Naar categorie: Vaste Stoffen

Kaliumjodide

Kaliumjodide komt voor als kleurloos tot wit kristallijn poeder. Het wordt in kleine hoeveelheden toegevoegd aan tafelzout om er gejodeerd zout te maken. Dit wordt onder andere verwerkt in brood.

Kaliumjodide wordt onder andere voor het volgende gebruikt:
  • In kunstmatig zeewater
  • In de doka als versterker of verzwakker
  • Als reagens in de chemische analyse (o.a. zetmeel en chloor)

Zuiverheid > 99.9%

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Kaliumjodide 25kg Kaliumjodide 25kg Op Aanvraag Op aanvraag
Kaliumjodide 20gr Kaliumjodide 20gr €3.26 €3.95 25 Bestellen
Kaliumjodide 100gr Kaliumjodide 100gr €12.36 €14.95 7 Bestellen
Kaliumjodide 1000gr Kaliumjodide 1000gr €76.45 €92.50 5 Bestellen
Kaliumjodide 5kg Kaliumjodide 5kg €329.75 €399.00 1 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
UN:
IUPAC:
Kaliumjodide
CAS Nr:
7681-11-0
EEG Index:
231-659-4
Formule:
KI
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Voorzorgsmaatregelingen

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:
28276010

Vaak samen besteld:

Reageerbuis 20x180mm borosilicaat
Reageerbuis 20x180mm borosilicaat
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Magnesium Draaisel 50gr
Magnesium Draaisel 50gr
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Kaliumchloride 99% 1Kg
Kaliumchloride 99% 1Kg
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
10ml Meetpipet AS
10ml Meetpipet AS
Glazen Thermometer 0-200℃
Glazen Thermometer 0-200℃
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 1180ml
Horlogeglas 90mm
Horlogeglas 90mm
Kaliumchloride 99% 5Kg
Kaliumchloride 99% 5Kg
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Horlogeglas 100mm
Horlogeglas 100mm
Stop rood rubber 36-44mm
Stop rood rubber 36-44mm
Stop rood rubber 29-35mm
Stop rood rubber 29-35mm