Vanwege het coronavirus hebben wij het enorm druk, stuur ons een email als u ons niet telefonisch kunt bereiken, bestellingen worden zo snel mogelijk verzonden
We zijn genoodzaakt orders van zorginstellingen met voorrang te behandelen, het kan daardoor langer duren voordat wij uw bestelling versturen.

Naar categorie: Vloeistoffen

Kaliloog

Kaliumhydroxide oplossing in verschillende concentraties en verpakkings eenheden.

Kaliumhydroxide 99.85% (vlokken) Natronloog (natriumhydroxide in oplossing)

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Ex. BTW Incl. BTW
Kaliloog 30% 10ml Kaliloog 30% 10ml Op Aanvraag Op aanvraag
Kaliloog 10% 10ml Kaliloog 10% 10ml Op Aanvraag Op aanvraag
Kaliloog 10% 30ml Kaliloog 10% 30ml (druppelflesje) €1.39 €1.68 Bestellen
Kaliloog 10% 100ml Kaliloog 10% 100ml €1.47 €1.78 Bestellen
Kaliloog 1M 100ml Kaliloog 1M 100ml €1.47 €1.78 Bestellen
Kaliloog 30% 100ml Kaliloog 30% 100ml €1.63 €1.97 6 Bestellen
Kaliloog 30% 30ml Kaliloog 30% 30ml (druppelflesje) €1.64 €1.98 Bestellen
Kaliloog 10% 1L Kaliloog 10% 1L €4.13 €5.00 Bestellen
Kaliloog 1M 1000ml Kaliloog 1M 1000ml €4.13 €5.00 Bestellen
Kaliloog 30% 1L Kaliloog 30% 1L €5.74 €6.95 9 Bestellen
Kaliloog 25% 20L Kaliloog 25% 20L (statiegeld can) €53.72 €65.00 Bestellen
Kaliloog 50% 20L Kaliloog 50% 20L (statiegeld can) €61.82 €74.80 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte hygroscopische kristallen
Synoniemen:
kaliloog
UN:
1813
IUPAC:
kaliumhydroxide
CAS Nr:
1310-58-3
EEG Index:
215-181-3
Formule:
KOH
SMILES:
[OH-].[K+]
Mol. Massa:
56.110
Dichtheid:
2.040
Smeltpunt:
360.000 °C
Kookpunt:
1320.000 °C
Kleur:
Kleurloos - Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend
Opslag: In een gesloten recipient, in een vochtvrije omgeving, gescheiden van zuren, metalen en voedingsmiddelen.

H302 - Schadelijk bij inslikken
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Draag veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN1813
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:
28152000;


Vaak samen besteld:

Stop rood rubber 8-12mm

Stop rood rubber 8-12mm

Reageerbuis 10x100mm borosilicaat

Reageerbuis 10x100mm borosilicaat

Demiwater 1L

Demiwater 1L

Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter

Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter

Glaciaal Azijnzuur 300ml

Glaciaal Azijnzuur 300ml

Glycerol 1L

Glycerol 1L