Vanwege het coronavirus hebben wij het enorm druk, stuur ons een email als u ons niet telefonisch kunt bereiken, bestellingen worden zo snel mogelijk verzonden
We zijn genoodzaakt orders van zorginstellingen met voorrang te behandelen, het kan daardoor langer duren voordat wij uw bestelling versturen.

Naar categorie: Zuren

Melkzuur

Melkzuur E270

Concentratie: 80%

Chemisch Zuiver

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Ex. BTW Incl. BTW
Melkzuur 80% 30kg Melkzuur 80% 30kg Op Aanvraag Op aanvraag
Melkzuur 80% 100ml Melkzuur 80% 100ml Op Aanvraag Op aanvraag
Melkzuur 80% 1000ml Melkzuur 80% 1000ml Op Aanvraag Op aanvraag
Melkzuur 80% 6x 1000ml Melkzuur 80% 6x 1000ml Op Aanvraag Op aanvraag

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
UN:
IUPAC:
(2S)-2-hydroxypropaanzuur
CAS Nr:
79-33-4
EEG Index:
201-196-2
Formule:
C3H6O3
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
53.000 °C
Kookpunt:
122.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Bijtend
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:;


Vaak samen besteld:

Bekerglas Simax laag 600ml

Bekerglas Simax laag 600ml

Citroenzuur Monohydraat 1Kg

Citroenzuur Monohydraat 1Kg

Citroenzuur 50% 1000ml

Citroenzuur 50% 1000ml

Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter

Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter

Knijpfles 250ml

Knijpfles 250ml

Bekerglas Simax laag 250ml

Bekerglas Simax laag 250ml