Wegens omstandigheden zijn wij tijdelijk gesloten.
Uw Winkelwagen bevat 466 items

Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Isopropylalcohol 70%

Isopropylalcohol 70% 1L Sprayfles

Isopropylalcohol 70% 1L Sprayfles

Door het toevoegen van 30% gedemineraliseerd water verdampt de alcohol langzamer en is zodoende beter geschikt als ontsmettingsmiddel voor oppervlakten. Wij mengen de propanol met hoog zuiver water zodat er geen vlekken achterblijven bij toepassing op glas.

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €5.74 €6.95
Vanaf 300 stuks: €2.77 €3.35

Stuksprijs: €2.77 (ex btw)
In winkelwagen: €836.12 (€1011.70 inc. btw)

292 van 302 stuk(s) niet op voorraad (10), levertijd onbekend, neem contact opDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze brandbare vloeistof
Synoniemen:
2-hydroxypropaan, isopropanol, isopropyl alcohol, ipa
UN:
1219
IUPAC:
Isopropylalcohol
CAS Nr:
67-63-0
EEG Index:
200-661-7
Formule:
C3H7O
SMILES:
CC(O)C
Mol. Massa:
60.090
Dichtheid:
0.785
Smeltpunt:
-89.000 °C
Kookpunt:
82.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P262 - Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P403 - Op een goed geventileerde plaats bewaren

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
0.90 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
29051220

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 70% 1L
Isopropylalcohol 70% 1L
Fles PET Helder 1L
Fles PET Helder 1L
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Calciumnitraat 1kg
Calciumnitraat 1kg
NPK 19-6-20 1000gr
NPK 19-6-20 1000gr
Isopropylalcohol 100ml
Isopropylalcohol 100ml
Demiwater 5L
Demiwater 5L
Waterstofperoxide 3% 1L
Waterstofperoxide 3% 1L
Waterstofperoxide 3% 5L
Waterstofperoxide 3% 5L
Waterstofperoxide 6% 1L
Waterstofperoxide 6% 1L
Lepelspatel PA 180mm
Lepelspatel PA 180mm
Dubbelspatel PA 180mm
Dubbelspatel PA 180mm
Knijpfles 1000ml
Knijpfles 1000ml
Beendermeel 2500gr
Beendermeel 2500gr
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Handweegschaal 40kg +-10gr
Handweegschaal 40kg +-10gr
Veiligheidsbril Drager X-pect 8310 Clear
Veiligheidsbril Drager X-pect 8310 Clear
Knijpfles 250ml
Knijpfles 250ml
Azijnzuur 70% 1L
Azijnzuur 70% 1L
Calciumnitraat 5kg
Calciumnitraat 5kg
Zwavel Refined >99.5% 100gr
Zwavel Refined >99.5% 100gr