Naar categorie: Vaste Stoffen

Natriumchloraat

Natriumchloraat

  • Zuiverheid:  >98%
  • Voorkomen: Kristallijn
  • Herkomst: Duitsland

Het pure product is enkel beschikbaar voor bedrijven, particulieren kunnen een gebruiksvergunning aanvragen via het ILT, op de volgende pagina kunt u daar meer informatie over aanvragen: ILT - Precursoren

De oplossing van 30% is beschikbaar voor particulieren.

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Natriumchloraat 100gr Natriumchloraat 100gr €4.09 €4.95 Bestellen
Natriumchloraat 30% 1000ml Natriumchloraat 30% 1000ml €14.79 €17.90 2 Bestellen
Natriumchloraat 1000gr Natriumchloraat 1000gr €32.02 €38.75 3 Bestellen

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 0 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Altijd

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kristallijn
Synoniemen:
UN:
1495
IUPAC:
Natriumchloraat
CAS Nr:
7775-09-9
EEG Index:
231-887-4
Formule:
NaClO3
Mol. Massa:
106.460
Dichtheid:
2.540
Smeltpunt:
259.500 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Oxiderend Irriterend Schadelijk voor de omgeving
ADR: NATRIUMCHLORAAT, 5.1, II, (E), gevaarlijk voor het milieu
H271 - Kan brand of ontploffingen veroorzaken; sterk oxiderend.
H302 - Schadelijk bij inslikken
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P220 - Van kleding/.../brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P306+P360 - NA MORSEN OP KLEDING: verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water afspoelen en pas daarna kleding uittrekken.

Transport

Kenmerk:
UN1495 NATRIUMCHLORAAT, 5.1, II, (E), gevaarlijk voor het milieu
ADR Klasse:
5.1 + 9
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
3 per KG/L
HS Code:
28291100

Vaak samen besteld:

Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
CalciumChloride Parel 75gr
CalciumChloride Parel 75gr
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat 100gr
IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat 100gr
Natriumcarbonaat 800gram
Natriumcarbonaat 800gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
PH 4.00
PH 4.00
PH 9.18
PH 9.18