Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Kaliumpermanganaat

Kaliumpermanganaat 25kg

Kaliumpermanganaat 25kg

LET OP LEVERTIJD INDIEN NIET VOORRADIG


Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 20 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Altijd
Vergunningsplicht:
Altijd

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Paarse kristallen
Synoniemen:
kaliumtetraoxomanganaat(VII), kaliummanganaat(VII)
UN:
1490
IUPAC:
kaliumpermanganaat
CAS Nr:
7722-64-7
EEG Index:
231-760-3
Formule:
KMnO4
SMILES:
O-[Mn](=O)(=O)=O.K+
Mol. Massa:
158.040
Dichtheid:
2.703
Smeltpunt:
240.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Paars

Gevarenaanduidingen

Oxiderend Irriterend Bijtend Schadelijk voor de omgeving Schadelijk voor de gezondheid
ADR: KALIUMPERMANGANAAT, 5.1, II, 25kg, (E)
Opslag: Gescheiden van brandbare en reducerende stoffen en metaalpoeders. Goed gesloten.

H272 - Kan brand bevorderen; oxiderend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P220 - Van kleding/.../brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
UN1490 KALIUMPERMANGANAAT, 5.1, II, 25kg, (E)
ADR Klasse:
5.1
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
75
Verpakkingstype:
Emmer 25Kg
Netto Gewicht:
25.00 KG
HS Code:
28416100

Vaak samen besteld:

Waterstofperoxide 3% 1L
Waterstofperoxide 3% 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
n-Propanol 1000ml
n-Propanol 1000ml
Isopropylalcohol 100ml
Isopropylalcohol 100ml
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Actief Kool (poeder) 400gr
Actief Kool (poeder) 400gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Ammoniak 25% 1L
Ammoniak 25% 1L
Kookpuntbenzine 60-80 1L
Kookpuntbenzine 60-80 1L
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Waterstofperoxide 3% 100ml
Waterstofperoxide 3% 100ml
Natriumthiosulfaat 1000gr
Natriumthiosulfaat 1000gr
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Waterstofperoxide 3% 5L
Waterstofperoxide 3% 5L
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Glycerol 1L
Glycerol 1L
Reageerbuis 20x180mm borosilicaat
Reageerbuis 20x180mm borosilicaat
Natriumthiosulfaat 100gr
Natriumthiosulfaat 100gr
Natriumchloride 1Kg
Natriumchloride 1Kg
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Stop rood rubber 17-22mm
Stop rood rubber 17-22mm