Naar categorie: Vaste Stoffen

Kaliumjodide

Kaliumjodide komt voor als kleurloos tot wit kristallijn poeder. Het wordt in kleine hoeveelheden toegevoegd aan tafelzout om er gejodeerd zout te maken. Dit wordt onder andere verwerkt in brood.

Kaliumjodide wordt onder andere voor het volgende gebruikt:
  • In kunstmatig zeewater
  • In de doka als versterker of verzwakker
  • Als reagens in de chemische analyse (o.a. zetmeel en chloor)

Zuiverheid > 99.9%

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Kaliumjodide 25kg Kaliumjodide 25kg Op Aanvraag Op aanvraag
Kaliumjodide 20gr Kaliumjodide 20gr €3.26 €3.95 14 Bestellen
Kaliumjodide 100gr Kaliumjodide 100gr €12.36 €14.95 Bestellen
Kaliumjodide 1000gr Kaliumjodide 1000gr €76.45 €92.50 9 Bestellen
Kaliumjodide 5kg Kaliumjodide 5kg €329.75 €399.00 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
UN:
IUPAC:
Kaliumjodide
CAS Nr:
7681-11-0
EEG Index:
231-659-4
Formule:
KI
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Voorzorgsmaatregelingen

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:
28276010

Vaak samen besteld:

Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Erlenmeyer smalle hals 500ml
Erlenmeyer smalle hals 500ml
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Bekerglas Simax hoog 600ml
Bekerglas Simax hoog 600ml
Erlenmeyer smalle hals 1000ml
Erlenmeyer smalle hals 1000ml
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Stop rood rubber 26-32mm
Stop rood rubber 26-32mm
Stop rood rubber 18-24mm
Stop rood rubber 18-24mm
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Natriumhydroxide 140gr
Natriumhydroxide 140gr
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Petrischaal 80x15mm kalkglas
Petrischaal 80x15mm kalkglas
Calciumhypochloriet 100gr
Calciumhypochloriet 100gr
Gallium 100gr
Gallium 100gr
Luminol 1 gram
Luminol 1 gram
Erlenmeyer smalle hals 100ml
Erlenmeyer smalle hals 100ml
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
Porseleinen beker 225ml hoog
Porseleinen beker 225ml hoog