Naar categorie: Vaste Stoffen

Luminol

Luminol is een organische verbinding met bijzondere eigenschappen, bij oxidatie komt er energie vrij in de vorm van zichtbaar licht. Dit verschijnsel wordt chemoluminnescentie genoemd en treedt op wanneer de binding tussen de 2 stikstofatomen wordt geoxideerd.

Luminol is een geel/groen poeder dat slecht oplost in water (1gr/liter) 

Synthese kwaliteit, zuiverheid > 95% 

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Luminol 1 gram Luminol 1 gram €6.20 €7.50 29 Bestellen
Luminol 10 gram Luminol 10 gram €43.39 €52.50 3 Bestellen
Luminol 100 gram Luminol 100 gram €205.79 €249.00 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Geelgroen poeder
Synoniemen:
Luminol, 3-aminoftaalhydrazide, 5-amino-2,3-dihydroftalazine-1,4-dion, 3-aminoftaalzuurhydrazide
UN:
IUPAC:
5-amino-2,3-dihydro-1,4-ftaalazinedion
CAS Nr:
521-31-3
EEG Index:
208-309-4
Formule:
C8H7N3O2
SMILES:
NC1=C(C(NNC2=O)=O)C2=CC=C1
Mol. Massa:
177.160
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
319.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Geelgroen

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:

Vaak samen besteld:

Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Stop rood rubber 26-32mm
Stop rood rubber 26-32mm
Stop rood rubber 18-24mm
Stop rood rubber 18-24mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Gallium 100gr
Gallium 100gr
Kaliumjodide 100gr
Kaliumjodide 100gr
Kaliumchloride 99% 1Kg
Kaliumchloride 99% 1Kg
Fosforzuur 59% 1L
Fosforzuur 59% 1L
Sulfaminezuur 1Kg >99%
Sulfaminezuur 1Kg >99%
Aluminium Poeder 4N 100gr
Aluminium Poeder 4N 100gr
Magnesium Lint 25 gram
Magnesium Lint 25 gram
Kaliumjodide 20gr
Kaliumjodide 20gr