Naar categorie: Vaste Stoffen

Kaliumjodide

Kaliumjodide komt voor als kleurloos tot wit kristallijn poeder met als bruto formule KI. Een andere benaming voor kaliumjodide is potide. Het wordt in kleine hoeveelheden toegevoegd aan tafelzout om er gejodeerd zout te maken. Dit wordt onder andere verwerkt in brood. Kaliumjodide is een ionair zout en komt voor als kleurloze kristallen of een wit kristallijn poeder. Het is licht hygroscopisch en heeft een bitterzoute smaak. 

Kaliumjodide wordt onder andere voor het volgende gebruikt:
  • In kunstmatig zeewater-/ aquaria om iodine op te hogen in combinatie met kaliumchloride om de kaliumwaarden te verhogen.
  • In de doka als versterker of verzwakker
  • Als reagens in de chemische analyse (o.a. zetmeel en chloor)
  • Bij de synthese van zilverjodide, dat in de fotografie toegepast wordt.
  • Chemieproefjes om zogenaamde "olifantentandpasta" te maken.
  • En in de radiotherapie.

Als bron van jodide-ionen wordt het vaker gebruikt dan natriumjodide, omdat het veel minder hygroscopisch is.
Omdat jodide-ionen milde reductoren zijn, wordt het zout vrij gemakkelijk geoxideerd tot di-jood.
Kaliumjodide wordt wegens die oxidatie dan ook langzaam geel bij langdurig contact met vochtige lucht. In oplossing gaat die reactie een stuk sneller, vooral in zuur milieu, wegens de vorming van waterstofjodide, een sterke reductor.
Zuiverheid > 99.9%

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Prijsstaffel Inclusief BTW
Kaliumjodide 25kg Kaliumjodide 25kg Op Aanvraag 1 Op aanvraag
Kaliumjodide 5kg Kaliumjodide 5kg Op Aanvraag 4 Op aanvraag
Kaliumjodide 20gr Kaliumjodide 20gr €5.74 vanaf €3.93 per 64 €6.95 49 Bestellen
Kaliumjodide 100gr Kaliumjodide 100gr €12.36 €14.95 5 Bestellen
Kaliumjodide 1000gr Kaliumjodide 1000gr €62.73 €75.90 3 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
UN:
IUPAC:
Kaliumjodide
CAS Nr:
7681-11-0
EEG Index:
231-659-4
Formule:
KI
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Voorzorgsmaatregelingen

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:
28276010

Vaak samen besteld:

Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Erlenmeyer smalle hals 500ml
Erlenmeyer smalle hals 500ml
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Bekerglas Simax hoog 600ml
Bekerglas Simax hoog 600ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax hoog 250ml
Bekerglas Simax hoog 250ml
Erlenmeyer smalle hals 250ml
Erlenmeyer smalle hals 250ml
Petrischaal 80x15mm kalkglas
Petrischaal 80x15mm kalkglas
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Erlenmeyer smalle hals 1000ml
Erlenmeyer smalle hals 1000ml
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
Horlogeglas 100mm
Horlogeglas 100mm
Kaliumbromide 100gr
Kaliumbromide 100gr
Bekerglas Simax hoog 50ml
Bekerglas Simax hoog 50ml
Oxaalzuur 1000gr
Oxaalzuur 1000gr
Porseleinen beker 225ml hoog
Porseleinen beker 225ml hoog
Calciumnitraat 5kg
Calciumnitraat 5kg