Naar categorie: Vaste Stoffen

Methyleen Blauw

Methyleenblauw is een kleurstof die onder andere in de microbiologie wordt gebruikt voor het aankleuren van preparaten. Een eigenschap van methyleenblauw is dat een dode cel wel wordt gekleurd maar een levende niet, een levende eencellige zoals gist zal deze stof afbreken en niet blauw kleuren. Oplossingen van methyleenblauw worden in de analytische chemie veel gebruikt als redoxindicator. In geoxideerde toestand is het diepblauw van kleur. 

Methyleenblauw kan ook gebruikt worden om schimmels en protazoa (zoals witte stip in aquaria) te doden, en is vroeger veel toegepast als middel tegen malaria. 


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Methyleen Blauw 5gr Methyleen Blauw 5gr €6.57 €7.95 Bestellen
Methyleen Blauw 25gr Methyleen Blauw 25gr €24.75 €29.95 Bestellen
Methyleen Blauw 100gr Methyleen Blauw 100gr €74.34 €89.95 1 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
methyleen blauw
UN:
IUPAC:
3,7-bis(dimethylamino)-fenazathiazoniumchloride
CAS Nr:
61-73-4
EEG Index:
200-515-2
Formule:
C16H18N3ClS
Mol. Massa:
319.852
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
blauw

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:

Vaak samen besteld:

Ethanol (gedenatureerd) 20 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 20 Liter
Calciumhypochloriet 10Kg
Calciumhypochloriet 10Kg
Waterstofperoxide 35% 25Kg
Waterstofperoxide 35% 25Kg
Formaline 37% 1 Liter
Formaline 37% 1 Liter
Di-Ethylether 30ml
Di-Ethylether 30ml
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Malachiet Groen 5gr
Malachiet Groen 5gr
Natriumbicarbonaat 25Kg
Natriumbicarbonaat 25Kg
Malachiet Groen 100gr
Malachiet Groen 100gr
Erlenmeyer smalle hals 500ml
Erlenmeyer smalle hals 500ml
Erlenmeyer smalle hals 1000ml
Erlenmeyer smalle hals 1000ml
Kaliumjodide 20gr
Kaliumjodide 20gr
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Knijpfles 1000ml
Knijpfles 1000ml
Knijpfles 250ml
Knijpfles 250ml
Zinksulfaat 175gr
Zinksulfaat 175gr
Schep wit HDPE, inhoud 350 ml
Schep wit HDPE, inhoud 350 ml
Knijpfles 500ml
Knijpfles 500ml
Algenkalk Poeder 1000gr
Algenkalk Poeder 1000gr