Vanwege het coronavirus hebben wij het enorm druk, stuur ons een email als u ons niet telefonisch kunt bereiken, bestellingen worden zo snel mogelijk verzonden
We zijn genoodzaakt orders van zorginstellingen met voorrang te behandelen, het kan daardoor langer duren voordat wij uw bestelling versturen.

Naar categorie: Vloeistoffen

Isopropylalcohol (IPA)


UITVERKOCHT - NIEUWE VOORRAAD WEEK 14

PARTICULIEREN: We willen voorkomen dat we steeds leeggekocht worden door particulieren en stellen daarom een maximum in van 3 flessen per persoon. Onze excuses maar de ipa wordt de komende weken zeer schaars. 

Isopropanol oftewel isopropylalcohol is een secundaire alcohol die voor reiniging en ontsmetting wordt gebruikt. Door het snelle verdampen en het goede oplossen van vettigheid heeft het een breed scala aan toepassingen:

  • Als ontsmettingsmiddel in de gezondheidszorg. 
  • Een veelgebruikt huishoudelijk oplosmiddel, bijvoorbeeld voor het schoonmaken van brillenglazen. 
  • Reiniging van drukvlakken in de grafische industrie.
  • Als reiniger van glasvezels (Fiber Optic Cleaning Alcohol)
  • Hoogzuiver >99.8%       
Wij krijgen heel veel vragen of onze ipa gedenatureerde alcohol is. IPA is geen drinkbare alcohol en het is dus niet nodig deze ondrinkbaar te maken door het toevoegen van een denaturant. Bij ethanol (drink alcohol) wordt ipa vaker gebruikt als denaturant. 

Ethanol (alcohol) n-Propanol (1-propanol - propylalcohol)

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Ex. BTW Incl. BTW
Isopropylalcohol 1L Isopropylalcohol Op Aanvraag Op aanvraag
Isopropylalcohol 100ml Isopropylalcohol, PET flesje van 100ml Op Aanvraag Op aanvraag
Isopropylalcohol 1L x12 Isopropylalcohol, 12 flessen van 1 liter Op Aanvraag Op aanvraag
Isopropylalcohol 200L Isopropylalcohol, 200 Liter beschikbaar vanaf week 14 Op Aanvraag Op aanvraag
Isopropylalcohol 20L Isopropylalcohol 20L Op Aanvraag Op aanvraag
Isopropylalcohol Sprayfles 1L 1L ipa in een fles met verwisselbare sproeier. Op Aanvraag Op aanvraag
Isopropylalcohol 70% Isopropylalcohol 70% Producten
Isopropylalcohol 100ml x72 (OEM) Isopropylalcohol 100ml x72, PET met kind veilige sluiting Op Aanvraag Op aanvraag
Isopropylalcohol 100ml x12 Isopropylalcohol, 12x 100ml PET flesje Op Aanvraag Op aanvraag
Isopropylalcohol 5L (ADR) Isopropylalcohol 5L (ADR) Op Aanvraag Op aanvraag
Isopropylalcohol 1000L (IBC) Isopropylalcohol 1000L (IBC) Op Aanvraag Op aanvraag
Isopropylalcohol 10x 20L Isopropylalcohol 10x 20L beschikbaar vanaf week 14 Op Aanvraag Op aanvraag

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze brandbare vloeistof
Synoniemen:
2-hydroxypropaan, isopropanol, isopropyl alcohol, ipa
UN:
1219
IUPAC:
Isopropylalcohol
CAS Nr:
67-63-0
EEG Index:
200-661-7
Formule:
C3H7O
SMILES:
CC(O)C
Mol. Massa:
60.090
Dichtheid:
0.785
Smeltpunt:
-89.000 °C
Kookpunt:
82.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
ADR: ISOPROPANOL, 3, II (D/E)
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P262 - Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P403 - Op een goed geventileerde plaats bewaren

Transport

Kenmerk:
UN1219 ISOPROPANOL, 3, II (D/E)
ADR Klasse:
3
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
3 per KG/L
HS Code:
29051990

;


Vaak samen besteld:

Aceton >99% 1 Liter

Aceton >99% 1 Liter

Demiwater 1L

Demiwater 1L

Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter

Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter

Glycerol 1L

Glycerol 1L

Bekerglas Simax laag 100ml

Bekerglas Simax laag 100ml

Fles HDPE 1L

Fles HDPE 1L