Naar categorie: Zuren

Mierenzuur

Mierenzuur 85% 1 liter Verpakking Mierenzuur is een zeer corrosief carbonzuur met als brutoformule CH2O2, vaker ook geschreven als HCOOH. Het is het eenvoudigste carbonzuur en vroeger was de wetenschappelijke naam dan ook hydrogeencarbonzuur. De zouten en esters van mierenzuur worden formiaten genoemd (engels voor mierenzuur is Formic Acid). Mierenzuur komt in veel levende wezens, zowel dieren als planten, voor. Onder andere mieren maken en gebruiken mierenzuur als middel aanval en zelfverdediging, vandaar de naam mierenzuur, maar ook wespen, bijen, hommels en brandnetels verdedigen zich met mierenzuur.

Zuiver mierenzuur is een belangrijke stof in de synthese van vele stoffen.
  • Met alcoholen vormt mierenzuur esters die als oplosmiddel of geurstof gebruikt worden.
  • In reinigings middelen wordt het gebruikt als desinfecterend of als ontkalkend middel.
  • Als looi- of bijtsmiddel in de leer- en textielindustrie
  • Mierenzuur en zijn zouten worden gebruikt als conserveermiddel of zuurteregelaar in levensmiddelen.

Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Mierenzuur 85% 30Kg 30Kg / 25 liter in een stapelbare UN jerrycan Op Aanvraag Op aanvraag
Mierenzuur 85% 100ml 100ml verpakt in een bruin glazen flesje €1.53 €1.85 Bestellen
Mierenzuur 85% 1L 1 liter verpakt in een HDPE fles €5.58 €6.75 18 Bestellen
Mierenzuur 85% 6x 1L 6x 1L mierenzuur voor een scherpere prijs €20.45 €24.75 3 Bestellen

Chemische Eigenschappen

UN: 1779    
IUPAC: Mierenzuur    
Formule: CHOOH    
CAS Nr:64-18-6    
Mol. Massa: 46030.00
   
Dichtheid: 122.00   gr/ml
   
Smeltpunt: 84.00 °C
   
Kookpunt: 1007.00 °C


Downloads


Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
Opslag: Verwijderd houden van ontstekingsbronnen, hitte, vonken en open vlammen; stevig gesloten houden, doch regelmatig druk aflaten (mierenzuur kan druk ontwikkelen).

H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Damp niet inademen, contact vermijden

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen