Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Isopropylalcohol (IPA)

Isopropylalcohol 100ml

  • Hoge zuiverheid >99.8%
  • Verpakt in donkere PET flesjes (plastic) met veiligheidssluiting 
  • 100ml

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €1.45 €1.75 0
Vanaf 12 stuks: €1.35 €1.63 12
Vanaf 64 stuks: €1.23 €1.49 64
Vanaf 256 stuks: €1.14 €1.38 256

Stuksprijs: €1.45 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 2 tot 4 werkdagenDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze brandbare vloeistof
Synoniemen:
2-hydroxypropaan, isopropanol, isopropyl alcohol, ipa
UN:
1219
IUPAC:
Isopropylalcohol
CAS Nr:
67-63-0
EEG Index:
200-661-7
Formule:
C3H7O
SMILES:
CC(O)C
Mol. Massa:
60.090
Dichtheid:
0.785
Smeltpunt:
-89.000 °C
Kookpunt:
82.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P262 - Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P403 - Op een goed geventileerde plaats bewaren

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 100ml
Netto Gewicht:
0.10 KG
Verzendunits:
0
HS Code:
29051220

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Citroenzuur Oplossing 5% 1L
Citroenzuur Oplossing 5% 1L
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Zoutzuur 10% 1 Liter
Zoutzuur 10% 1 Liter
Horlogeglas 40mm
Horlogeglas 40mm
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 100ml
Aceton >99% 100ml
Isopropylalcohol 70% 1L
Isopropylalcohol 70% 1L
Aceton >99% 5L
Aceton >99% 5L
Aluminium Poeder 4N 500gr
Aluminium Poeder 4N 500gr
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Ethanol (gedenatureerd) 5L (ADR)
Ethanol (gedenatureerd) 5L (ADR)
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Isopropylalcohol 5L (ADR)
0.5ml Plastic Pipette x10
0.5ml Plastic Pipette x10
Kaliumhydroxide 10% 1L
Kaliumhydroxide 10% 1L
Horlogeglas 50mm
Horlogeglas 50mm
Bekerglas Simax laag 2000ml
Bekerglas Simax laag 2000ml
3ml Plastic Pipette x10
3ml Plastic Pipette x10
Ethylacetaat 100ml
Ethylacetaat 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter