Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Isopropylalcohol (IPA)

Isopropylalcohol 100ml

  • Hoge zuiverheid >99.8%
  • Verpakt in donkere PET flesjes (plastic) met veiligheidssluiting 
  • 100ml

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €1.45 €1.75 0
Vanaf 12 stuks: €1.35 €1.63 12
Vanaf 64 stuks: €1.23 €1.49 64
Vanaf 256 stuks: €1.14 €1.38 256

Stuksprijs: €1.45 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 5 tot 14 werkdagenDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze brandbare vloeistof
Synoniemen:
2-hydroxypropaan, isopropanol, isopropyl alcohol, ipa
UN:
1219
IUPAC:
Isopropylalcohol
CAS Nr:
67-63-0
EEG Index:
200-661-7
Formule:
C3H7O
SMILES:
CC(O)C
Mol. Massa:
60.090
Dichtheid:
0.785
Smeltpunt:
-89.000 °C
Kookpunt:
82.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P262 - Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P403 - Op een goed geventileerde plaats bewaren

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 100ml
Netto Gewicht:
0.10 KG
Verzendunits:
0
HS Code:
29051220

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Methanol >99% 1 Liter
Methanol >99% 1 Liter
Waterstofperoxide 35% 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
n-Propanol 1000ml
n-Propanol 1000ml
Waterstofperoxide 3% 1L
Waterstofperoxide 3% 1L
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (poeder) 400gr
Actief Kool (poeder) 400gr
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Zoutzuur 10% 1 Liter
Zoutzuur 10% 1 Liter
Ammoniak 25% 1L
Ammoniak 25% 1L
Kookpuntbenzine 60-80 1L
Kookpuntbenzine 60-80 1L
Glycerol 1L
Glycerol 1L
Kaliumpermanganaat 1000gr
Kaliumpermanganaat 1000gr
Natriumchloride 5kg
Natriumchloride 5kg
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Bekerglas Simax hoog 600ml
Bekerglas Simax hoog 600ml
Stickerverwijderaar 100ml
Stickerverwijderaar 100ml
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Stickerverwijderaar 1 Liter
Stickerverwijderaar 1 Liter