Naar categorie: Vaste Stoffen

Mangaansulfaat

Mangaansulfaat monohydraat.


Zuiverheid >= 98%, beschikbaar mangaan: 31,8%


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Mangaansulfaat 125gr Mangaansulfaat 125gr €2.30 €2.78 Bestellen
Mangaansulfaat 1kg Mangaansulfaat 1kg €8.22 €9.95 15 Bestellen
Mangaansulfaat 5kg Mangaansulfaat 5kg €29.71 €35.95 5 Bestellen
Mangaansulfaat 25kg Mangaansulfaat 25kg €56.61 €68.50 1 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
licht roze kristallijn poeder
Synoniemen:
UN:
3077
IUPAC:
Mangaan(II)Sulfaat Monohydraat
CAS Nr:
7785-87-7
EEG Index:
232-089-9
Formule:
MnSO4.H2O
Mol. Massa:
151.001
Dichtheid:
2.950
Smeltpunt:
710.000 °C
Kookpunt:
850.000 °C
Kleur:
roze

Gevarenaanduidingen

Bijtend Schadelijk voor de gezondheid Schadelijk voor de omgeving
ADR: MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, 9, III (E)
Opslag: Droog bewaren buiten bereik van kinderen

H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij herhaalde of langdurige blootstelling
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.

Transport

Kenmerk:
UN3077 MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, 9, III (E)
ADR Klasse:
9
Verpakkingsgroep:
III
Punten:
1 per KG/L
HS Code:
28332990

Vaak samen besteld:

Erlenmeyer brede hals 250ml
Erlenmeyer brede hals 250ml
Magnesiumchloride 1kg
Magnesiumchloride 1kg
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Kaliumpermanganaat 100gr
Kaliumpermanganaat 100gr
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Zinksulfaat 175gr
Zinksulfaat 175gr
Strontiumchloride Hexahydraat 100gr
Strontiumchloride Hexahydraat 100gr
Aluminium Poeder 4N 100gr
Aluminium Poeder 4N 100gr
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Houtvochtmeter
Houtvochtmeter
Ijzerchloride 40% 1L
Ijzerchloride 40% 1L
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Borax Decahydraat 100gr
Borax Decahydraat 100gr
Ammoniumsulfaat 1kg (technisch)
Ammoniumsulfaat 1kg (technisch)
Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 1000gr
Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 1000gr
Natriumsulfaat 1000gr
Natriumsulfaat 1000gr
Kaliumcarbonaat 1000gram
Kaliumcarbonaat 1000gram
Kaliumsulfaat 100gr
Kaliumsulfaat 100gr
Magnesiumnitraat 100gr
Magnesiumnitraat 100gr
Magnesium Staaf 6.5x152mm
Magnesium Staaf 6.5x152mm
Mangaan 20gr
Mangaan 20gr
Natriummolybdaat 100gr
Natriummolybdaat 100gr
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram