Wegens omstandigheden zijn wij tijdelijk gesloten.
Uw Winkelwagen bevat 433 items

Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Monoethanolamine (MEA)

Monoethanolamine 1000ml

Monoethanolamine 1000ml

Bestellen


Stuksprijs: €7.60 (ex btw)
In winkelwagen: €15.21 (€18.40 inc. btw)

Niet voorradig, levertijd 5 tot 14 werkdagenChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof met een ammoniak geur
Synoniemen:
monoethanolamine ethanolamine ETA MEA
UN:
2491
IUPAC:
2-amino-ethanol
CAS Nr:
141-43-5
EEG Index:
205-483-3
Formule:
C2H7NO
SMILES:
NCCO
Mol. Massa:
61.080
Dichtheid:
10.012
Smeltpunt:
10.300 °C
Kookpunt:
170.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden
H332 - Schadelijk bij inademing

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
1.01 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
29222990

Vaak samen besteld:

Natriumacetaat Trihydraat 100 gram
Natriumacetaat Trihydraat 100 gram
Borax Decahydraat 100gr
Borax Decahydraat 100gr