Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.

Naar categorie: Vaste Stoffen

Kaliumpermanganaat

Kaliumpermanganaat is een anorganische verbinding van kalium en mangaan, met als brutoformule KMnO₄. De stof komt voor als donkerpaarse kristallen, die goed oplosbaar zijn in water en daarbij een intens paarse oplossing produceren.

Kaliumpermanganaat is een sterke oxidator en is bijgevolg schadelijk voor de huid, de ogen en de luchtwegen. De stof is ook licht corrosief voor ogen en huid, voornamelijk bij intensere en langdurige blootstelling. Contact met de ogen kan blindheid veroorzaken en contact met de huid kan roodheid, jeuk en allergische reacties oproepen.


Geef aub uw gebruiksdoel aan in de bestelnotitie, wij zijn verplicht dit op te slaan alvorens wij uitleveren

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
KP Oplossing 1:10 100ml KP Oplossing 1:10 100ml Op Aanvraag Op aanvraag
Kaliumpermanganaat 100gr Kaliumpermanganaat 100gr €8.22 €9.95
KP Oplossing 1:10 1000ml KP Oplossing 1:10 1000ml €8.22 €9.95
Kaliumpermanganaat 1000gr Kaliumpermanganaat 1000gr €37.40 €45.25

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 1 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Altijd
Vergunningsplicht:
Altijd
Enkel leverbaar in Nederland.

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Paarse kristallen
Synoniemen:
kaliumtetraoxomanganaat(VII), kaliummanganaat(VII)
UN:
1490
IUPAC:
kaliumpermanganaat
CAS Nr:
7722-64-7
EEG Index:
231-760-3
Formule:
KMnO4
SMILES:
O-[Mn](=O)(=O)=O.K+
Mol. Massa:
158.040
Dichtheid:
2.703
Smeltpunt:
240.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Paars

Gevarenaanduidingen

Oxiderend Irriterend Schadelijk voor de omgeving Bijtend Schadelijk voor de gezondheid
ADR: KALIUMPERMANGANAAT, 5.1, II, (E)
Opslag: Gescheiden van brandbare en reducerende stoffen en metaalpoeders. Goed gesloten.

H272 - Kan brand bevorderen; oxiderend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P220 - Van kleding/.../brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
UN1490 KALIUMPERMANGANAAT, 5.1, II, (E)
ADR Klasse:
5.1
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
3 per KG/L
HS Code:
28416100

Vaak samen besteld:

Waterstofperoxide 3% 1L
Waterstofperoxide 3% 1L
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Stop rood rubber 23-29mm
Stop rood rubber 23-29mm
Stop rood rubber 26-32mm
Stop rood rubber 26-32mm
Natriumthiosulfaat 100gr
Natriumthiosulfaat 100gr
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Waterstofperoxide 3% 5L
Waterstofperoxide 3% 5L
Zoutzuur 29% 1 Liter
Zoutzuur 29% 1 Liter
Bekerglas Simax laag 50ml
Bekerglas Simax laag 50ml
Bekerglas Simax hoog 600ml
Bekerglas Simax hoog 600ml
Waterstofperoxide 35% 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Stop rood rubber 31-38mm
Stop rood rubber 31-38mm
Oxaalzuur 100gr
Oxaalzuur 100gr
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Stop rood rubber 8-12mm
Stop rood rubber 8-12mm
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Di-Ethylether 30ml
Di-Ethylether 30ml
Ammoniumchloride p.a. >99.7% 1000gr
Ammoniumchloride p.a. >99.7% 1000gr
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
50ml Meetpipet AS
50ml Meetpipet AS
Demiwater 5L
Demiwater 5L
Kaliumjodide 20gr
Kaliumjodide 20gr
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L