Naar categorie: Vaste Stoffen

Kaliumpermanganaat

Kaliumpermanganaat is een anorganische verbinding van kalium en mangaan, met als brutoformule KMnO₄. De stof komt voor als donkerpaarse kristallen, die goed oplosbaar zijn in water en daarbij een intens paarse oplossing produceren.

Kaliumpermanganaat is een sterke oxidator en is bijgevolg schadelijk voor de huid, de ogen en de luchtwegen. De stof is ook licht corrosief voor ogen en huid, voornamelijk bij intensere en langdurige blootstelling. Contact met de ogen kan blindheid veroorzaken en contact met de huid kan roodheid, jeuk en allergische reacties oproepen.


Geef aub uw gebruiksdoel aan in de bestelnotitie, wij zijn verplicht dit op te slaan alvorens wij uitleveren

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Kaliumpermanganaat 8x 1000gr Kaliumpermanganaat 8x 1000gr Op Aanvraag Op aanvraag
Kaliumpermanganaat 25kg Kaliumpermanganaat 25kg Op Aanvraag Op aanvraag
KP Oplossing 1:10 100ml KP Oplossing 1:10 100ml Op Aanvraag Op aanvraag
KP Oplossing 1:10 1000ml KP Oplossing 1:10 1000ml Op Aanvraag Op aanvraag
Kaliumpermanganaat 100gr Kaliumpermanganaat 100gr €4.09 €4.95 Bestellen
Kaliumpermanganaat 1000gr Kaliumpermanganaat 1000gr €32.64 €39.50 Bestellen

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 20 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Altijd
Vergunningsplicht:
Altijd

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Paarse kristallen
Synoniemen:
kaliumtetraoxomanganaat(VII), kaliummanganaat(VII)
UN:
1490
IUPAC:
kaliumpermanganaat
CAS Nr:
7722-64-7
EEG Index:
231-760-3
Formule:
KMnO4
SMILES:
O-[Mn](=O)(=O)=O.K+
Mol. Massa:
158.040
Dichtheid:
2.703
Smeltpunt:
240.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Paars

Gevarenaanduidingen

Oxiderend Irriterend Schadelijk voor de omgeving Bijtend Schadelijk voor de gezondheid
ADR: KALIUMPERMANGANAAT, 5.1, II, (E)
Opslag: Gescheiden van brandbare en reducerende stoffen en metaalpoeders. Goed gesloten.

H272 - Kan brand bevorderen; oxiderend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P220 - Van kleding/.../brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
UN1490 KALIUMPERMANGANAAT, 5.1, II, (E)
ADR Klasse:
5.1
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
3 per KG/L
HS Code:
28416100

Vaak samen besteld:

Waterstofperoxide 3% 1L
Waterstofperoxide 3% 1L
Natriumbicarbonaat 25Kg
Natriumbicarbonaat 25Kg
Waterstofperoxide 6% 1L
Waterstofperoxide 6% 1L
Natriumthiosulfaat 1000gr
Natriumthiosulfaat 1000gr
CalciumChloride Parel 75gr
CalciumChloride Parel 75gr
CalciumChloride (parel) 25kg
CalciumChloride (parel) 25kg
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Oxaalzuur 100gr
Oxaalzuur 100gr
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Horlogeglas 90mm
Horlogeglas 90mm
Ijzerchloride 98% (anhydrous) 100gr
Ijzerchloride 98% (anhydrous) 100gr
Aluminium Poeder 4N 100gr
Aluminium Poeder 4N 100gr
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Bekerglas Simax hoog 100ml
Bekerglas Simax hoog 100ml
Azijnzuur 40% 1L
Azijnzuur 40% 1L
Calciumcarbonaat 150gr
Calciumcarbonaat 150gr
Kaliumferricyanide 100gr
Kaliumferricyanide 100gr
Kaliumjodide 20gr
Kaliumjodide 20gr
Magnesium Lint 25 gram
Magnesium Lint 25 gram
Natriumacetaat Trihydraat 100 gram
Natriumacetaat Trihydraat 100 gram
Waterstofperoxide 3% 100ml
Waterstofperoxide 3% 100ml