Naar categorie: Vloeistoffen

Methanol

methanol methanol methanol Methanol of methylalcohol is het eenvoudigste alcohol en heeft als bruto formule CH3OH (CH4O).

Methanol wordt vaak een primair alcohol genoemd maar is dit niet aangezien er 3 waterstof atomen direct naast de OH groep zitten in plaats van drie. Het is een van de meest toegepaste grondstoffen in de chemische industrie. Daarnaast wordt het ook vaak gebruikt als energiebron, op zichzelf (brandalcohol) of bijgemengd in brandstoffen.

Methanol is een giftige stof en dient derhalve voorzichtig behandeld te worden, gebruik als schoonmaakmiddel is dan ook ten zeerste af te raden  

Chemisch Zuiver >99.9%

Methanol wordt veel gebruikt als brandstof, dat betekend niet dat dit zomaar mag. De methanol wat wij verkopen is accijnsvrij en mag dus niet gebruikt worden als brandstof.

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Prijsstaffel Inclusief BTW
Methanol >99% 12x1L Methanol >99% 12x1 Liter Op Aanvraag Op aanvraag
Methanol >99% 100ml Methanol >99% 100ml €1.86 vanaf €1.11 per 128 €2.25 14
Methanol >99% 1L Methanol >99% 1 Liter €4.09 vanaf €2.03 per 144 €4.95
Methanol >99% 5L (ADR) Methanol >99% 5L (ADR) €13.18 vanaf €10.95 per 128 €15.95 17
Methanol 50% 20L Methanol 50% 20 Liter €29.92 €36.20 5
Methanol >99% 20L Methanol >99% 20 Liter €32.64 €39.50
Methanol >99% 200L Methanol >99% 200 Liter €239.63 €289.95 7

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 30 Kg/L
Enkel leverbaar in Nederland.

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Methanol
Synoniemen:
methylalcohol, houtalcohol, brandalcohol, houtgeest, hydroxymethaan
UN:
1230
IUPAC:
Methanol
CAS Nr:
67-56-1
EEG Index:
200-659-6
Formule:
CH3OH
SMILES:
CO
Mol. Massa:
32.040
Dichtheid:
79.140
Smeltpunt:
-93.900 °C
Kookpunt:
64.960 °C
Kleur:
helder

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Schadelijk voor de gezondheid Acute Toxiciteit Irriterend
ADR: METHANOL, 3 (6.1), II (D/E)
Opslag: In een afgesloten fles in een goed geventileerde ruimte. Verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen.

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H301 - Giftig bij inslikken
H311 - Giftig bij contact met de huid
H331 - Giftig bij inademing
H370 - Veroorzaakt schade aan organen

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uitsluitend te gebruiken in een goed geventileerde ruimte, bij voorkeur een zuurkast. Bij contact met de huid afspoelen met veel water. Bij inslikken of contact met de ogen onmiddellijk een arts waarschuwen.

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P311 - Een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN1230 METHANOL, 3 (6.1), II (D/E)
ADR Klasse:
3 + 6.1
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
3 per KG/L
HS Code:
29051100

Vaak samen besteld:

Demiwater 1L
Demiwater 1L
Polyimide Tape 10mm x 33M
Polyimide Tape 10mm x 33M
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Demiwater 20L
Demiwater 20L
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Isopropylalcohol 19kg - 22L
Isopropylalcohol 19kg - 22L
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Glycerol 5L
Glycerol 5L
Heptaan 1L
Heptaan 1L
Ethanol Ketonatus 96 1000ml
Ethanol Ketonatus 96 1000ml
Bekerglas Simax laag 1000ml
Bekerglas Simax laag 1000ml
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Aceton >99% 18Kg
Aceton >99% 18Kg
Natriumcarbonaat 4kg
Natriumcarbonaat 4kg
Zoutzuur 29% 1 Liter
Zoutzuur 29% 1 Liter
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Type K Thermokoppel meter
Type K Thermokoppel meter
Type K -50 tot 1200C 20cm
Type K -50 tot 1200C 20cm
10ml Meetpipet AS
10ml Meetpipet AS
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Natriumbicarbonaat 5Kg
Natriumbicarbonaat 5Kg
Knijpfles 100ml
Knijpfles 100ml