Naar categorie: Vaste Stoffen

Kaliumhydroxide

Kaliumhydroxide is een anorganische verbinding van kalium, met als brutoformule KOH. De stof komt voor als een witte hygroscopische vaste stof, die zeer corrosief is voor de huid en de ogen.
De stof lost onder grote warmteontwikkeling in water op tot kaliloog en waarbij het hydroxide-ion verantwoordelijk is voor de sterke basische eigenschappen van de stof. Doordat het zo'n sterke base is, verdringt het zwakkere basen uit hun zouten. Kaliumhydroxide reageert net als alle alkali-hydroxides met koolstofdioxide uit de lucht tot een carbonaat (kaliumcarbonaat) en moet daarom in een afgesloten verpakking worden bewaard.

In zuivere vorm wordt kaliumhydroxide gebruikt als reinigingsmiddel, ontsmettingsmiddel, verfafbijtmiddel en gootsteenontstopper. In de meeste gevallen echter wordt voor deze toepassingen het goedkopere natriumhydroxide gebruikt.
Kaliumhydroxide wordt gebruikt voor de verzeping van vetten waarbij zachte zeep ontstaat. Het E-nummer is E525. In cosmetica wordt het toegepast als ontharingsmiddel, verwekingsmiddel en om de pH te verhogen. Ook de voedingsindustrie gebruikt de stof om de pH in sommige producten te verhogen.  

Kaliloog (Kaliumhydroxide in oplossing) Natriumhydroxide 99.85% (parels) Natronloog

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Ex. BTW Incl. BTW
Kaliumhydroxide 10% 100ml Kaliumhydroxide 10% 100ml Op Aanvraag Op aanvraag
Kaliumhydroxide 30% 100ml Kaliumhydroxide 30% 100ml Op Aanvraag Op aanvraag
Kaliumhydroxide 30% 100ml x4 Kaliumhydroxide 30% 100ml x4 Op Aanvraag Op aanvraag
Kaliumhydroxide 100gr Kaliumhydroxide 100gr €1.85 €2.24 Bestellen
Kaliumhydroxide 10% 1L Kaliumhydroxide 10% 1L €4.13 €5.00 2 Bestellen
Kaliumhydroxide 1Kg Kaliumhydroxide 1Kg €5.24 €6.34 4 Bestellen
Kaliumhydroxide 30% 1L Kaliumhydroxide 30% 1L €5.74 €6.95 Bestellen
Kaliumhydroxide 5Kg (ADR) Kaliumhydroxide 5Kg (ADR) €13.12 €15.87 Bestellen
Kaliumhydroxide 8x 1kg Kaliumhydroxide 8x 1kg €23.93 €28.95 Bestellen
Kaliumhydroxide 25kg Kaliumhydroxide 25kg €44.42 €53.75 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte hygroscopische kristallen
Synoniemen:
kaliloog
UN:
1813
IUPAC:
kaliumhydroxide
CAS Nr:
1310-58-3
EEG Index:
215-181-3
Formule:
KOH
SMILES:
[OH-].[K+]
Mol. Massa:
56.110
Dichtheid:
2.040
Smeltpunt:
360.000 °C
Kookpunt:
1320.000 °C
Kleur:
Kleurloos - Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
ADR: KALIUMHYDROXIDE, 8, II, E
Opslag: In een gesloten recipient, in een vochtvrije omgeving, gescheiden van zuren, metalen en voedingsmiddelen.

H302 - Schadelijk bij inslikken
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Draag veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN1813 KALIUMHYDROXIDE, 8, II, E
ADR Klasse:
8
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
1 per KG/L
HS Code:
28151110

Vaak samen besteld:

Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Mierenzuur 85% 1L
Mierenzuur 85% 1L
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Natriumchloride 5kg
Natriumchloride 5kg
Demiwater 20L
Demiwater 20L
Sulfaminezuur 1Kg >99%
Sulfaminezuur 1Kg >99%
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Horlogeglas 70mm
Horlogeglas 70mm
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Natriumpercarbonaat 99.8% 1000 gram
Natriumpercarbonaat 99.8% 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Sprayfles 1L
Sprayfles 1L
Natronloog 30% 1L
Natronloog 30% 1L
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter