Naar categorie: Vaste Stoffen

Kaliumcarbonaat - Potas

Kaliumcarbonaat wordt gebruikt bij de productie van glas. Verder wordt het als voedingsadditief gebruikt onder de naam E501. Het is een onderdeel van bakpoeder: het zorgt ervoor dat het deeg rijst. 

Kaliumcarbonaat wordt vaak potas genoemd, vroeger maakte men het door houtas op te lossen en het filtraat uit te laten dampen tot grote potas kristallen welke voornamelijk uit kaliumcarbonaat bestaan. Tegenwoordig wordt kaliumcarbonaat gewonnen door middel van mijnbouw. 


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Kaliumcarbonaat 120gram 120 gram verpakt in een plastic potje met schroefdeksel €1.78 €2.15 20 Bestellen
Kaliumcarbonaat 1000gram 1kg verpakt in een plastic emmertje €6.78 €8.20 11 Bestellen
Kaliumcarbonaat 5000gram 5kg verpakt in een plastic emmer €19.79 €23.95 1 Bestellen
Kaliumcarbonaat 25Kg 25kg bulk verpakking (pp zak) €46.86 €56.70 Bestellen
Kaliumcarbonaat 500kg Kaliumcarbonaat 500kg €660.33 €799.00 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Wit poeder
Synoniemen:
Potas, parelas, dikaliumcarbonaat
UN:
IUPAC:
Kaliumcarbonaat
CAS Nr:
584-08-7
EEG Index:
209-529-3
Formule:
K2CO3
SMILES:
C(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Mol. Massa:
138.200
Dichtheid:
2.290
Smeltpunt:
891.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:

Vaak samen besteld:

Kaliumsulfaat 100gr
Kaliumsulfaat 100gr
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Borax Decahydraat 100gr
Borax Decahydraat 100gr
Ammoniumsulfaat 1kg (technisch)
Ammoniumsulfaat 1kg (technisch)
Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 1000gr
Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 1000gr
Natriumsulfaat 1000gr
Natriumsulfaat 1000gr
Magnesiumnitraat 100gr
Magnesiumnitraat 100gr
Mangaansulfaat 125gr
Mangaansulfaat 125gr
Zinksulfaat 175gr
Zinksulfaat 175gr
Magnesium Staaf 6.5x152mm
Magnesium Staaf 6.5x152mm
Mangaan 20gr
Mangaan 20gr
Kaliumhydroxide 1Kg
Kaliumhydroxide 1Kg
Ijzersulfaat 1Kg
Ijzersulfaat 1Kg