Naar categorie: Vaste Stoffen

Kaliumbromide

Kaliumbromide is goed in water oplosbaar en smaakt zoetig bij lage concentraties, bitter bij wat hogere en zoutig bij hoge concentraties. Deze smaakeffecten worden voornamelijk door het kaliumion veroorzaakt. Geconcentreerd kaliumbromide irriteert het slijmvlies van de maag en dit leidt vaak tot braken.

Kaliumbromide wordt voornamelijk gebruikt in de fotografie en in kleine hoeveelheden in de veeartsenij.

Zuiverheid >99%.

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Kaliumbromide 25kg Kaliumbromide 25kg Op Aanvraag Op aanvraag
Kaliumbromide 5kg Kaliumbromide 5kg Op Aanvraag Op aanvraag
Kaliumbromide 100gr Kaliumbromide 100gr €6.57 €7.95 Bestellen
Kaliumbromide 1000gr Kaliumbromide 1000gr €37.98 €45.95 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Vaste stof met een kenmerkende smaak
Synoniemen:
UN:
IUPAC:
Kaliumbromide
CAS Nr:
7758-02-3
EEG Index:
231-830-3
Formule:
KBr
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit of kleurloos

Gevarenaanduidingen

Irriterend
Opslag: Vochtvrij, in een afgesloten recipiënt

H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Contact met de ogen vermijden

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:
28275120

Vaak samen besteld:

Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax hoog 250ml
Bekerglas Simax hoog 250ml
Erlenmeyer smalle hals 250ml
Erlenmeyer smalle hals 250ml
Horlogeglas 100mm
Horlogeglas 100mm
Kaliumjodide 100gr
Kaliumjodide 100gr
Bekerglas Simax hoog 50ml
Bekerglas Simax hoog 50ml
Natriumchloride 1Kg
Natriumchloride 1Kg
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Oxaalzuur 1000gr
Oxaalzuur 1000gr
Calciumnitraat 1kg
Calciumnitraat 1kg
Dubbelspatel chattaway INOX 235mm
Dubbelspatel chattaway INOX 235mm
Kaliumhydroxide 100gr
Kaliumhydroxide 100gr
Magnesium Draaisel 50gr
Magnesium Draaisel 50gr
Kaliumsulfaat 1000gr
Kaliumsulfaat 1000gr
Ammoniumchloride p.a. >99.7% 100gr
Ammoniumchloride p.a. >99.7% 100gr
Natriummetabisulfiet 100gr
Natriummetabisulfiet 100gr
Natriumsulfide  Gehydrateerd 100gr
Natriumsulfide Gehydrateerd 100gr
Natriumsulfiet 200 gram
Natriumsulfiet 200 gram
Bekerglas Simax hoog 600ml
Bekerglas Simax hoog 600ml
Keramisch getipt pincet 10x125mm gebogen
Keramisch getipt pincet 10x125mm gebogen
Veiligheidsbril Drager X-pect 8310 Clear
Veiligheidsbril Drager X-pect 8310 Clear