Naar categorie: Vaste Stoffen

Kaliumpermanganaat

Kaliumpermanganaat is een anorganische verbinding van kalium en mangaan, met als brutoformule KMnO₄. De stof komt voor als donkerpaarse kristallen, die goed oplosbaar zijn in water en daarbij een intens paarse oplossing produceren.

Kaliumpermanganaat is een sterke oxidator en is bijgevolg schadelijk voor de huid, de ogen en de luchtwegen. De stof is ook licht corrosief voor ogen en huid, voornamelijk bij intensere en langdurige blootstelling. Contact met de ogen kan blindheid veroorzaken en contact met de huid kan roodheid, jeuk en allergische reacties oproepen.


Geef aub uw gebruiksdoel aan in de bestelnotitie, wij zijn verplicht dit op te slaan alvorens wij uitleveren

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Kaliumpermanganaat 8x 1000gr Kaliumpermanganaat 8x 1000gr Op Aanvraag Op aanvraag
Kaliumpermanganaat 25kg Kaliumpermanganaat 25kg Op Aanvraag 3 Op aanvraag
KP Oplossing 1:10 100ml KP Oplossing 1:10 100ml Op Aanvraag Op aanvraag
KP Oplossing 1:10 1000ml KP Oplossing 1:10 1000ml Op Aanvraag Op aanvraag
Kaliumpermanganaat 100gr Kaliumpermanganaat 100gr €4.09 €4.95 Bestellen
Kaliumpermanganaat 1000gr Kaliumpermanganaat 1000gr €32.64 €39.50 Bestellen

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 20 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Altijd
Vergunningsplicht:
Altijd

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Paarse kristallen
Synoniemen:
kaliumtetraoxomanganaat(VII), kaliummanganaat(VII)
UN:
1490
IUPAC:
kaliumpermanganaat
CAS Nr:
7722-64-7
EEG Index:
231-760-3
Formule:
KMnO4
SMILES:
O-[Mn](=O)(=O)=O.K+
Mol. Massa:
158.040
Dichtheid:
2.703
Smeltpunt:
240.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Paars

Gevarenaanduidingen

Oxiderend Irriterend Schadelijk voor de omgeving Bijtend Schadelijk voor de gezondheid
ADR: KALIUMPERMANGANAAT, 5.1, II, (E)
Opslag: Gescheiden van brandbare en reducerende stoffen en metaalpoeders. Goed gesloten.

H272 - Kan brand bevorderen; oxiderend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P220 - Van kleding/.../brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
UN1490 KALIUMPERMANGANAAT, 5.1, II, (E)
ADR Klasse:
5.1
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
3 per KG/L
HS Code:
28416100

Vaak samen besteld:

Fles PET Helder 1L
Fles PET Helder 1L
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Waterstofperoxide 3% 1L
Waterstofperoxide 3% 1L
Natriumbicarbonaat 25Kg
Natriumbicarbonaat 25Kg
CalciumChloride (parel) 25kg
CalciumChloride (parel) 25kg
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Natriumthiosulfaat 1000gr
Natriumthiosulfaat 1000gr
Waterstofperoxide 6% 1L
Waterstofperoxide 6% 1L
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Reageerbuis klem, hout, 175mm
Reageerbuis klem, hout, 175mm
3ml Plastic Pipette x10
3ml Plastic Pipette x10
Borax Decahydraat 100gr
Borax Decahydraat 100gr
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Ammonia 1L
Ammonia 1L
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Kaliumjodide 20gr
Kaliumjodide 20gr
Magnesium Lint 25 gram
Magnesium Lint 25 gram
Horlogeglas 90mm
Horlogeglas 90mm
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm