Vanwege het coronavirus hebben wij het enorm druk, stuur ons een email als u ons niet telefonisch kunt bereiken, bestellingen worden zo snel mogelijk verzonden
We zijn genoodzaakt orders van zorginstellingen met voorrang te behandelen, het kan daardoor langer duren voordat wij uw bestelling versturen.

Naar categorie: Vaste Stoffen

Kaliumpermanganaat

BESCHIKBAAR VANAF WEEK 11 2020

Kaliumpermanganaat is een anorganische verbinding van kalium en mangaan, met als brutoformule KMnO₄. De stof komt voor als donkerpaarse kristallen, die goed oplosbaar zijn in water en daarbij een intens paarse oplossing produceren.

Kaliumpermanganaat is een sterke oxidator en is bijgevolg schadelijk voor de huid, de ogen en de luchtwegen. De stof is ook licht corrosief voor ogen en huid, voornamelijk bij intensere en langdurige blootstelling. Contact met de ogen kan blindheid veroorzaken en contact met de huid kan roodheid, jeuk en allergische reacties oproepen.


Geef aub uw gebruiksdoel aan in de bestelnotitie, wij zijn verplicht dit op te slaan alvorens wij uitleveren

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Ex. BTW Incl. BTW
Kaliumpermanganaat 8x 1000gr Kaliumpermanganaat 8x 1000gr Op Aanvraag Op aanvraag
Kaliumpermanganaat 25kg Kaliumpermanganaat 25kg Op Aanvraag Op aanvraag
KP Oplossing 1:10 100ml KP Oplossing 1:10 100ml Op Aanvraag Op aanvraag
KP Oplossing 1:10 1000ml KP Oplossing 1:10 1000ml Op Aanvraag Op aanvraag
Kaliumpermanganaat 100gr Kaliumpermanganaat 100gr €5.29 €6.40 92 Bestellen
Kaliumpermanganaat 1000gr Kaliumpermanganaat 1000gr €36.78 €44.50 7 Bestellen

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 20 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Altijd
Vergunningsplicht:
Altijd

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Paarse kristallen
Synoniemen:
kaliumtetraoxomanganaat(VII), kaliummanganaat(VII)
UN:
1490
IUPAC:
kaliumpermanganaat
CAS Nr:
7722-64-7
EEG Index:
231-760-3
Formule:
KMnO4
SMILES:
O-[Mn](=O)(=O)=O.K+
Mol. Massa:
158.040
Dichtheid:
2.703
Smeltpunt:
240.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Paars

Gevarenaanduidingen

Oxiderend Irriterend Schadelijk voor de omgeving Bijtend Schadelijk voor de gezondheid
ADR: KALIUMPERMANGANAAT, 5.1, II, (E)
Opslag: Gescheiden van brandbare en reducerende stoffen en metaalpoeders. Goed gesloten.

H272 - Kan brand bevorderen; oxiderend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P220 - Van kleding/.../brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
UN1490 KALIUMPERMANGANAAT, 5.1, II, (E)
ADR Klasse:
5.1
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
3 per KG/L
HS Code:
28416100;


Vaak samen besteld:

Waterstofperoxide 3% 1L

Waterstofperoxide 3% 1L

Zinken Plaatje 100x100x0.5mm

Zinken Plaatje 100x100x0.5mm

Aceton >99% 1 Liter

Aceton >99% 1 Liter

Zoutzuur 10% 1 Liter

Zoutzuur 10% 1 Liter

Natronloog 10% 1L

Natronloog 10% 1L