Naar categorie: Vaste Stoffen

Methyleen Blauw

Methyleenblauw is een kleurstof die onder andere in de microbiologie wordt gebruikt voor het aankleuren van preparaten. Een eigenschap van methyleenblauw is dat een dode cel wel wordt gekleurd maar een levende niet, een levende eencellige zoals gist zal deze stof afbreken en niet blauw kleuren. Oplossingen van methyleenblauw worden in de analytische chemie veel gebruikt als redoxindicator. In geoxideerde toestand is het diepblauw van kleur. 

Methyleenblauw kan ook gebruikt worden om schimmels en protazoa (zoals witte stip in aquaria) te doden, en is vroeger veel toegepast als middel tegen malaria. 


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Methyleen Blauw 5gr Methyleen Blauw 5gr €6.57 €7.95 14 Bestellen
Methyleen Blauw 25gr Methyleen Blauw 25gr €24.75 €29.95 Bestellen
Methyleen Blauw 100gr Methyleen Blauw 100gr €74.34 €89.95 10 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
methyleen blauw
UN:
IUPAC:
3,7-bis(dimethylamino)-fenazathiazoniumchloride
CAS Nr:
61-73-4
EEG Index:
200-515-2
Formule:
C16H18N3ClS
Mol. Massa:
319.852
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
blauw

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:

Vaak samen besteld:

Malachiet Groen 5gr
Malachiet Groen 5gr
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Borax Decahydraat 100gr
Borax Decahydraat 100gr
Kaliumchloride 99% 120gr
Kaliumchloride 99% 120gr
Natriumthiosulfaat 100gr
Natriumthiosulfaat 100gr
Formaline 37% 1 Liter
Formaline 37% 1 Liter
Kaliumpermanganaat 100gr
Kaliumpermanganaat 100gr
Malachiet Groen 100gr
Malachiet Groen 100gr
Citroenzuur Oplossing 5% 1L
Citroenzuur Oplossing 5% 1L
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Luminol 1 gram
Luminol 1 gram
Natriumcarbonaat 80 gram
Natriumcarbonaat 80 gram
Waterstofperoxide 3% 1L
Waterstofperoxide 3% 1L
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter