Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.

Naar categorie: Vloeistoffen

Isopropylalcohol (IPA)

- DE IPA PRIJZEN SCHIETEN MOMENTEEL WEER OMHOOG, ER IS GENOEG VOORRAAD ONDERWEG VOOR IEDEREEN -
Isopropanol oftewel isopropylalcohol is een secundaire alcohol die voor reiniging en ontsmetting wordt gebruikt. Door het snelle verdampen en het goede oplossen van vettigheid heeft het een breed scala aan toepassingen:
  • Als ontsmettingsmiddel in de gezondheidszorg. 
  • Een veelgebruikt huishoudelijk oplosmiddel, bijvoorbeeld voor het schoonmaken van brillenglazen. 
  • Reiniging van drukvlakken in de grafische industrie.
  • Zeer hoge zuiverheid: >99.95%
Wij krijgen heel veel vragen of onze ipa gedenatureerde alcohol is. IPA is geen drinkbare alcohol en het is dus niet nodig deze ondrinkbaar te maken door het toevoegen van een denaturant. Bij ethanol (drink alcohol) wordt ipa vaker gebruikt als denaturant. 

Ethanol (alcohol) n-Propanol (1-propanol - propylalcohol)

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Prijsstaffel Inclusief BTW
Isopropylalcohol 200L Isopropylalcohol, 200 Liter Op Aanvraag Op aanvraag
Isopropylalcohol 70% Isopropylalcohol 70% Producten
Isopropylalcohol 1000L (IBC) Isopropylalcohol 1000L (IBC) Op Aanvraag Op aanvraag
Isopropylalcohol 100ml Isopropylalcohol, plastic flesje van 100ml €1.45 vanaf €1.14 per 256 €1.75 Bestellen
Isopropylalcohol 1L Isopropylalcohol €6.49 vanaf €4.92 per 576 €7.85 Bestellen
Isopropylalcohol Sprayfles 1L 1L ipa in een fles met verwisselbare sproeier. €6.57 vanaf €4.74 per 1000 €7.95 Bestellen
Isopropylalcohol 5L (ADR) Isopropylalcohol 5L (ADR) €22.27 €26.95 Bestellen
Isopropylalcohol 19kg Isopropylalcohol 19kg - 22L €62.77 vanaf €57.81 per 4 €75.95 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze brandbare vloeistof
Synoniemen:
2-hydroxypropaan, isopropanol, isopropyl alcohol, ipa
UN:
1219
IUPAC:
Isopropylalcohol
CAS Nr:
67-63-0
EEG Index:
200-661-7
Formule:
C3H7O
SMILES:
CC(O)C
Mol. Massa:
60.090
Dichtheid:
0.785
Smeltpunt:
-89.000 °C
Kookpunt:
82.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
ADR: ISOPROPANOL, 3, II (D/E)
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P262 - Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P403 - Op een goed geventileerde plaats bewaren

Transport

Kenmerk:
UN1219 ISOPROPANOL, 3, II (D/E)
ADR Klasse:
3
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
3 per KG/L
HS Code:
29051220Vaak samen besteld:

Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Zoutzuur 29% 1 Liter
Zoutzuur 29% 1 Liter
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Sprayer voor 1L fles
Sprayer voor 1L fles
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Citroenzuur Oplossing 5% 1L
Citroenzuur Oplossing 5% 1L
Isopropylalcohol 70% 1L
Isopropylalcohol 70% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Tetrahydrofuran 300ml
Tetrahydrofuran 300ml
Knijpfles 250ml
Knijpfles 250ml
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Thinner 1L
Thinner 1L
Terpentine 1L
Terpentine 1L
Kaliummetasilicaat 20l
Kaliummetasilicaat 20l
Demiwater 5L
Demiwater 5L
Aceton >99% 5L
Aceton >99% 5L
Isopropylalcohol 70% 1L Sprayfles
Isopropylalcohol 70% 1L Sprayfles
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Stop rood rubber 8-12mm
Stop rood rubber 8-12mm