Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.

Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Isopropylalcohol (IPA)

Isopropylalcohol 1 Liter

1 liter isopropylalcohol verpakt in een PET fles met kindveilige sluiting en weervast plastic etiket.

EAN7436956371391Vanaf 6 december 2022 kunt u bij Vijver Totaal Limburg terecht voor de aanschaf van dit product, evenals een groot deel van ons assortiment.
 
https://vijvertotaallimburg.nl/products/isopropylalcohol-99


Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €6.49 €7.85 0
Vanaf 12 stuks: €5.99 €7.25 12
Vanaf 60 stuks: €5.58 €6.75 60
Vanaf 144 stuks: €4.92 €5.95 144
Vanaf 576 stuks: €4.92 €5.95 576

Stuksprijs: €6.49 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 2 tot 5 werkdagenDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze brandbare vloeistof
Synoniemen:
2-hydroxypropaan, isopropanol, isopropyl alcohol, ipa
UN:
1219
IUPAC:
Isopropylalcohol
CAS Nr:
67-63-0
EEG Index:
200-661-7
Formule:
C3H7O
SMILES:
CC(O)C
Mol. Massa:
60.090
Dichtheid:
0.785
Smeltpunt:
-89.000 °C
Kookpunt:
82.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P262 - Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P403 - Op een goed geventileerde plaats bewaren

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
0.80 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
29051220

Vaak samen besteld:

Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Citroenzuur Oplossing 5% 1L
Citroenzuur Oplossing 5% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Zoutzuur 29% 1 Liter
Zoutzuur 29% 1 Liter
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Isopropylalcohol 70% 1L
Isopropylalcohol 70% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Sprayer voor 1L fles
Sprayer voor 1L fles
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Thinner 1L
Thinner 1L
Terpentine 1L
Terpentine 1L
Tetrahydrofuran 300ml
Tetrahydrofuran 300ml
Demiwater 5L
Demiwater 5L
Isopropylalcohol 70% 1L Sprayfles
Isopropylalcohol 70% 1L Sprayfles
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Stop rood rubber 8-12mm
Stop rood rubber 8-12mm
Knijpfles 250ml
Knijpfles 250ml
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Petrischaal 60x15mm kalkglas