Naar categorie: Vaste Stoffen

Mangaansulfaat

Mangaansulfaat monohydraat.


Zuiverheid >= 98%, beschikbaar mangaan: 31,8%

Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Mangaansulfaat 120gr Mangaansulfaat 120gr €2.56 €3.10 Bestellen
Mangaansulfaat 1kg Mangaansulfaat 1kg €9.26 €11.20 Bestellen
Mangaansulfaat 5kg Mangaansulfaat 5kg €28.84 €34.90 Bestellen
Mangaansulfaat 25kg Mangaansulfaat 25kg €80.58 €97.50 Bestellen

Chemische Eigenschappen

UN: 3077
IUPAC: Mangaan(II)Sulfaat
Formule: MnSO4
CAS Nr:7785-87-7
Mol. Massa: 0.00
Dichtheid: 0.00   gr/ml
Smeltpunt: 0.00 °C
Kookpunt: 0.00 °C

Downloads

Gevarenaanduidingen

Bijtend Schadelijk voor de gezondheid Schadelijk voor de omgeving
Opslag: Droog bewaren buiten bereik van kinderen

H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij herhaalde of langdurige blootstelling
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.