Naar categorie: Vaste Stoffen

Kaliumjodide

Kaliumjodide komt voor als kleurloze kristallen of een wit kristallijn poeder. Het wordt in kleine hoeveelheden toegevoegd aan tafelzout om er gejodeerd zout te maken. Dit wordt onder andere verwerkt in brood.

Kaliumjodide wordt onder andere voor het volgende gebruikt:
  • In kunstmatig zeewater
  • In de doka als versterker of verzwakker
  • Als reagens in de chemische analyse (o.a. zetmeel en chloor)

Zuiverheid > 99.9%

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Ex. BTW Incl. BTW
Kaliumjodide 20gr Kaliumjodide 20gr €3.26 €3.95 153 Bestellen
Kaliumjodide 100gr Kaliumjodide 100gr €12.36 €14.95 40 Bestellen
Kaliumjodide 1000gr Kaliumjodide 1000gr €73.51 €88.95 Bestellen
Kaliumjodide 5kg Kaliumjodide 5kg €280.99 €340.00 Bestellen
Kaliumjodide 25kg Kaliumjodide 25kg €1070.25 €1295.00 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
UN:
IUPAC:
Kaliumjodide
CAS Nr:
7681-11-0
EEG Index:
231-659-4
Formule:
KI
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Voorzorgsmaatregelingen

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:
28276010;


Vaak samen besteld:

Boekje PH1-14 80 strips

Boekje PH1-14 80 strips

Borosilicaat testbuis 12x75mm push cap

Borosilicaat testbuis 12x75mm push cap

Keramisch getipt pincet 10x130mm recht

Keramisch getipt pincet 10x130mm recht

Glazen Roerstaaf 150mm

Glazen Roerstaaf 150mm

Waterstofperoxide 35% 1L

Waterstofperoxide 35% 1L

Waterstofperoxide 50% 1L

Waterstofperoxide 50% 1L