Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Kopersulfaat

Kopersulfaat Pentahydraat 25kg

Kopersulfaat Pentahydraat in bulk verpakking

Wegens de milieu gevaarlijkheid van deze stof wordt deze niet via DHL verzonden


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Kopersulfaat Pentahydraat 2x 25Kg 2x 25Kg (50Kg) Op Aanvraag Op aanvraag
Kopersulfaat Pentahydraat 4x 25Kg 4x 25Kg (100Kg) Op Aanvraag Op aanvraag
Kopersulfaat Pentahydraat 10x 25Kg 10x 25Kg (250Kg) Op Aanvraag Op aanvraag
Kopersulfaat Pentahydraat 25Kg 25Kg kopersulfaat €122.31 €148.00 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Blauwe kristallen
Synoniemen:
kopersulfaat, kopervitriool, blauwe aluin, blauwe vitriool
UN:
3077
IUPAC:
Koper(II)Sulfaat pentahydraat
CAS Nr:
7758-99-8
EEG Index:
231-847-6
Formule:
CuSO4
SMILES:
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Mol. Massa:
159.609
Dichtheid:
2.286
Smeltpunt:
110.000 °C
Kookpunt:
250.000 °C
Kleur:
Blauw

Gevarenaanduidingen

Schadelijk voor de omgeving Irriterend
ADR: MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, 9, III (E)
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
UN3077 MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, 9, III (E)
ADR Klasse:
9
Verpakkingsgroep:
III
Punten:
1 per KG/L
HS Code:
28332500

Vaak samen besteld:

Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Stop rood rubber 8-12mm
Stop rood rubber 8-12mm
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Zwavelzuur 15% 1000ml
Zwavelzuur 15% 1000ml
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Natriumbicarbonaat 25Kg
Natriumbicarbonaat 25Kg
Mangaansulfaat 125gr
Mangaansulfaat 125gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
Bekerglas Simax hoog 600ml
Bekerglas Simax hoog 600ml
Calciumhydroxide 500gr
Calciumhydroxide 500gr
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Calciumhydroxide 2500gr
Calciumhydroxide 2500gr
Kaliumjodide 20gr
Kaliumjodide 20gr
Zinksulfaat 175gr
Zinksulfaat 175gr
Zinksulfaat 1kg
Zinksulfaat 1kg
Isopropylalcohol 19kg - 22L
Isopropylalcohol 19kg - 22L
Erlenmeyer smalle hals 500ml
Erlenmeyer smalle hals 500ml