Wegens omstandigheden zijn wij tijdelijk gesloten.
Uw Winkelwagen bevat 610 items

Naar categorie: Zuren Naar product: Mierenzuur

Mierenzuur 85% 20L

Verpakking van 20L

ENKEL voor levering aan bedrijven. Levertijd ongeveer 10 werkdagen indien niet op voorraad

Bestellen


Stuksprijs: €68.55 (ex btw)
Enkel beschikbaar in nederland; Meld u eerst aan.

ADR: levertijd 5 tot 14 werkdagen


ADR Zending: MIERENZUUR, 8 (3), II (D/E), 30KG
Niet Geregistreerd - EU MONITORING LIST: MIERENZUUR  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 3 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 20 Kg/L
Enkel leverbaar in Nederland.

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof met een sterke geur
Synoniemen:
waterstofcarbonzuur, hydrogeencarbonzuur, methaanzuur, formic acid
UN:
3412
IUPAC:
Mierenzuur
CAS Nr:
64-18-6
EEG Index:
200-579-1
Formule:
CHOOH
SMILES:
C(=O)O
Mol. Massa:
46.030
Dichtheid:
122.000
Smeltpunt:
84.000 °C
Kookpunt:
1007.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
ADR: MIERENZUUR, 8 (3), II (D/E), 30KG
Opslag: Verwijderd houden van ontstekingsbronnen, hitte, vonken en open vlammen; stevig gesloten houden, doch regelmatig druk aflaten (mierenzuur kan druk ontwikkelen).

H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Damp niet inademen, contact vermijden

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN3412 MIERENZUUR, 8 (3), II (D/E), 30KG
ADR Klasse:
8 + 3
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
60
Verpakkingstype:
Can 20L
Netto Gewicht:
24.40 KG
HS Code:
29151100

Vaak samen besteld:

Citroenzuur Monohydraat 25Kg
Citroenzuur Monohydraat 25Kg
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)