Naar categorie: Vaste Stoffen

Mangaansulfaat

Mangaansulfaat monohydraat.


Zuiverheid >= 98%, beschikbaar mangaan: 31,8%


Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Mangaansulfaat 125gr Mangaansulfaat 125gr €2.56 €3.10 Bestellen
Mangaansulfaat 1kg Mangaansulfaat 1kg €10.70 €12.95 4 Bestellen
Mangaansulfaat 5kg Mangaansulfaat 5kg €29.71 €35.95 Bestellen
Mangaansulfaat 25kg Mangaansulfaat 25kg €81.49 €98.60 Bestellen

Chemische Eigenschappen

UN: 3077    
IUPAC: Mangaan(II)Sulfaat    
Formule: MnSO4    
CAS Nr:7785-87-7    
Mol. Massa: 0.00
   
Dichtheid: 0.00   gr/ml
   
Smeltpunt: 0.00 °C
   
Kookpunt: 0.00 °C


Downloads


Gevarenaanduidingen

Bijtend Schadelijk voor de gezondheid Schadelijk voor de omgeving
Opslag: Droog bewaren buiten bereik van kinderen

H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij herhaalde of langdurige blootstelling
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.