Naar categorie: Vloeistoffen

Kaliloog

Kaliumhydroxide oplossing in verschillende concentraties en verpakkings eenheden.

Kaliumhydroxide 99.85% (vlokken) Natronloog (natriumhydroxide in oplossing)

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Kaliloog 10% 100ml Kaliloog 10% 100ml Op Aanvraag Op aanvraag
Kaliloog 30% 100ml Kaliloog 30% 100ml Op Aanvraag Op aanvraag
Kaliloog 10% 30ml Kaliloog 10% 30ml (druppelflesje) Op Aanvraag Op aanvraag
Kaliloog 30% 30ml Kaliloog 30% 30ml (druppelflesje) Op Aanvraag Op aanvraag
Kaliloog 1M 100ml Kaliloog 1M 100ml Op Aanvraag Op aanvraag
Kaliloog 30% 10ml Kaliloog 30% 10ml Op Aanvraag Op aanvraag
Kaliloog 10% 10ml Kaliloog 10% 10ml Op Aanvraag Op aanvraag
Kaliloog 10% 1L Kaliloog 10% 1L €4.13 €5.00 3 Bestellen
Kaliloog 1M 1000ml Kaliloog 1M 1000ml €4.13 €5.00 Bestellen
Kaliloog 30% 1L Kaliloog 30% 1L €5.74 €6.95 19 Bestellen
Kaliloog 25% 20L Kaliloog 25% 20L €53.72 €65.00 Bestellen
Kaliloog 50% 20L Kaliloog 50% 20L €61.82 €74.80 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte hygroscopische kristallen
Synoniemen:
kaliloog
UN:
1813
IUPAC:
kaliumhydroxide
CAS Nr:
1310-58-3
EEG Index:
215-181-3
Formule:
KOH
SMILES:
[OH-].[K+]
Mol. Massa:
56.110
Dichtheid:
2.040
Smeltpunt:
360.000 °C
Kookpunt:
1320.000 °C
Kleur:
Kleurloos - Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend
Opslag: In een gesloten recipient, in een vochtvrije omgeving, gescheiden van zuren, metalen en voedingsmiddelen.

H302 - Schadelijk bij inslikken
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Draag veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN1813
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:
28152000

Vaak samen besteld:

3ml Plastic Pipette x10
3ml Plastic Pipette x10
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Horlogeglas 40mm
Horlogeglas 40mm
Natriumsilicaat 37% - Glaswater 1L
Natriumsilicaat 37% - Glaswater 1L
Kaliumjodide 100gr
Kaliumjodide 100gr
Calciumoxide 200gr
Calciumoxide 200gr
Ethylacetaat 100ml
Ethylacetaat 100ml
Bekerglas Simax hoog 250ml
Bekerglas Simax hoog 250ml
Bekerglas Simax hoog 50ml
Bekerglas Simax hoog 50ml
Bekerglas Simax hoog 100ml
Bekerglas Simax hoog 100ml
Ammoniak 25% 1L
Ammoniak 25% 1L
Ijzerchloride 40% 1L
Ijzerchloride 40% 1L
CalciumChloride Parel 750gr
CalciumChloride Parel 750gr
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Strontium+ 1000ml
Strontium+ 1000ml
Glaciaal Azijnzuur 300ml
Glaciaal Azijnzuur 300ml
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Stop rood rubber 8-12mm
Stop rood rubber 8-12mm
Horlogeglas 50mm
Horlogeglas 50mm
Bekerglas Simax laag 2000ml
Bekerglas Simax laag 2000ml
Isopropylalcohol 100ml
Isopropylalcohol 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Natronloog 30% 100ml
Natronloog 30% 100ml