Naar categorie: Vaste Stoffen

Natriumcarbonaat (dry/light en soda)

Natriumcarbonaat, ook wel bekend als soda, is een anorganische verbinding met als brutoformule Na2CO3. De zuivere stof komt voor als een wit hygroscopisch poeder, dat goed oplosbaar is in water. Als toevoeging aan levensmiddelen heeft het E-nummer E500.

           

Wij verkopen de "Light" variant, dit is een zeer luchtige droge variant van carbonaat die snel oplost, daarnaast bieden we ook soda aan in grootverpakking. Soda is gehydrateerd natriumcarbonaat zoals je het in de supermarkt kunt vinden

Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Natriumcarbonaat 80 gram Natriumcarbonaat 80 gram €1.56 €1.89 Bestellen
Natriumcarbonaat 300gram Natriumcarbonaar 300gram €2.44 €2.95 Bestellen
Natriumcarbonaat 800gram Natriumcarbonaat 800 gram €4.09 €4.95 Bestellen
Natriumcarbonaat 4kg Natriumcarbonaat 4 kilogram €8.22 €9.95 Bestellen
Kristal Soda 20kg Kristal Soda 20kg €22.15 €26.80 Bestellen
Natriumcarbonaat 25kg Natriumcarbonaat 25kg €32.64 €39.50 Bestellen

Chemische Eigenschappen

IUPAC: Natriumcarbonaat
Formule: Na2CO3
CAS Nr:497-19-8
Mol. Massa: 105.99
Dichtheid: 2.53   gr/ml
Smeltpunt: 851.00 °C
Kookpunt: 0.00 °C

Downloads

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Voorzorgsmaatregelingen

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.