Naar categorie: Vaste Stoffen

Kaliumcarbonaat - Potas

Kaliumcarbonaat wordt gebruikt bij de productie van glas. Verder wordt het als voedingsadditief gebruikt onder de naam E501. Het is een onderdeel van bakpoeder: het zorgt ervoor dat het deeg rijst. 

Kaliumcarbonaat wordt vaak potas genoemd, vroeger maakte men het door houtas op te lossen en het filtraat uit te laten dampen tot grote potas kristallen welke voornamelijk uit kaliumcarbonaat bestaan. Tegenwoordig wordt kaliumcarbonaat gewonnen door middel van mijnbouw. 


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Ex. BTW Incl. BTW
Kaliumcarbonaat 120gram 120 gram verpakt in een plastic potje met schroefdeksel €1.78 €2.15 20 Bestellen
Kaliumcarbonaat 1000gram 1kg verpakt in een plastic emmertje €6.78 €8.20 26 Bestellen
Kaliumcarbonaat 5000gram 5kg verpakt in een plastic emmer €19.79 €23.95 2 Bestellen
Kaliumcarbonaat 25Kg 25kg bulk verpakking (pp zak) €46.86 €56.70 1 Bestellen
Kaliumcarbonaat 500kg Kaliumcarbonaat 500kg €660.33 €799.00 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Wit poeder
Synoniemen:
Potas, parelas, dikaliumcarbonaat
UN:
IUPAC:
Kaliumcarbonaat
CAS Nr:
584-08-7
EEG Index:
209-529-3
Formule:
K2CO3
SMILES:
C(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Mol. Massa:
138.200
Dichtheid:
2.290
Smeltpunt:
891.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:;


Vaak samen besteld:

Petrischaal 80x15mm kalkglas

Petrischaal 80x15mm kalkglas

Waterstofperoxide 3% 1L

Waterstofperoxide 3% 1L

Ammoniumijzer(III)citraat groen 100gr

Ammoniumijzer(III)citraat groen 100gr

Calciumhydroxide 2500gr

Calciumhydroxide 2500gr

Formaline 37% 100ml

Formaline 37% 100ml

Kaliumferricyanide 100gr

Kaliumferricyanide 100gr