Naar categorie: Zuren Naar product: Mierenzuur

Mierenzuur 85% 1L

Mierenzuur 85% 1 liter Verpakking
  • Concentratie: 85%
  • Verpakt in een plastic hdpe fles met kindveilige garantiesluiting
  • Chemisch zuiver

Bestellen


Stuksprijs: €6.16 (ex btw)
Bestellen

1 stuk(s) op voorraad


Niet Geregistreerd - EU MONITORING LIST: MIERENZUUR  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 20 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 20 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof met een sterke geur
Synoniemen:
waterstofcarbonzuur, hydrogeencarbonzuur, methaanzuur, formic acid
UN:
3412
IUPAC:
Mierenzuur
CAS Nr:
64-18-6
EEG Index:
200-579-1
Formule:
CHOOH
SMILES:
C(=O)O
Mol. Massa:
46.030
Dichtheid:
122.000
Smeltpunt:
84.000 °C
Kookpunt:
1007.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
Opslag: Verwijderd houden van ontstekingsbronnen, hitte, vonken en open vlammen; stevig gesloten houden, doch regelmatig druk aflaten (mierenzuur kan druk ontwikkelen).

H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Damp niet inademen, contact vermijden

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
1.22 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
29151100

Vaak samen besteld:

Waterstofperoxide 3% 100ml
Waterstofperoxide 3% 100ml
Kaliumpermanganaat 100gr
Kaliumpermanganaat 100gr
Natriumchloride 1Kg
Natriumchloride 1Kg
Natriumsulfaat 1000gr
Natriumsulfaat 1000gr
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Waterstofperoxide 3% 5L
Waterstofperoxide 3% 5L
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Calciumhydroxide 500gr
Calciumhydroxide 500gr
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Bekerglas Simax laag 1000ml
Bekerglas Simax laag 1000ml
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Bismuth kristal 50gr
Bismuth kristal 50gr
Benzylalcohol 99% 1L
Benzylalcohol 99% 1L
Kaliumnitraat 5000 gram
Kaliumnitraat 5000 gram
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Salpeterzuur 1L 53%
Salpeterzuur 1L 53%
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Ascorbinezuur 100gr
Ascorbinezuur 100gr
Bekerglas Simax laag 2000ml
Bekerglas Simax laag 2000ml
Zwavelzuur 15% 1000ml
Zwavelzuur 15% 1000ml
PH1-14 150 strips in koker
PH1-14 150 strips in koker
Formaline 37% 1 Liter
Formaline 37% 1 Liter