Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.

Naar categorie: Vaste Stoffen

Kopersulfaat

Koper(II)sulfaat is het koperzout van zwavelzuur. De zuivere watervrije stof komt voor als een wit kristallijn poeder. Koper(II)sulfaat vormt echter gemakkelijk blauwe kristallen van het pentahydraat: CuSO4 · 5 H2O.
Watervrij koper(II)sulfaat komt in de natuur voor onder de vorm van het mineraal hydrocyaniet. Het pentahydraat komt voor als het mineraal chalcanthiet. Watervrij kopersulfaat is van nature een witte stof maar na het toevoegen van water wordt het blauw.

Kopersulfaat wordt gebruikt in de tuinbouw, het is een meststof die in kleine hoeveelheden aanwezig moet zijn. In de veehouderij wordt het al dan niet samen met formaline toegepast om infecties aan de hoeven van een rund te bestrijden. In de geneeskunde wordt het gebruikt als ontsmettingsmiddel, als bloedstelpend middel en als emeticum. Het kan ook dienen als antigif bij vergiftiging met fosfor. Het wordt ook aangewend voor het conserveren van hout.


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram Op Aanvraag Op aanvraag
Kopersulfaat Pentahydraat 25kg Kopersulfaat Pentahydraat 25kg Producten
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram €2.19 €2.65 10 Bestellen
Kopersulfaat Anhydrous 100gr Kopersulfaat Anhydrous 100gr - Ph Eur. €9.50 €11.50 1 Bestellen
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram €9.88 €11.95 9 Bestellen
Kopersulfaat Pentahydraat 5000 gram Kopersulfaat Pentahydraat 5000 gram €35.50 €42.95 Bestellen
Kopersulfaat Anhydrous 1000gr Kopersulfaat Anhydrous 1000gr €69.38 €83.95 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Blauwe kristallen
Synoniemen:
kopersulfaat, kopervitriool, blauwe aluin, blauwe vitriool
UN:
3077
IUPAC:
Koper(II)Sulfaat pentahydraat
CAS Nr:
7758-99-8
EEG Index:
231-847-6
Formule:
CuSO4
SMILES:
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Mol. Massa:
159.609
Dichtheid:
2.286
Smeltpunt:
110.000 °C
Kookpunt:
250.000 °C
Kleur:
Blauw

Gevarenaanduidingen

Irriterend Schadelijk voor de omgeving
ADR: MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, 9, III (E)
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
UN3077 MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, 9, III (E)
ADR Klasse:
9
Verpakkingsgroep:
III
Punten:
1 per KG/L
HS Code:
28332500

Vaak samen besteld:

Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Stop rood rubber 8-12mm
Stop rood rubber 8-12mm
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Zwavelzuur 15% 1000ml
Zwavelzuur 15% 1000ml
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Natriumbicarbonaat 25Kg
Natriumbicarbonaat 25Kg
Mangaansulfaat 125gr
Mangaansulfaat 125gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
Bekerglas Simax hoog 600ml
Bekerglas Simax hoog 600ml
Calciumhydroxide 500gr
Calciumhydroxide 500gr
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Calciumhydroxide 2500gr
Calciumhydroxide 2500gr
Kaliumjodide 20gr
Kaliumjodide 20gr
Zinksulfaat 175gr
Zinksulfaat 175gr
Zinksulfaat 1kg
Zinksulfaat 1kg
Isopropylalcohol 19kg - 22L
Isopropylalcohol 19kg - 22L
Erlenmeyer smalle hals 500ml
Erlenmeyer smalle hals 500ml