Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.

Naar categorie: Vaste Stoffen

Kaliumhydroxide

Kaliumhydroxide is een anorganische verbinding van kalium, met als brutoformule KOH. De stof komt voor als een witte hygroscopische vaste stof, die zeer corrosief is voor de huid en de ogen.
De stof lost onder grote warmteontwikkeling in water op tot kaliloog en waarbij het hydroxide-ion verantwoordelijk is voor de sterke basische eigenschappen van de stof. Doordat het zo'n sterke base is, verdringt het zwakkere basen uit hun zouten. Kaliumhydroxide reageert net als alle alkali-hydroxides met koolstofdioxide uit de lucht tot een carbonaat (kaliumcarbonaat) en moet daarom in een afgesloten verpakking worden bewaard.

In zuivere vorm wordt kaliumhydroxide gebruikt als reinigingsmiddel, ontsmettingsmiddel, verfafbijtmiddel en gootsteenontstopper. In de meeste gevallen echter wordt voor deze toepassingen het goedkopere natriumhydroxide gebruikt.
Kaliumhydroxide wordt gebruikt voor de verzeping van vetten waarbij zachte zeep ontstaat. Het E-nummer is E525. In cosmetica wordt het toegepast als ontharingsmiddel, verwekingsmiddel en om de pH te verhogen. Ook de voedingsindustrie gebruikt de stof om de pH in sommige producten te verhogen.  

Kaliloog (Kaliumhydroxide in oplossing) Natriumhydroxide 99.85% (parels) Natronloog

Let op: Enkel in leverbaar Nederland zie 
/precursoren.cshtml

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Prijsstaffel Inclusief BTW
Kaliumhydroxide 8x 1kg Kaliumhydroxide 8x 1kg Op Aanvraag Op aanvraag
Kaliumhydroxide 25kg Kaliumhydroxide 25kg Op Aanvraag Op aanvraag
Kaliumhydroxide 30% 100ml Kaliumhydroxide 30% 100ml Op Aanvraag 10 Op aanvraag
Kaliumhydroxide 30% 100ml x4 Kaliumhydroxide 30% 100ml x4 Op Aanvraag 2 Op aanvraag
Kaliumhydroxide 5Kg (ADR) Kaliumhydroxide 5Kg (ADR) Op Aanvraag Op aanvraag
Kaliumhydroxide 100gr Kaliumhydroxide 100gr €3.10 €3.75
Kaliumhydroxide 10% 100ml Kaliumhydroxide 10% 100ml €3.10 €3.75
Kaliumhydroxide 10% 1L Kaliumhydroxide 10% 1L €4.92 €5.95 2
Kaliumhydroxide 30% 1L Kaliumhydroxide 30% 1L €5.74 €6.95
Kaliumhydroxide 1Kg Kaliumhydroxide 1Kg €10.70 vanaf €9.17 per 64 €12.95 7

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 20 Kg/L
Enkel leverbaar in Nederland.

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte hygroscopische kristallen
Synoniemen:
kaliloog
UN:
1813
IUPAC:
kaliumhydroxide
CAS Nr:
1310-58-3
EEG Index:
215-181-3
Formule:
KOH
SMILES:
[OH-].[K+]
Mol. Massa:
56.110
Dichtheid:
2.040
Smeltpunt:
360.000 °C
Kookpunt:
1320.000 °C
Kleur:
Kleurloos - Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
ADR: KALIUMHYDROXIDE, 8, II, E
Opslag: In een gesloten recipient, in een vochtvrije omgeving, gescheiden van zuren, metalen en voedingsmiddelen.

H302 - Schadelijk bij inslikken
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Draag veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN1813 KALIUMHYDROXIDE, 8, II, E
ADR Klasse:
8
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
1 per KG/L
HS Code:
28151110

Vaak samen besteld:

Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 1180ml
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Aluminiumsulfaat 120gr
Aluminiumsulfaat 120gr
Tolueen >99% 300ml
Tolueen >99% 300ml
Petrischaal 80x15mm kalkglas
Petrischaal 80x15mm kalkglas
Calciumhydroxide 2500gr
Calciumhydroxide 2500gr
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Erlenmeyer brede hals 500ml
Erlenmeyer brede hals 500ml
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Kaliumferrocyanide 100gr
Kaliumferrocyanide 100gr
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Bekerglas Simax hoog 250ml
Bekerglas Simax hoog 250ml
Jerrycan 5L UN Stapelbaar
Jerrycan 5L UN Stapelbaar
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Borax Decahydraat 1000gr
Borax Decahydraat 1000gr
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Calciumchloride Vlokken 70-100% 5kg
Calciumchloride Vlokken 70-100% 5kg