Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Methanol

Methanol >99% 1 Liter

methanol

1 Liter verpakt in een PET fles met kindveilige dop. Voorzien van weervast etiket en UN merkteken.


Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €4.09 €4.95 0
Vanaf 12 stuks: €3.26 €3.95 12
Vanaf 60 stuks: €2.44 €2.95 60
Vanaf 144 stuks: €2.03 €2.46 144

Stuksprijs: €4.09 (ex btw)
Bestellen

2 stuk(s) op voorraad


Niet Geregistreerd - EU MONITORING LIST: METHANOL  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 200 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Methanol
Synoniemen:
methylalcohol, houtalcohol, brandalcohol, houtgeest, hydroxymethaan
UN:
1230
IUPAC:
Methanol
CAS Nr:
67-56-1
EEG Index:
200-659-6
Formule:
CH3OH
SMILES:
CO
Mol. Massa:
32.040
Dichtheid:
79.140
Smeltpunt:
-93.900 °C
Kookpunt:
64.960 °C
Kleur:
helder

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Acute Toxiciteit Schadelijk voor de gezondheid
Opslag: In een afgesloten fles in een goed geventileerde ruimte. Verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen.

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H301 - Giftig bij inslikken
H311 - Giftig bij contact met de huid
H331 - Giftig bij inademing
H370 - Veroorzaakt schade aan organen

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uitsluitend te gebruiken in een goed geventileerde ruimte, bij voorkeur een zuurkast. Bij contact met de huid afspoelen met veel water. Bij inslikken of contact met de ogen onmiddellijk een arts waarschuwen.

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P311 - Een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
0.79 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
29051100

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 100ml
Isopropylalcohol 100ml
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Ethylacetaat 1L
Ethylacetaat 1L
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Methylethylketon 1L
Methylethylketon 1L
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Jerrycan 5L UN Stapelbaar
Jerrycan 5L UN Stapelbaar
Hexaan 1 Liter
Hexaan 1 Liter
Tolueen >99% 300ml
Tolueen >99% 300ml
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Waterstofperoxide 3% 1L
Waterstofperoxide 3% 1L
Erlenmeyer smalle hals 250ml
Erlenmeyer smalle hals 250ml
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Azijnzuur 70% 1L
Azijnzuur 70% 1L
Waterstofperoxide 3% 100ml
Waterstofperoxide 3% 100ml
Formaline 37% 1 Liter
Formaline 37% 1 Liter
Glaciaal Azijnzuur 300ml
Glaciaal Azijnzuur 300ml
Kookpuntbenzine 80-100 1L
Kookpuntbenzine 80-100 1L
Heptaan 1L
Heptaan 1L
Xyleen 300ml (glas)
Xyleen 300ml (glas)