Naar categorie: Vaste Stoffen

Kaliumjodide

Kaliumjodide komt voor als kleurloos tot wit kristallijn poeder. Het wordt in kleine hoeveelheden toegevoegd aan tafelzout om er gejodeerd zout te maken. Dit wordt onder andere verwerkt in brood.

Kaliumjodide wordt onder andere voor het volgende gebruikt:
  • In kunstmatig zeewater
  • In de doka als versterker of verzwakker
  • Als reagens in de chemische analyse (o.a. zetmeel en chloor)

Zuiverheid > 99.9%

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Kaliumjodide 25kg Kaliumjodide 25kg Op Aanvraag Op aanvraag
Kaliumjodide 20gr Kaliumjodide 20gr €3.26 €3.95 10 Bestellen
Kaliumjodide 100gr Kaliumjodide 100gr €12.36 €14.95 5 Bestellen
Kaliumjodide 1000gr Kaliumjodide 1000gr €76.45 €92.50 2 Bestellen
Kaliumjodide 5kg Kaliumjodide 5kg €329.75 €399.00 1 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
UN:
IUPAC:
Kaliumjodide
CAS Nr:
7681-11-0
EEG Index:
231-659-4
Formule:
KI
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Voorzorgsmaatregelingen

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:
28276010

Vaak samen besteld:

Reageerbuis 20x180mm borosilicaat
Reageerbuis 20x180mm borosilicaat
Magnesium Draaisel 50gr
Magnesium Draaisel 50gr
Stop rood rubber 17-22mm
Stop rood rubber 17-22mm
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Natriumsilicaat 37% - Glaswater 1L
Natriumsilicaat 37% - Glaswater 1L
Erlenmeyer smalle hals 1000ml
Erlenmeyer smalle hals 1000ml
Glazen Thermometer 0-200℃
Glazen Thermometer 0-200℃
Magnesiumchloride 4kg
Magnesiumchloride 4kg
Natriumthiosulfaat 100gr
Natriumthiosulfaat 100gr
Kaliumpermanganaat 100gr
Kaliumpermanganaat 100gr
Magnesium Lint 25 gram
Magnesium Lint 25 gram
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Horlogeglas 90mm
Horlogeglas 90mm
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
10ml Meetpipet AS
10ml Meetpipet AS
Aluminiumsulfaat 5Kg
Aluminiumsulfaat 5Kg
Kaliumhydroxide 30% 1L
Kaliumhydroxide 30% 1L
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Strontium+ 1000ml
Strontium+ 1000ml