Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Kaliumpermanganaat

Kaliumpermanganaat 8x 1000gr

Kaliumpermanganaat 8x 1000gr


Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 20 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Altijd
Vergunningsplicht:
Altijd

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Paarse kristallen
Synoniemen:
kaliumtetraoxomanganaat(VII), kaliummanganaat(VII)
UN:
1490
IUPAC:
kaliumpermanganaat
CAS Nr:
7722-64-7
EEG Index:
231-760-3
Formule:
KMnO4
SMILES:
O-[Mn](=O)(=O)=O.K+
Mol. Massa:
158.040
Dichtheid:
2.703
Smeltpunt:
240.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Paars

Gevarenaanduidingen

Oxiderend Irriterend Schadelijk voor de omgeving Schadelijk voor de gezondheid Bijtend
Opslag: Gescheiden van brandbare en reducerende stoffen en metaalpoeders. Goed gesloten.

H272 - Kan brand bevorderen; oxiderend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P220 - Van kleding/.../brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 1Kg
Netto Gewicht:
8.00 KG
Verzendunits:
12
HS Code:
28416100

Vaak samen besteld:

Waterstofperoxide 3% 1L
Waterstofperoxide 3% 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
n-Propanol 1000ml
n-Propanol 1000ml
Isopropylalcohol 100ml
Isopropylalcohol 100ml
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (poeder) 400gr
Actief Kool (poeder) 400gr
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Ammoniak 25% 1L
Ammoniak 25% 1L
Natriumthiosulfaat 1000gr
Natriumthiosulfaat 1000gr
Kookpuntbenzine 60-80 1L
Kookpuntbenzine 60-80 1L
Glycerol 1L
Glycerol 1L
Kaliumpermanganaat 100gr
Kaliumpermanganaat 100gr
Methanol >99% 20 Liter
Methanol >99% 20 Liter
Di-Ethylether 5L
Di-Ethylether 5L
Natriumchloride 5kg
Natriumchloride 5kg
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Waterstofperoxide 6% 1L
Waterstofperoxide 6% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 5L
Waterstofperoxide 12% 5L
Waterstofperoxide 3% 5L
Waterstofperoxide 3% 5L