Naar categorie: Vaste Stoffen

Mangaansulfaat

Mangaansulfaat monohydraat.


Zuiverheid >= 98%, beschikbaar mangaan: 31,8%


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Ex. BTW Incl. BTW
Mangaansulfaat 125gr Mangaansulfaat 125gr €2.30 €2.78 2 Bestellen
Mangaansulfaat 1kg Mangaansulfaat 1kg €8.22 €9.95 Bestellen
Mangaansulfaat 5kg Mangaansulfaat 5kg €29.71 €35.95 5 Bestellen
Mangaansulfaat 25kg Mangaansulfaat 25kg €56.61 €68.50 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
licht roze kristallijn poeder
Synoniemen:
UN:
3077
IUPAC:
Mangaan(II)Sulfaat Monohydraat
CAS Nr:
7785-87-7
EEG Index:
232-089-9
Formule:
MnSO4.H2O
Mol. Massa:
151.001
Dichtheid:
2.950
Smeltpunt:
710.000 °C
Kookpunt:
850.000 °C
Kleur:
roze

Gevarenaanduidingen

Bijtend Schadelijk voor de gezondheid Schadelijk voor de omgeving
ADR: MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, 9, III (E)
Opslag: Droog bewaren buiten bereik van kinderen

H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij herhaalde of langdurige blootstelling
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.

Transport

Kenmerk:
UN3077 MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, 9, III (E)
ADR Klasse:
9
Verpakkingsgroep:
III
Punten:
1 per KG/L
HS Code:
28332990;


Vaak samen besteld:

Kaliumjodide 1000gr

Kaliumjodide 1000gr

Chelaten Mix Sierteelt 100gr

Chelaten Mix Sierteelt 100gr

Aceton >99% 1 Liter

Aceton >99% 1 Liter

CalciumChloride (parel) 25kg

CalciumChloride (parel) 25kg

Calciumnitraat 125gr

Calciumnitraat 125gr

Kaliumjodide 20gr

Kaliumjodide 20gr