Naar categorie: Vaste Stoffen

Kaliumjodide

Kaliumjodide komt voor als kleurloze kristallen of een wit kristallijn poeder. Het wordt in kleine hoeveelheden toegevoegd aan tafelzout om er gejodeerd zout te maken. Dit wordt onder andere verwerkt in brood.

Kaliumjodide wordt onder andere voor het volgende gebruikt:
  • In kunstmatig zeewater
  • In de doka als versterker of verzwakker
  • Als reagens in de chemische analyse (o.a. zetmeel en chloor)

Zuiverheid > 99.9%

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Ex. BTW Incl. BTW
Kaliumjodide 20gr Kaliumjodide 20gr €3.26 €3.95 195 Bestellen
Kaliumjodide 100gr Kaliumjodide 100gr €11.53 €13.95 111 Bestellen
Kaliumjodide 1000gr Kaliumjodide 1000gr €72.31 €87.50 6 Bestellen
Kaliumjodide 5kg Kaliumjodide 5kg €280.99 €340.00 Bestellen
Kaliumjodide 25kg Kaliumjodide 25kg €1070.25 €1295.00 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
UN:
IUPAC:
Kaliumjodide
CAS Nr:
7681-11-0
EEG Index:
231-659-4
Formule:
KI
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Voorzorgsmaatregelingen

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:
28276010