Naar categorie: Vloeistoffen

Kaliloog

Kaliumhydroxide oplossing in verschillende concentraties en verpakkings eenheden.

Kaliumhydroxide 99.85% (vlokken) Natronloog (natriumhydroxide in oplossing)

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Kaliloog 10% 100ml Kaliloog 10% 100ml Op Aanvraag Op aanvraag
Kaliloog 30% 100ml Kaliloog 30% 100ml Op Aanvraag 12 Op aanvraag
Kaliloog 10% 30ml Kaliloog 10% 30ml (druppelflesje) Op Aanvraag Op aanvraag
Kaliloog 30% 30ml Kaliloog 30% 30ml (druppelflesje) Op Aanvraag Op aanvraag
Kaliloog 1M 100ml Kaliloog 1M 100ml Op Aanvraag Op aanvraag
Kaliloog 30% 10ml Kaliloog 30% 10ml Op Aanvraag Op aanvraag
Kaliloog 10% 10ml Kaliloog 10% 10ml Op Aanvraag Op aanvraag
Kaliloog 10% 1L Kaliloog 10% 1L €4.13 €5.00 5 Bestellen
Kaliloog 1M 1000ml Kaliloog 1M 1000ml €4.13 €5.00 Bestellen
Kaliloog 30% 1L Kaliloog 30% 1L €5.74 €6.95 11 Bestellen
Kaliloog 25% 20L Kaliloog 25% 20L €53.72 €65.00 Bestellen
Kaliloog 50% 20L Kaliloog 50% 20L €61.82 €74.80 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte hygroscopische kristallen
Synoniemen:
kaliloog
UN:
1813
IUPAC:
kaliumhydroxide
CAS Nr:
1310-58-3
EEG Index:
215-181-3
Formule:
KOH
SMILES:
[OH-].[K+]
Mol. Massa:
56.110
Dichtheid:
2.040
Smeltpunt:
360.000 °C
Kookpunt:
1320.000 °C
Kleur:
Kleurloos - Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend
Opslag: In een gesloten recipient, in een vochtvrije omgeving, gescheiden van zuren, metalen en voedingsmiddelen.

H302 - Schadelijk bij inslikken
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Draag veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN1813
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:
28152000

Vaak samen besteld:

Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 20x180mm borosilicaat
Reageerbuis 20x180mm borosilicaat
Stop rood rubber 18-24mm
Stop rood rubber 18-24mm
Waterstofperoxide 35% 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
10ml Meetpipet AS
10ml Meetpipet AS
Calciumhydroxide 2500gr
Calciumhydroxide 2500gr
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Natriumbicarbonaat 5Kg
Natriumbicarbonaat 5Kg
Oxaalzuur 4500gr
Oxaalzuur 4500gr
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Ammoniumpersulfaat 1000gr
Ammoniumpersulfaat 1000gr
Ijzersulfaat 1Kg
Ijzersulfaat 1Kg
Kaliumfosfaat 1Kg
Kaliumfosfaat 1Kg
Kaliumhydroxide 1Kg
Kaliumhydroxide 1Kg
NPK 12-61-0 multi-MAP 5kg
NPK 12-61-0 multi-MAP 5kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
PH1-14 150 strips in koker
PH1-14 150 strips in koker
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
d-Limoneen 300ml
d-Limoneen 300ml
Demiwater 5L
Demiwater 5L