Vanwege het coronavirus hebben wij het enorm druk, stuur ons een email als u ons niet telefonisch kunt bereiken, bestellingen worden zo snel mogelijk verzonden
We zijn genoodzaakt orders van zorginstellingen met voorrang te behandelen, het kan daardoor langer duren voordat wij uw bestelling versturen.
Naar categorie: Vloeistoffen

Styreen (ethenylbenzeen)

 Styreen Monomeer

Oplosmiddel voor polyesterhars

Zuiverheid >99.8%

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Ex. BTW Incl. BTW
Styreen 1000ml Styreen 1000ml Op Aanvraag 15 Op aanvraag
Styreen 100ml Styreen 100ml €1.94 €2.35 Bestellen
Styreen 300ml Styreen 300ml €5.58 €6.75 Bestellen
Styreen 20L Styreen 20L €56.98 €68.95 1 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof
Synoniemen:
cinnameen, cinnamol, diarex HF 77, fenethyleen, fenyletheen, styrol, styropol, vinylbenzeen
UN:
2055
IUPAC:
Ethenylbenzeen
CAS Nr:
100-42-5
EEG Index:
202-851-5
Formule:
C8H8
SMILES:
C=CC1=CC=CC=C1
Mol. Massa:
104.149
Dichtheid:
0.910
Smeltpunt:
-30.600 °C
Kookpunt:
145.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend Schadelijk voor de gezondheid
ADR: STYREEN MONOMEER, GESTABILISEERD, III (D/E)
Opslag: stevig gesloten houden verwijderd van hitte vonken en bronnen van open vlammen; bewaren bij 2-8°C

H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H332 - Schadelijk bij inademing
H361 - Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: damp niet inademen, contact vermijden

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN2055 STYREEN MONOMEER, GESTABILISEERD, III (D/E)
ADR Klasse:
3
Verpakkingsgroep:
III
Punten:
1 per KG/L
HS Code:
29025000