Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Isopropylalcohol (IPA)

Isopropylalcohol 1 Liter

1 liter isopropylalcohol verpakt in een PET fles met kindveilige sluiting en weervast plastic etiket.

EAN7436956371391

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €4.34 €5.25 0
Vanaf 12 stuks: €3.71 €4.49 12
Vanaf 60 stuks: €3.41 €4.13 60
Vanaf 144 stuks: €3.18 €3.85 144
Vanaf 576 stuks: €2.79 €3.38 576

Stuksprijs: €4.34 (ex btw)
Bestellen

36 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze brandbare vloeistof
Synoniemen:
2-hydroxypropaan, isopropanol, isopropyl alcohol, ipa
UN:
1219
IUPAC:
Isopropylalcohol
CAS Nr:
67-63-0
EEG Index:
200-661-7
Formule:
C3H7O
SMILES:
CC(O)C
Mol. Massa:
60.090
Dichtheid:
0.785
Smeltpunt:
-89.000 °C
Kookpunt:
82.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P262 - Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P403 - Op een goed geventileerde plaats bewaren

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
0.80 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
29051220

Vaak samen besteld:

Demiwater 1L
Demiwater 1L
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Glycerol 1L
Glycerol 1L
Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 1180ml
Stop rood rubber 10.5-14.5mm
Stop rood rubber 10.5-14.5mm
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Ijzerchloride 40% 1L
Ijzerchloride 40% 1L
Waterstofperoxide 3% 1L
Waterstofperoxide 3% 1L
3ml Plastic Pipette x10
3ml Plastic Pipette x10
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Plastic emmer 5600ml
Plastic emmer 5600ml
Stop rood rubber 8-12mm
Stop rood rubber 8-12mm
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Knijpfles 500ml
Knijpfles 500ml
Heptaan 1L
Heptaan 1L
Methylethylketon 1L
Methylethylketon 1L
Knijpfles 250ml
Knijpfles 250ml
Petrischaal 80x15mm kalkglas
Petrischaal 80x15mm kalkglas
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)