Naar categorie: Vaste Stoffen

Kaliumcarbonaat - Potas

Kaliumcarbonaat wordt gebruikt bij de productie van glas. Verder wordt het als voedingsadditief gebruikt onder de naam E501. Het is een onderdeel van bakpoeder: het zorgt ervoor dat het deeg rijst. 

Kaliumcarbonaat wordt vaak potas genoemd, vroeger maakte men het door houtas op te lossen en het filtraat uit te laten dampen tot grote potas kristallen welke voornamelijk uit kaliumcarbonaat bestaan. Tegenwoordig wordt kaliumcarbonaat gewonnen door middel van mijnbouw. 


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Kaliumcarbonaat 100 gram 100 gram verpakt in een plastic potje met schroefdeksel €1.78 €2.15 13 Bestellen
Kaliumcarbonaat 1000gram 1kg verpakt in een plastic emmertje €6.78 €8.20 19 Bestellen
Kaliumcarbonaat 5000gram 5kg verpakt in een plastic emmer €19.79 €23.95 1 Bestellen
Kaliumcarbonaat 25Kg 25kg bulk verpakking (pp zak) €46.86 €56.70 7 Bestellen
Kaliumcarbonaat 500kg Kaliumcarbonaat 500kg €660.33 €799.00 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Wit poeder
Synoniemen:
Potas, parelas, dikaliumcarbonaat
UN:
IUPAC:
Kaliumcarbonaat
CAS Nr:
584-08-7
EEG Index:
209-529-3
Formule:
K2CO3
SMILES:
C(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Mol. Massa:
138.200
Dichtheid:
2.290
Smeltpunt:
891.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Waterstofperoxide 3% 1L
Waterstofperoxide 3% 1L
Horlogeglas 100mm
Horlogeglas 100mm
Horlogeglas 120mm
Horlogeglas 120mm
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
Roerstaaf 10x70mm
Roerstaaf 10x70mm
Magneetroerder MS-500 (china)
Magneetroerder MS-500 (china)
PH Papier Rolletje PH1-14
PH Papier Rolletje PH1-14
Natriumhydroxide 140gr
Natriumhydroxide 140gr