We zijn verhuisd! Nieuw adres: Nijverheidsweg 7d 6171AZ Stein onze nieuwe loods 
Naar categorie: Vloeistoffen

Isopropylalcohol (IPA)

Isopropanol oftewel isopropylalcohol is een secundaire alcohol die voor reiniging en ontsmetting wordt gebruikt. Door het snelle verdampen en het goede oplossen van vettigheid heeft het een breed scala aan toepassingen:

  • Als ontsmettingsmiddel in de gezondheidszorg. 
  • Een veelgebruikt huishoudelijk oplosmiddel, bijvoorbeeld voor het schoonmaken van brillenglazen. 
  • Reiniging van drukvlakken in de grafische industrie.
  • Als reiniger van glasvezels (Fiber Optic Cleaning Alcohol)
  • Hoogzuiver >99.8% (test het maar!)    
Wij krijgen heel veel vragen of onze ipa gedenatureerde alcohol is. IPA is geen drinkbare alcohol en het is dus niet nodig deze te ondrinkbaar te maken door het toevoegen van een denaturant. Bij ethanol (drink alcohol) wordt ipa vaker gebruikt als denaturant. 

Ethanol (alcohol) n-Propanol (1-propanol - propylalcohol)

Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Isoproplylalcohol 200L Isopropylalcohol, 200 Liter in een stalen drum (geen statiegeld) Op Aanvraag Op aanvraag
Isopropylalcohol 70% Isopropylalcohol 70% Producten
Isopropylalcohol 1000x 120ml (OEM) Isopropylalcohol 1000x 120ml, PET met kind veilige sluiting Op Aanvraag Op aanvraag
Isopropylalcohol 5L Isopropylalcohol 5L Op Aanvraag Op aanvraag
Isopropylalcohol 100ml (glas) Isopropylalcohol 100ml, verpakt in glas, kv dop en seal €0.81 €0.98 Bestellen
Isopropylalcohol 120ml Isopropylalcohol, PET flesje van 120ml €1.11 €1.34 284 Bestellen
Isopropylalcohol 1L Isopropylalcohol, verpakt in een fles van 1 Liter €4.09 €4.95 65 Bestellen
Isopropylalcohol Sprayfles 1L 1L ipa in een fles met verwisselbare sproeier. €5.08 €6.15 Bestellen
Isopropylalcohol 120ml x12 Isopropylalcohol, 12x 120ml PET flesje €10.70 €12.95 23 Bestellen
Isopropylalcohol 1L x12 Isopropylalcohol, 12 flessen van 1 liter €41.28 €49.95 5 Bestellen
Isopropylalcohol 20L Isopropylalcohol 20L €41.28 €49.95 Bestellen
Isopropylalcohol 120ml x72 (OEM) Isopropylalcohol 120ml x72, PET met kind veilige sluiting €59.46 €71.95 3 Bestellen
Isopropylalcohol 1L x240 (OEM) 240x 1L OEM - €2,41 per fles ex btw €577.69 €699.00 Bestellen
Isopropylalcohol 28x 20L Pallet 20L IPA, 28x 20L = 560L €990.91 €1199.00 Bestellen
Isopropylalcohol 1L x600 600x 1L OEM €1285.12 €1555.00 Bestellen

Chemische Eigenschappen

IUPAC: Isopropylalcohol    
Formule: C3H7O    
CAS Nr:67-63-0    
Mol. Massa: 60.09
   
Dichtheid: 0.79   gr/ml
   
Smeltpunt: -89.00 °C
   
Kookpunt: 82.00 °C

Downloads

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.