Wegens omstandigheden zijn wij tijdelijk gesloten.
Uw Winkelwagen bevat 444 items

Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Methyleen Blauw

Methyleen Blauw 100gr

Methyleen Blauw 100gr

Verpakt in een hoogwaardige glazen pot van carl-roth.

Bestellen


Stuksprijs: €74.34 (ex btw)
In winkelwagen: €148.68 (€179.90 inc. btw)

Niet voorradig, levertijd onbekend, neem contact opChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
methyleen blauw
UN:
IUPAC:
3,7-bis(dimethylamino)-fenazathiazoniumchloride
CAS Nr:
61-73-4
EEG Index:
200-515-2
Formule:
C16H18N3ClS
Mol. Massa:
319.852
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
blauw

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pot >= 100gr < 1000gr
Netto Gewicht:
0.10 KG
Verzendunits:
0
HS Code:

Vaak samen besteld:

Malachiet Groen 100gr
Malachiet Groen 100gr
Methyleen Blauw 25gr
Methyleen Blauw 25gr