Wegens omstandigheden zijn wij tijdelijk gesloten.
Uw Winkelwagen bevat 468 items

Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Monoethanolamine (MEA)

Monoethanolamine 20L

Monoethanolamine 20L

LET OP: LEVERTIJD TOT 21 DAGEN

Bestellen


Stuksprijs: €73.72 (ex btw)
In winkelwagen: €73.72 (€89.20 inc. btw)

ADR: levertijd 3 tot 8 werkdagenChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof met een ammoniak geur
Synoniemen:
monoethanolamine ethanolamine ETA MEA
UN:
2491
IUPAC:
2-amino-ethanol
CAS Nr:
141-43-5
EEG Index:
205-483-3
Formule:
C2H7NO
SMILES:
NCCO
Mol. Massa:
61.080
Dichtheid:
10.012
Smeltpunt:
10.300 °C
Kookpunt:
170.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Irriterend Bijtend
ADR: ETHANOLAMINE, 3, III, (E)
H302 - Schadelijk bij inslikken
H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden
H332 - Schadelijk bij inademing

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN2491 ETHANOLAMINE, 3, III, (E)
ADR Klasse:
8
Verpakkingsgroep:
III
Punten:
20
Verpakkingstype:
Can 20L
Netto Gewicht:
20.24 KG
HS Code:
29222990

Vaak samen besteld:

Demiwater 20L
Demiwater 20L