Naar categorie: Vloeistoffen

Kaliloog

Kaliumhydroxide oplossing in verschillende concentraties en verpakkings eenheden.

Kaliumhydroxide 99.85% (vlokken) Natronloog (natriumhydroxide in oplossing)

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Kaliloog 10% 100ml Kaliloog 10% 100ml Op Aanvraag Op aanvraag
Kaliloog 30% 100ml Kaliloog 30% 100ml Op Aanvraag 10 Op aanvraag
Kaliloog 10% 30ml Kaliloog 10% 30ml (druppelflesje) Op Aanvraag Op aanvraag
Kaliloog 30% 30ml Kaliloog 30% 30ml (druppelflesje) Op Aanvraag Op aanvraag
Kaliloog 1M 100ml Kaliloog 1M 100ml Op Aanvraag Op aanvraag
Kaliloog 30% 10ml Kaliloog 30% 10ml Op Aanvraag Op aanvraag
Kaliloog 10% 10ml Kaliloog 10% 10ml Op Aanvraag Op aanvraag
Kaliloog 10% 1L Kaliloog 10% 1L €4.13 €5.00 3
Kaliloog 1M 1000ml Kaliloog 1M 1000ml €4.13 €5.00
Kaliloog 30% 1L Kaliloog 30% 1L €5.74 €6.95
Kaliloog 25% 20L Kaliloog 25% 20L €53.72 €65.00
Kaliloog 50% 20L Kaliloog 50% 20L €61.82 €74.80

Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 20 Kg/L
Enkel leverbaar in Nederland.

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte hygroscopische kristallen
Synoniemen:
kaliloog
UN:
1813
IUPAC:
kaliumhydroxide
CAS Nr:
1310-58-3
EEG Index:
215-181-3
Formule:
KOH
SMILES:
[OH-].[K+]
Mol. Massa:
56.110
Dichtheid:
2.040
Smeltpunt:
360.000 °C
Kookpunt:
1320.000 °C
Kleur:
Kleurloos - Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend
Opslag: In een gesloten recipient, in een vochtvrije omgeving, gescheiden van zuren, metalen en voedingsmiddelen.

H302 - Schadelijk bij inslikken
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Draag veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN1813
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:
28152000

Vaak samen besteld:

Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Natriumsulfaat 25kg
Natriumsulfaat 25kg
Bekerglas Simax hoog 250ml
Bekerglas Simax hoog 250ml
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 1000gr
Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 1000gr
Citroenzuur 50% 1000ml
Citroenzuur 50% 1000ml
Bleekwater 1L
Bleekwater 1L