Wegens omstandigheden zijn wij tijdelijk gesloten.
Uw Winkelwagen bevat 373 items

Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: n-Propanol

n-Propanol 12x 1000ml

12x 1000ml n-propanol verpakt in witte pet flessen met kindveilige dop verpakt in een doos.

Bestellen


Stuksprijs: €51.57 (ex btw)
In winkelwagen: €51.57 (€62.40 inc. btw)

3 stuk(s) op voorraadChemische Eigenschappen

Voorkomen:
kleurloze naar alcohol ruikende vloeistof
Synoniemen:
1-propanol, propylalcohol
UN:
1274
IUPAC:
n-Propanol
CAS Nr:
71-23-8
EEG Index:
200-746-9
Formule:
C3H8O
SMILES:
CCCO
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
-126.500 °C
Kookpunt:
97.100 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend Brandbaar
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pallet
Netto Gewicht:
9.64 KG
Verzendunits:
12
HS Code:

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Fosforzuur 59% 1L
Fosforzuur 59% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Fosforzuur 75% 100ml
Fosforzuur 75% 100ml
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Plastic emmer 5600ml
Plastic emmer 5600ml
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Waterstofperoxide 50% 1L
Waterstofperoxide 50% 1L
Zoutzuur 29% 1 Liter
Zoutzuur 29% 1 Liter
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Demiwater 5L
Demiwater 5L
Horlogeglas 150mm
Horlogeglas 150mm
Knijpfles 250ml
Knijpfles 250ml
Isopropylalcohol 100ml
Isopropylalcohol 100ml
Zwavelzuur 15% 1000ml
Zwavelzuur 15% 1000ml
Isobutanol 100ml
Isobutanol 100ml
Propionzuur 80% 1000ml
Propionzuur 80% 1000ml
Methanol >99% 100ml
Methanol >99% 100ml
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
Natriumcarbonaat 800gram
Natriumcarbonaat 800gram
Demiwater 20L
Demiwater 20L