Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Kaliumhexacyanoferaat / Bloedloogzout

Kaliumferrocyanide - geel bloedloogzout

Kaliumhexacyanoferraat(II) dankt zijn bijnaam ‘geel bloedloogzout’ aan zijn (licht) gele kleur en geurloze, kristalachtige poederstructuur. Vanwege zijn goede oplosbaarheid in water, wordt Kalium Ferrocyanide vaak gebruikt als anti-klontermiddel in zout, in de productie van wijn (waar het ijzer en koper elimineert) en vele andere industriële toepassingen zoals het verven van wol en het temperen van staal.

  • Zuiverheid > 96% 
  • Tri-hydraat
Kaliumhexacyanoferraat(II) kent diverse toepassingen:
  • bereiding van Pruisisch blauw
  • verven van wol
  • temperen van staal
  • vloeimiddel in de metaalindustrie
  • reagens op het Fe3+-ion
  • oertiterstof voor kaliumpermanganaat
Veiligheid: Het cyanide is sterk gebonden en niet makkelijk vrij te maken, alleen met (zeer) sterke zuren. 

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Ex. BTW Incl. BTW
Kaliumferrocyanide 100gr Geel bloedloogzout, 100 gram verpakt in een plastic potje €3.60 €4.35 Bestellen
Kaliumferrocyanide 1000gr Geel bloedloogzout, 1000 gram verpakt in een plastic emmertje €28.88 €34.95 6 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Gele suikerachtige kristallen
Synoniemen:
geel bloedloogzout, kaliumferrocyanide, yellow prussiate
UN:
IUPAC:
Kaliumferrocyanide
CAS Nr:
14459-95-1
EEG Index:
Formule:
K4Fe(CN)6 . 3H2O
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
1.850
Smeltpunt:
70.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Geel

Gevarenaanduidingen

  • veilig in transport
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P262 - Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.

Transport

Kenmerk:
UN
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:
28372030;


Vaak samen besteld:

Petrischaal 100x15mm kalkglas

Petrischaal 100x15mm kalkglas

Ammoniumijzer(III)citraat groen 100gr

Ammoniumijzer(III)citraat groen 100gr

Calciumacetaat 50gr

Calciumacetaat 50gr

Kaliumferricyanide 100gr

Kaliumferricyanide 100gr

Transportbak

Transportbak

Ammoniumpersulfaat  100gr

Ammoniumpersulfaat 100gr