van gootsteenontstopper, ontharingsmiddelen en haarontkrullers.

Wij verkopen de hoogzuivere Micro Pearls met een zuiverheid hoger dan 99%, deze is vrij van zware metalen

Natronloog (natriumhydroxide in oplossing) Kaliumhydroxide (vlokken) Kaliloog

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Prijsstaffel Inclusief BTW
Natriumhydroxide 6000gr (ADR) Natriumhydroxide 99% 6000gr (ADR) Op Aanvraag Op aanvraag
Natriumhydroxide 140gr Natriumhydroxide 99% 140gr €1.35 €1.63
Natriumhydroxide 500gr (schud fles) Verpakt in een plastic fles van 500gram met brede opening. €5.74 vanaf €4.34 per 144 €6.95 Bestellen
Natriumhydroxide 1000gr Natriumhydroxide 99% 1000gr €8.22 vanaf €5.74 per 512 €9.95 Bestellen
Natriumhydroxide 25Kg Natriumhydroxide 25Kg €74.34 vanaf €61.94 per 40 €89.95

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 25 Kg/L
Enkel leverbaar in Nederland.

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte hygroscopische kristallen
Synoniemen:
caustische soda, caustic soda
UN:
1823
IUPAC:
Natriumhydroxide
CAS Nr:
1310-73-2
EEG Index:
215-185-5
Formule:
NaOH
SMILES:
[OH-].[Na+]
Mol. Massa:
39.997
Dichtheid:
2.100
Smeltpunt:
318.000 °C
Kookpunt:
1390.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
ADR: NATRIUMHYDROXIDE, 8, II, E
Opslag: In een afgesloten recipient, in een vochtvrije omgeving, gescheiden van zuren, metalen en voedingsmiddelen.

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN1823 NATRIUMHYDROXIDE, 8, II, E
ADR Klasse:
8
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
3 per KG/L
HS Code:
28151110

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Plastic emmer 5600ml
Plastic emmer 5600ml
Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 1180ml
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Heptaan 1L
Heptaan 1L
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Zoutzuur 29% 1 Liter
Zoutzuur 29% 1 Liter
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Salpeterzuur 1L 53%
Salpeterzuur 1L 53%
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Demiwater 5L
Demiwater 5L
Reageerbuis 20x180mm borosilicaat
Reageerbuis 20x180mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Zwavelzuur 15% 1000ml
Zwavelzuur 15% 1000ml
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Kaliumhydroxide 1Kg
Kaliumhydroxide 1Kg
Salpeterzuur 1L 38%
Salpeterzuur 1L 38%
Fosforzuur 75% 1L
Fosforzuur 75% 1L