Naar categorie: Vloeistoffen

Kaliloog

Kaliumhydroxide oplossing in verschillende concentraties en verpakkings eenheden.

Kaliumhydroxide 99.85% (vlokken) Natronloog (natriumhydroxide in oplossing)

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Ex. BTW Incl. BTW
Kaliloog 30% 10ml Kaliloog 30% 10ml Op Aanvraag Op aanvraag
Kaliloog 10% 10ml Kaliloog 10% 10ml Op Aanvraag Op aanvraag
Kaliloog 10% 30ml Kaliloog 10% 30ml (druppelflesje) €1.39 €1.68 Bestellen
Kaliloog 10% 100ml Kaliloog 10% 100ml €1.47 €1.78 Bestellen
Kaliloog 1M 100ml Kaliloog 1M 100ml €1.47 €1.78 Bestellen
Kaliloog 30% 100ml Kaliloog 30% 100ml €1.63 €1.97 Bestellen
Kaliloog 30% 30ml Kaliloog 30% 30ml (druppelflesje) €1.64 €1.98 Bestellen
Kaliloog 10% 1L Kaliloog 10% 1L €4.13 €5.00 2 Bestellen
Kaliloog 1M 1000ml Kaliloog 1M 1000ml €4.13 €5.00 Bestellen
Kaliloog 30% 1L Kaliloog 30% 1L €5.74 €6.95 2 Bestellen
Kaliloog 25% 20L Kaliloog 25% 20L (statiegeld can) €53.72 €65.00 Bestellen
Kaliloog 50% 20L Kaliloog 50% 20L (statiegeld can) €61.82 €74.80 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte hygroscopische kristallen
Synoniemen:
kaliloog
UN:
1813
IUPAC:
kaliumhydroxide
CAS Nr:
1310-58-3
EEG Index:
215-181-3
Formule:
KOH
SMILES:
[OH-].[K+]
Mol. Massa:
56.110
Dichtheid:
2.040
Smeltpunt:
360.000 °C
Kookpunt:
1320.000 °C
Kleur:
Kleurloos - Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend
Opslag: In een gesloten recipient, in een vochtvrije omgeving, gescheiden van zuren, metalen en voedingsmiddelen.

H302 - Schadelijk bij inslikken
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Draag veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN1813
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:
28152000;


Vaak samen besteld:

Reageerbuis 10x100mm borosilicaat

Reageerbuis 10x100mm borosilicaat

Plastic testbuis 12x75mm push cap

Plastic testbuis 12x75mm push cap

Reageerbuis 14x130mm borosilicaat

Reageerbuis 14x130mm borosilicaat

Stop rood rubber 8-12mm

Stop rood rubber 8-12mm

Stop rood rubber 10.5-14.5mm

Stop rood rubber 10.5-14.5mm

Magnesiumchloride 1kg

Magnesiumchloride 1kg