Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Methanol

Methanol >99% 1 Liter

methanol

1 Liter verpakt in een PET fles met kindveilige dop. Voorzien van weervast etiket en UN merkteken.


Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €3.80 €4.60 0
Vanaf 12 stuks: €3.09 €3.74 12
Vanaf 60 stuks: €2.44 €2.95 60
Vanaf 144 stuks: €2.03 €2.46 144

Stuksprijs: €3.80 (ex btw)
Bestellen

54 stuk(s) op voorraad


Niet Geregistreerd - EU MONITORING LIST: METHANOL  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 200 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Methanol
Synoniemen:
methylalcohol, houtalcohol, brandalcohol, houtgeest, hydroxymethaan
UN:
1230
IUPAC:
Methanol
CAS Nr:
67-56-1
EEG Index:
200-659-6
Formule:
CH3OH
SMILES:
CO
Mol. Massa:
32.040
Dichtheid:
79.140
Smeltpunt:
-93.900 °C
Kookpunt:
64.960 °C
Kleur:
helder

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Acute Toxiciteit Schadelijk voor de gezondheid
Opslag: In een afgesloten fles in een goed geventileerde ruimte. Verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen.

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H301 - Giftig bij inslikken
H311 - Giftig bij contact met de huid
H331 - Giftig bij inademing
H370 - Veroorzaakt schade aan organen

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uitsluitend te gebruiken in een goed geventileerde ruimte, bij voorkeur een zuurkast. Bij contact met de huid afspoelen met veel water. Bij inslikken of contact met de ogen onmiddellijk een arts waarschuwen.

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P311 - Een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
0.79 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
29051100

Vaak samen besteld:

Demiwater 1L
Demiwater 1L
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Magnesium Staaf 6.5x152mm
Magnesium Staaf 6.5x152mm
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Dichloormethaan >99% 300ml
Dichloormethaan >99% 300ml
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Tetrahydrofuran (THF) 100ml
Tetrahydrofuran (THF) 100ml
Boorzuur 1000gr
Boorzuur 1000gr
Horlogeglas 70mm
Horlogeglas 70mm
Horlogeglas 50mm
Horlogeglas 50mm
Methylethylketon 1L
Methylethylketon 1L
Isobutanol 1L
Isobutanol 1L
Natriumcarbonaat 800gram
Natriumcarbonaat 800gram
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Fosforzuur 75% 100ml
Fosforzuur 75% 100ml
Mierenzuur 85% 1L
Mierenzuur 85% 1L
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumchloride 1Kg
Natriumchloride 1Kg
Dichloormethaan 20L
Dichloormethaan 20L
Weegschaal 500gr +- 0.01gr
Weegschaal 500gr +- 0.01gr
10ml Glazen Pipette
10ml Glazen Pipette
Glazen Thermometer 0-200℃
Glazen Thermometer 0-200℃