Naar categorie: Vloeistoffen

n-Propanol

n-Propanol (1-propanol, propylalcohol) is een isomeer van isopropylalcohol en wordt voornamelijk gebruikt als oplosmiddel voor harsen en cellulose esters. n-Propanol is een licht ontvlambare en corrosieve kleurloze vloeistof. 

n-Propanol is zuurder dan isopropanol met een pKa van 15.9 in tegenstelling tot ipa met een pka van 20, vandaar ook dat het gevarensymbool corrosief van toepassing is op n-propanol maar niet op isopropanol.

Chemisch Zuiver >99.8%

2-Propanol (isopropylalcohol)

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
n-Propanol 1000ml Verpakt in een plastic fles met kindveilige sluiting. €5.74 €6.95 4 Bestellen
n-Propanol 12x 1000ml 12 flessen verpakt in een doos €51.57 €62.40 Bestellen
n-Propanol 20L Verpakt per 20L in een stalen can €69.83 €84.50 7 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
kleurloze naar alcohol ruikende vloeistof
Synoniemen:
1-propanol, propylalcohol
UN:
1274
IUPAC:
n-Propanol
CAS Nr:
71-23-8
EEG Index:
200-746-9
Formule:
C3H8O
SMILES:
CCCO
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
-126.500 °C
Kookpunt:
97.100 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Bijtend Irriterend
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN1274
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:

Vaak samen besteld:

Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Benzylalcohol 99% 1L
Benzylalcohol 99% 1L
3ml Plastic Pipette x10
3ml Plastic Pipette x10
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Monoethanolamine 1000ml
Monoethanolamine 1000ml
Isobutanol 100ml
Isobutanol 100ml
Ethylacetaat 100ml
Ethylacetaat 100ml
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Monoethanolamine 100ml
Monoethanolamine 100ml
Bekerglas Simax hoog 250ml
Bekerglas Simax hoog 250ml
Magnesiumnitraat 1kg
Magnesiumnitraat 1kg
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Methanol >99% 100ml
Methanol >99% 100ml
Aceton >99% 100ml
Aceton >99% 100ml
Azijnzuur 40% 1L
Azijnzuur 40% 1L
Natriumcarbonaat 800gram
Natriumcarbonaat 800gram
Ammoniak 25% 1L
Ammoniak 25% 1L
Zinken Plaatje 100x100x0.5mm
Zinken Plaatje 100x100x0.5mm
Gallium 20gr
Gallium 20gr
Salpeterzuur 1L 3%
Salpeterzuur 1L 3%