Naar categorie: Zuren Naar product: Mierenzuur

Mierenzuur 85% 1L

Mierenzuur 85% 1 liter Verpakking
  • Concentratie: 85%
  • Verpakt in een plastic hdpe fles met kindveilige garantiesluiting
  • Chemisch zuiver

Bestellen


Stuksprijs: €6.16 (ex btw)
Bestellen

44 stuk(s) op voorraad


Niet Geregistreerd - EU MONITORING LIST: MIERENZUUR  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 20 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 20 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof met een sterke geur
Synoniemen:
waterstofcarbonzuur, hydrogeencarbonzuur, methaanzuur, formic acid
UN:
3412
IUPAC:
Mierenzuur
CAS Nr:
64-18-6
EEG Index:
200-579-1
Formule:
CHOOH
SMILES:
C(=O)O
Mol. Massa:
46.030
Dichtheid:
122.000
Smeltpunt:
84.000 °C
Kookpunt:
1007.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
Opslag: Verwijderd houden van ontstekingsbronnen, hitte, vonken en open vlammen; stevig gesloten houden, doch regelmatig druk aflaten (mierenzuur kan druk ontwikkelen).

H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Damp niet inademen, contact vermijden

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
1.22 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
29151100

Vaak samen besteld:

Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Stickerverwijderaar 100ml
Stickerverwijderaar 100ml
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Waterstofperoxide 3% 100ml
Waterstofperoxide 3% 100ml
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Borax Decahydraat 100gr
Borax Decahydraat 100gr
Natriumsulfaat 1000gr
Natriumsulfaat 1000gr
Fosforzuur 59% 1L
Fosforzuur 59% 1L
Knijpfles 500ml
Knijpfles 500ml
Salpeterzuur 1L 53%
Salpeterzuur 1L 53%
Oxaalzuur 1000gr
Oxaalzuur 1000gr
Natriumhydroxide 500 gram
Natriumhydroxide 500 gram
Azijnzuur 80% 1L
Azijnzuur 80% 1L
Fosforzuur 75% 1L
Fosforzuur 75% 1L
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Knijpfles 250ml
Knijpfles 250ml
Kaliumpermanganaat 100gr
Kaliumpermanganaat 100gr
Ammoniak 25% 1L
Ammoniak 25% 1L
Ammonia 1L
Ammonia 1L
Demiwater 20L
Demiwater 20L
Mierenzuur 85% 5L
Mierenzuur 85% 5L
Bekerglas Simax laag 2000ml
Bekerglas Simax laag 2000ml
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Zwavelzuur 15% 1000ml
Zwavelzuur 15% 1000ml