Naar categorie: Vaste Stoffen

Methyleen Blauw

Methyleenblauw is een kleurstof die onder andere in de microbiologie wordt gebruikt voor het aankleuren van preparaten. Een eigenschap van methyleenblauw is dat een dode cel wel wordt gekleurd maar een levende niet, een levende eencellige zoals gist zal deze stof afbreken en niet blauw kleuren. Oplossingen van methyleenblauw worden in de analytische chemie veel gebruikt als redoxindicator. In geoxideerde toestand is het diepblauw van kleur. 

Methyleenblauw kan ook gebruikt worden om schimmels en protazoa (zoals witte stip in aquaria) te doden, en is vroeger veel toegepast als middel tegen malaria. 


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Methyleen Blauw 5gr Methyleen Blauw 5gr €6.57 €7.95 Bestellen
Methyleen Blauw 25gr Methyleen Blauw 25gr €24.75 €29.95 Bestellen
Methyleen Blauw 100gr Methyleen Blauw 100gr €74.34 €89.95 3 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
methyleen blauw
UN:
IUPAC:
3,7-bis(dimethylamino)-fenazathiazoniumchloride
CAS Nr:
61-73-4
EEG Index:
200-515-2
Formule:
C16H18N3ClS
Mol. Massa:
319.852
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
blauw

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:

Vaak samen besteld:

Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 1180ml
Waterstofperoxide 35% 25Kg
Waterstofperoxide 35% 25Kg
Di-Ethylether 30ml
Di-Ethylether 30ml
Fles PET Helder 1L
Fles PET Helder 1L
Formaline 37% 1 Liter
Formaline 37% 1 Liter
Glaciaal Azijnzuur 300ml
Glaciaal Azijnzuur 300ml
Ammoniumijzer(III)citraat groen 20gr
Ammoniumijzer(III)citraat groen 20gr
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Malachiet Groen 5gr
Malachiet Groen 5gr
Calciumoxide 200gr
Calciumoxide 200gr
Nitril Paars S (6 stuks)
Nitril Paars S (6 stuks)
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter
Reageerbuis 20x180mm borosilicaat
Reageerbuis 20x180mm borosilicaat
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Natriumbicarbonaat 25Kg
Natriumbicarbonaat 25Kg
Malachiet Groen 100gr
Malachiet Groen 100gr
Azijnzuur 80% 1L
Azijnzuur 80% 1L
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Ammoniumpersulfaat  100gr
Ammoniumpersulfaat 100gr
Ammonium Thiosulfaat 100gr
Ammonium Thiosulfaat 100gr
Natriumsilicaat 37% - Glaswater 1L
Natriumsilicaat 37% - Glaswater 1L
Ijzerchloride 98% (anhydrous) 100gr
Ijzerchloride 98% (anhydrous) 100gr
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Kaliumferricyanide 100gr
Kaliumferricyanide 100gr