Naar categorie: Vaste Stoffen

Methyleen Blauw

Methyleenblauw is een kleurstof die onder andere in de microbiologie wordt gebruikt voor het aankleuren van preparaten. Een eigenschap van methyleenblauw is dat een dode cel wel wordt gekleurd maar een levende niet, een levende eencellige zoals gist zal deze stof afbreken en niet blauw kleuren. Oplossingen van methyleenblauw worden in de analytische chemie veel gebruikt als redoxindicator. In geoxideerde toestand is het diepblauw van kleur. 

Methyleenblauw kan ook gebruikt worden om schimmels en protazoa (zoals witte stip in aquaria) te doden, en is vroeger veel toegepast als middel tegen malaria. 


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Ex. BTW Incl. BTW
Methyleen Blauw 5gr Methyleen Blauw 5gr €6.57 €7.95 Bestellen
Methyleen Blauw 25gr Methyleen Blauw 25gr €24.75 €29.95 6 Bestellen
Methyleen Blauw 100gr Methyleen Blauw 100gr €74.34 €89.95 1 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
methyleen blauw
UN:
IUPAC:
3,7-bis(dimethylamino)-fenazathiazoniumchloride
CAS Nr:
61-73-4
EEG Index:
200-515-2
Formule:
C16H18N3ClS
Mol. Massa:
319.852
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
blauw

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:;


Vaak samen besteld:

Formaline 37% 1 Liter

Formaline 37% 1 Liter

Reageerbuis 14x130mm borosilicaat

Reageerbuis 14x130mm borosilicaat

Bekerglas Simax laag 1000ml

Bekerglas Simax laag 1000ml

Malachiet Groen 25gr

Malachiet Groen 25gr

Fles HDPE 1L

Fles HDPE 1L

Zoutzuur 30% 1 Liter

Zoutzuur 30% 1 Liter