Naar categorie: Vaste Stoffen

Kaliumcarbonaat - Potas

Kaliumcarbonaat wordt gebruikt bij de productie van glas. Verder wordt het als voedingsadditief gebruikt onder de naam E501. Het is een onderdeel van bakpoeder: het zorgt ervoor dat het deeg rijst. 

Kaliumcarbonaat wordt vaak potas genoemd, vroeger maakte men het door houtas op te lossen en het filtraat uit te laten dampen tot grote potas kristallen welke voornamelijk uit kaliumcarbonaat bestaan. Tegenwoordig wordt kaliumcarbonaat gewonnen door middel van mijnbouw. 


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Kaliumcarbonaat 500kg Kaliumcarbonaat 500kg Op Aanvraag Op aanvraag
Kaliumcarbonaat 100 gram 100 gram verpakt in een plastic potje met schroefdeksel €1.78 €2.15 Bestellen
Kaliumcarbonaat 1000gram 1kg verpakt in een plastic emmertje €6.78 €8.20 11 Bestellen
Kaliumcarbonaat 5000gram 5kg verpakt in een plastic emmer €19.79 €23.95 3 Bestellen
Kaliumcarbonaat 25Kg 25kg bulk verpakking (pp zak) €93.35 €112.95 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Wit poeder
Synoniemen:
Potas, parelas, dikaliumcarbonaat
UN:
IUPAC:
Kaliumcarbonaat
CAS Nr:
584-08-7
EEG Index:
209-529-3
Formule:
K2CO3
SMILES:
C(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Mol. Massa:
138.200
Dichtheid:
2.290
Smeltpunt:
891.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:

Vaak samen besteld:

Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Magnesiumnitraat 100gr
Magnesiumnitraat 100gr
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Isopropylalcohol 70% 1L
Isopropylalcohol 70% 1L
Demiwater 20L
Demiwater 20L
Houtvochtmeter
Houtvochtmeter
CalciumChloride Parel 750gr
CalciumChloride Parel 750gr
Kaliumpermanganaat 100gr
Kaliumpermanganaat 100gr
KP Oplossing 1:10 1000ml
KP Oplossing 1:10 1000ml
Ethylacetaat 1L
Ethylacetaat 1L
Heptaan 1L
Heptaan 1L
Natronloog 30% 1L
Natronloog 30% 1L