Wegens omstandigheden zijn wij tijdelijk gesloten.
Uw Winkelwagen bevat 599 items

Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Kaliumcarbonaat - Potas

Kaliumcarbonaat 100 gram

Verpakt in een plastic potje met schroefdeksel           

Bestellen


Stuksprijs: €1.78 (ex btw)
In winkelwagen: €3.55 (€4.30 inc. btw)

Niet voorradig, levertijd 1 tot 3 werkdagenChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Wit poeder
Synoniemen:
Potas, parelas, dikaliumcarbonaat
UN:
IUPAC:
Kaliumcarbonaat
CAS Nr:
584-08-7
EEG Index:
209-529-3
Formule:
K2CO3
SMILES:
C(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Mol. Massa:
138.200
Dichtheid:
2.290
Smeltpunt:
891.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pallet
Netto Gewicht:
0.12 KG
Verzendunits:
0
HS Code:

Vaak samen besteld:

CalciumChloride Parel 750gr
CalciumChloride Parel 750gr
Kaliumpermanganaat 100gr
Kaliumpermanganaat 100gr
KP Oplossing 1:10 1000ml
KP Oplossing 1:10 1000ml
Ethylacetaat 1L
Ethylacetaat 1L
Heptaan 1L
Heptaan 1L
Natronloog 30% 1L
Natronloog 30% 1L
Kaliumchloride 99% 120gr
Kaliumchloride 99% 120gr