Naar categorie: Vloeistoffen

Isopropylalcohol (IPA)

- DE IPA PRIJZEN SCHIETEN MOMENTEEL WEER OMHOOG, ER IS GENOEG VOORRAAD ONDERWEG VOOR IEDEREEN -
Isopropanol oftewel isopropylalcohol is een secundaire alcohol die voor reiniging en ontsmetting wordt gebruikt. Door het snelle verdampen en het goede oplossen van vettigheid heeft het een breed scala aan toepassingen:
  • Als ontsmettingsmiddel in de gezondheidszorg. 
  • Een veelgebruikt huishoudelijk oplosmiddel, bijvoorbeeld voor het schoonmaken van brillenglazen. 
  • Reiniging van drukvlakken in de grafische industrie.
  • Zeer hoge zuiverheid: >99.95%
Wij krijgen heel veel vragen of onze ipa gedenatureerde alcohol is. IPA is geen drinkbare alcohol en het is dus niet nodig deze ondrinkbaar te maken door het toevoegen van een denaturant. Bij ethanol (drink alcohol) wordt ipa vaker gebruikt als denaturant. 

Ethanol (alcohol) n-Propanol (1-propanol - propylalcohol)

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Prijsstaffel Inclusief BTW
Isopropylalcohol 200L Isopropylalcohol, 200 Liter Op Aanvraag Op aanvraag
Isopropylalcohol 70% Isopropylalcohol 70% Producten
Isopropylalcohol 1000L (IBC) Isopropylalcohol 1000L (IBC) Op Aanvraag Op aanvraag
Isopropylalcohol 100ml Isopropylalcohol, plastic flesje van 100ml €1.45 vanaf €1.14 per 256 €1.75 18 Bestellen
Isopropylalcohol 1L Isopropylalcohol €5.08 vanaf €3.99 per 576 €6.15 127 Bestellen
Isopropylalcohol Sprayfles 1L 1L ipa in een fles met verwisselbare sproeier. €6.57 vanaf €4.74 per 1000 €7.95 18 Bestellen
Isopropylalcohol 5L (ADR) Isopropylalcohol 5L (ADR) €20.62 €24.95 15 Bestellen
Isopropylalcohol 20L Isopropylalcohol 20L €61.12 vanaf €55.33 per 4 €73.95 5 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze brandbare vloeistof
Synoniemen:
2-hydroxypropaan, isopropanol, isopropyl alcohol, ipa
UN:
1219
IUPAC:
Isopropylalcohol
CAS Nr:
67-63-0
EEG Index:
200-661-7
Formule:
C3H7O
SMILES:
CC(O)C
Mol. Massa:
60.090
Dichtheid:
0.785
Smeltpunt:
-89.000 °C
Kookpunt:
82.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
ADR: ISOPROPANOL, 3, II (D/E)
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P262 - Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P403 - Op een goed geventileerde plaats bewaren

Transport

Kenmerk:
UN1219 ISOPROPANOL, 3, II (D/E)
ADR Klasse:
3
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
3 per KG/L
HS Code:
29051220Vaak samen besteld:

Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Methanol >99% 1 Liter
Methanol >99% 1 Liter
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Sprayer voor 1L fles
Sprayer voor 1L fles
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
d-Limoneen 300ml
d-Limoneen 300ml
Waterstofperoxide 6% 1L
Waterstofperoxide 6% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Knijpfles 100ml
Knijpfles 100ml
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Citroenzuur Oplossing 5% 1L
Citroenzuur Oplossing 5% 1L
Isopropylalcohol 70% 1L
Isopropylalcohol 70% 1L
Bekerglas Simax hoog 600ml
Bekerglas Simax hoog 600ml
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Ijzerchloride 40% 1L
Ijzerchloride 40% 1L
Ethanol (gedenatureerd) 20 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 20 Liter
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat