Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Isopropylalcohol (IPA)

Isopropylalcohol 1 Liter

1 liter isopropylalcohol verpakt in een PET fles met kindveilige sluiting en weervast plastic etiket.

EAN7436956371391

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €5.74 €6.95 0
Vanaf 12 stuks: €4.92 €5.95 12
Vanaf 60 stuks: €4.34 €5.25 60
Vanaf 144 stuks: €4.09 €4.95 144
Vanaf 576 stuks: €4.09 €4.95 576

Stuksprijs: €5.74 (ex btw)
Bestellen

50 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze brandbare vloeistof
Synoniemen:
2-hydroxypropaan, isopropanol, isopropyl alcohol, ipa
UN:
1219
IUPAC:
Isopropylalcohol
CAS Nr:
67-63-0
EEG Index:
200-661-7
Formule:
C3H7O
SMILES:
CC(O)C
Mol. Massa:
60.090
Dichtheid:
0.785
Smeltpunt:
-89.000 °C
Kookpunt:
82.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P262 - Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P403 - Op een goed geventileerde plaats bewaren

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
0.80 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
29051220

Vaak samen besteld:

Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Citroenzuur Oplossing 5% 1L
Citroenzuur Oplossing 5% 1L
Isopropylalcohol 70% 1L
Isopropylalcohol 70% 1L
Zoutzuur 29% 1 Liter
Zoutzuur 29% 1 Liter
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Knijpfles 100ml
Knijpfles 100ml
Terpentine 1L
Terpentine 1L
Tetrahydrofuran 300ml
Tetrahydrofuran 300ml
Sprayer voor 1L fles
Sprayer voor 1L fles
Isopropylalcohol 70% 1L Sprayfles
Isopropylalcohol 70% 1L Sprayfles
Thinner 1L
Thinner 1L
Stop rood rubber 8-12mm
Stop rood rubber 8-12mm
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Ammoniak 25% 1L
Ammoniak 25% 1L
Oxaalzuur 1000gr
Oxaalzuur 1000gr