Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Isopropylalcohol (IPA)

Isopropylalcohol 5L (ADR)

Isopropylalcohol 5000ml

Verpakt in een stapelbare plastic can van 5L.

Deze verpakking moet via het ADR verzonden worden. De meeste 5L verpakkingen kunnen wij in beperkte aantallen in een doos onder het ADR als colli versturen. Dit scheelt aanzienlijk in de verzendkosten. 

  • vanaf 1 colli: €25,95
  • meer dan 4 colli: €44,95
  • meer dan 8 colli:  €60,00


Bestellen


Stuksprijs: €20.62 (ex btw)
Bestellen

15 stuk(s) op voorraad


ADR Zending: UN 1219 ISOPROPANOL, 3, II (D/E) - Gewicht 4kg

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze brandbare vloeistof
Synoniemen:
2-hydroxypropaan, isopropanol, isopropyl alcohol, ipa
UN:
1219
IUPAC:
Isopropylalcohol
CAS Nr:
67-63-0
EEG Index:
200-661-7
Formule:
C3H7O
SMILES:
CC(O)C
Mol. Massa:
60.090
Dichtheid:
0.785
Smeltpunt:
-89.000 °C
Kookpunt:
82.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
ADR: ISOPROPANOL, 3, II (D/E) - Gewicht 4kg
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P262 - Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P403 - Op een goed geventileerde plaats bewaren

Transport

Kenmerk:
UN1219 ISOPROPANOL, 3, II (D/E) - Gewicht 4kg
ADR Klasse:
3
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
15
Verpakkingstype:
Can 5L
Netto Gewicht:
4.00 KG
HS Code:
29051220

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Aceton >99% 5L
Aceton >99% 5L
Sprayer voor 1L fles
Sprayer voor 1L fles
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 1180ml
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Bekerglas Simax hoog 100ml
Bekerglas Simax hoog 100ml
Bekerglas Simax hoog 2000ml
Bekerglas Simax hoog 2000ml
Bekerglas Simax hoog 250ml
Bekerglas Simax hoog 250ml
Knijpfles 100ml
Knijpfles 100ml
Ammoniak 25% 1L
Ammoniak 25% 1L
Natriumsulfaat 5000gr
Natriumsulfaat 5000gr
Waterstofperoxide 12% 5L
Waterstofperoxide 12% 5L
Isopropylalcohol 20L
Isopropylalcohol 20L
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Dubbelspatel chattaway INOX 180mm
Dubbelspatel chattaway INOX 180mm
Bekerglas Simax hoog 600ml
Bekerglas Simax hoog 600ml
Diamant (industrieel) 1gr
Diamant (industrieel) 1gr
Terpentine 1L
Terpentine 1L
Schoonmaakazijn professioneel 5L 12-14%
Schoonmaakazijn professioneel 5L 12-14%
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Natriumsilicaat 37% - Glaswater 1L
Natriumsilicaat 37% - Glaswater 1L
Thinner 5L
Thinner 5L