Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: n-Propanol

n-Propanol 1000ml

Verpakt in een plastic fles met kindveilige sluiting.

Inhoud: 1000ml
Chemisch Zuiver >99.8%

Bestellen


Stuksprijs: €5.74 (ex btw)
Bestellen

9 stuk(s) op voorraadChemische Eigenschappen

Voorkomen:
kleurloze naar alcohol ruikende vloeistof
Synoniemen:
1-propanol, propylalcohol
UN:
1274
IUPAC:
n-Propanol
CAS Nr:
71-23-8
EEG Index:
200-746-9
Formule:
C3H8O
SMILES:
CCCO
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
-126.500 °C
Kookpunt:
97.100 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Bijtend Irriterend
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pallet
Netto Gewicht:
0.80 KG
Verzendunits:
1
HS Code:

Vaak samen besteld:

Benzylalcohol 99% 1L
Benzylalcohol 99% 1L
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Monoethanolamine 1000ml
Monoethanolamine 1000ml
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Bekerglas Simax hoog 250ml
Bekerglas Simax hoog 250ml
Magnesiumnitraat 1kg
Magnesiumnitraat 1kg
Methanol >99% 100ml
Methanol >99% 100ml
Aceton >99% 100ml
Aceton >99% 100ml
Isobutanol 100ml
Isobutanol 100ml
Ethylacetaat 100ml
Ethylacetaat 100ml
Kookpuntbenzine 100-140 1L
Kookpuntbenzine 100-140 1L
Terpentine 1L
Terpentine 1L
Monoethanolamine 100ml
Monoethanolamine 100ml
Bekerglas Simax hoog 100ml
Bekerglas Simax hoog 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax hoog 50ml
Bekerglas Simax hoog 50ml
10ml Meetpipet AS
10ml Meetpipet AS
Ammoniak 25% 100ml
Ammoniak 25% 100ml
Waterstofperoxide 12% 5L
Waterstofperoxide 12% 5L