Naar categorie: Zuren

Mierenzuur

Mierenzuur 85% 1 liter Verpakking Mierenzuur is een zeer corrosief carbonzuur met als brutoformule CH2O2, vaker ook geschreven als HCOOH. Het is het eenvoudigste carbonzuur en vroeger was de wetenschappelijke naam dan ook hydrogeencarbonzuur. De zouten en esters van mierenzuur worden formiaten genoemd (engels voor mierenzuur is Formic Acid). Mierenzuur komt in veel levende wezens, zowel dieren als planten, voor. Onder andere mieren maken en gebruiken mierenzuur als middel aanval en zelfverdediging, vandaar de naam mierenzuur, maar ook wespen, bijen, hommels en brandnetels verdedigen zich met mierenzuur.

Zuiver mierenzuur is een belangrijke stof in de synthese van vele stoffen.
  • Met alcoholen vormt mierenzuur esters die als oplosmiddel of geurstof gebruikt worden.
  • In reinigings middelen wordt het gebruikt als desinfecterend of als ontkalkend middel.
  • Als looi- of bijtsmiddel in de leer- en textielindustrie
  • Mierenzuur en zijn zouten worden gebruikt als conserveermiddel of zuurteregelaar in levensmiddelen.
UN3412 CHEMISCH ZUIVER

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Mierenzuur 85% 100ml 100ml verpakt in een bruin glazen flesje €1.94 €2.35 7 Bestellen
Mierenzuur 85% 1L 1 liter verpakt in een HDPE fles €6.16 €7.45 Bestellen
Mierenzuur 85% 5L Mierenzuur 85% 5L €20.62 €24.95 8 Bestellen
Mierenzuur 85% 6x 1L 6x 1L mierenzuur €26.40 €31.95 Bestellen
Mierenzuur 85% 20L 20 liter in een stapelbare UN jerrycan €68.55 €82.95 3 Bestellen

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 20 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 20 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof met een sterke geur
Synoniemen:
waterstofcarbonzuur, hydrogeencarbonzuur, methaanzuur, formic acid
UN:
3412
IUPAC:
Mierenzuur
CAS Nr:
64-18-6
EEG Index:
200-579-1
Formule:
CHOOH
SMILES:
C(=O)O
Mol. Massa:
46.030
Dichtheid:
122.000
Smeltpunt:
84.000 °C
Kookpunt:
1007.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
ADR: MIERENZUUR, 8 (3), II (D/E)
Opslag: Verwijderd houden van ontstekingsbronnen, hitte, vonken en open vlammen; stevig gesloten houden, doch regelmatig druk aflaten (mierenzuur kan druk ontwikkelen).

H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Damp niet inademen, contact vermijden

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN3412 MIERENZUUR, 8 (3), II (D/E)
ADR Klasse:
8 + 3
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
3 per KG/L
HS Code:
29151100

Vaak samen besteld:

Waterstofperoxide 3% 100ml
Waterstofperoxide 3% 100ml
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Kaliumpermanganaat 100gr
Kaliumpermanganaat 100gr
Natriumchloride 1Kg
Natriumchloride 1Kg
3ml Plastic Pipette x10
3ml Plastic Pipette x10
Natriumsulfaat 1000gr
Natriumsulfaat 1000gr
Waterstofperoxide 3% 5L
Waterstofperoxide 3% 5L
Fles PET Helder 1L
Fles PET Helder 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Zwavelzuur 15% 1000ml
Zwavelzuur 15% 1000ml
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Thinner 20L
Thinner 20L
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Bekerglas Simax laag 2000ml
Bekerglas Simax laag 2000ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Calciumhydroxide 500gr
Calciumhydroxide 500gr
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Bekerglas Simax laag 1000ml
Bekerglas Simax laag 1000ml
Demiwater 5L
Demiwater 5L
Thinner 1L
Thinner 1L
Lepelspatel PA 180mm
Lepelspatel PA 180mm
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Bismuth kristal 50gr
Bismuth kristal 50gr
Benzylalcohol 99% 1L
Benzylalcohol 99% 1L