Wegens omstandigheden zijn wij tijdelijk gesloten.
Uw Winkelwagen bevat 519 items

Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: n-Propanol

n-Propanol 20L

Verpakt per 20L in een stalen can.

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €68.18 €82.50
Vanaf 4 stuks: €60.29 €72.95
Vanaf 12 stuks: €48.68 €58.90

Stuksprijs: €48.68 (ex btw)
In winkelwagen: €827.52 (€1001.30 inc. btw)

ADR: levertijd 3 tot 8 werkdagen


ADR Zending: UN1274, n-PROPANOL, 3, II, (D/E), 16Kg

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
kleurloze naar alcohol ruikende vloeistof
Synoniemen:
1-propanol, propylalcohol
UN:
1274
IUPAC:
n-Propanol
CAS Nr:
71-23-8
EEG Index:
200-746-9
Formule:
C3H8O
SMILES:
CCCO
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
-126.500 °C
Kookpunt:
97.100 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Bijtend Irriterend
ADR: UN1274, n-PROPANOL, 3, II, (D/E), 16Kg
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN1274 UN1274, n-PROPANOL, 3, II, (D/E), 16Kg
ADR Klasse:
3
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
60
Verpakkingstype:
Can 20L
Netto Gewicht:
16.00 KG
HS Code:

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Fosforzuur 59% 1L
Fosforzuur 59% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Fosforzuur 75% 100ml
Fosforzuur 75% 100ml
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Plastic emmer 5600ml
Plastic emmer 5600ml
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Waterstofperoxide 50% 1L
Waterstofperoxide 50% 1L
Zoutzuur 29% 1 Liter
Zoutzuur 29% 1 Liter
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Demiwater 5L
Demiwater 5L
Horlogeglas 150mm
Horlogeglas 150mm
Knijpfles 250ml
Knijpfles 250ml
Isopropylalcohol 100ml
Isopropylalcohol 100ml
Zwavelzuur 15% 1000ml
Zwavelzuur 15% 1000ml
Isobutanol 100ml
Isobutanol 100ml
Propionzuur 80% 1000ml
Propionzuur 80% 1000ml
Methanol >99% 100ml
Methanol >99% 100ml
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
Natriumcarbonaat 800gram
Natriumcarbonaat 800gram
Demiwater 20L
Demiwater 20L