Naar categorie: Vaste Stoffen

Mangaansulfaat

Mangaansulfaat monohydraat.


Zuiverheid >= 98%, beschikbaar mangaan: 31,8%


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Mangaansulfaat 125gr Mangaansulfaat 125gr €2.30 €2.78 Bestellen
Mangaansulfaat 1kg Mangaansulfaat 1kg €8.22 €9.95 12 Bestellen
Mangaansulfaat 5kg Mangaansulfaat 5kg €29.71 €35.95 3 Bestellen
Mangaansulfaat 25kg Mangaansulfaat 25kg €64.88 €78.50 1 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
licht roze kristallijn poeder
Synoniemen:
UN:
3077
IUPAC:
Mangaan(II)Sulfaat Monohydraat
CAS Nr:
7785-87-7
EEG Index:
232-089-9
Formule:
MnSO4.H2O
Mol. Massa:
151.001
Dichtheid:
2.950
Smeltpunt:
710.000 °C
Kookpunt:
850.000 °C
Kleur:
roze

Gevarenaanduidingen

Bijtend Schadelijk voor de gezondheid Schadelijk voor de omgeving
ADR: MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, 9, III (E)
Opslag: Droog bewaren buiten bereik van kinderen

H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij herhaalde of langdurige blootstelling
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.

Transport

Kenmerk:
UN3077 MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, 9, III (E)
ADR Klasse:
9
Verpakkingsgroep:
III
Punten:
1 per KG/L
HS Code:
28332990

Vaak samen besteld:

Erlenmeyer brede hals 250ml
Erlenmeyer brede hals 250ml
Fles PET Helder 1L
Fles PET Helder 1L
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Kaliumchloride 99% 1Kg
Kaliumchloride 99% 1Kg
Magnesiumchloride 1kg
Magnesiumchloride 1kg
Kaliumjodide 20gr
Kaliumjodide 20gr
Ijzersulfaat 100gr
Ijzersulfaat 100gr
Strontiumchloride Hexahydraat 10gr
Strontiumchloride Hexahydraat 10gr
CalciumChloride Parel 4Kg
CalciumChloride Parel 4Kg
Zinksulfaat 1kg
Zinksulfaat 1kg
Kaliumfosfaat 25kg
Kaliumfosfaat 25kg
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
Kaliumchloride 99% 120gr
Kaliumchloride 99% 120gr
Kobaltsulfaat 100gr
Kobaltsulfaat 100gr
Magnesiumchloride 4kg
Magnesiumchloride 4kg
Kaliumjodide 100gr
Kaliumjodide 100gr
14 in 1 watertest strips 100stuks
14 in 1 watertest strips 100stuks
Kaliumbicarbonaat 1000gr
Kaliumbicarbonaat 1000gr
Boorzuur 100gr
Boorzuur 100gr
Mierenzuur 85% 100ml
Mierenzuur 85% 100ml
Natriumchloride 5kg
Natriumchloride 5kg
Boorwater 100ml
Boorwater 100ml