Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Isopropylalcohol (IPA)

Isopropylalcohol 100ml

  • Hoge zuiverheid >99.8%
  • Verpakt in donkere PET flesjes (plastic) met veiligheidssluiting 
  • 100ml

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €1.45 €1.75 0
Vanaf 12 stuks: €1.35 €1.63 12
Vanaf 64 stuks: €1.23 €1.49 64
Vanaf 256 stuks: €1.14 €1.38 256

Stuksprijs: €1.45 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 5 tot 14 werkdagenDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze brandbare vloeistof
Synoniemen:
2-hydroxypropaan, isopropanol, isopropyl alcohol, ipa
UN:
1219
IUPAC:
Isopropylalcohol
CAS Nr:
67-63-0
EEG Index:
200-661-7
Formule:
C3H7O
SMILES:
CC(O)C
Mol. Massa:
60.090
Dichtheid:
0.785
Smeltpunt:
-89.000 °C
Kookpunt:
82.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P262 - Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P403 - Op een goed geventileerde plaats bewaren

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 100ml
Netto Gewicht:
0.10 KG
Verzendunits:
0
HS Code:
29051220

Vaak samen besteld:

Mierenzuur 85% 100ml
Mierenzuur 85% 100ml
Natriumbicarbonaat 130 gram
Natriumbicarbonaat 130 gram
CalciumChloride Parel 75gr
CalciumChloride Parel 75gr
Xyleen 300ml (glas)
Xyleen 300ml (glas)
Ascorbinezuur 1000gr
Ascorbinezuur 1000gr
Knijpfles 250ml
Knijpfles 250ml
Natriumcarbonaat 80 gram
Natriumcarbonaat 80 gram
Xyleen 100ml
Xyleen 100ml
Styreen 300ml
Styreen 300ml
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Aluminiumhydroxide 100gr
Aluminiumhydroxide 100gr
Borax Decahydraat 100gr
Borax Decahydraat 100gr
Butylglycol 100ml
Butylglycol 100ml
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
n-Propanol 1000ml
n-Propanol 1000ml
Demiwater 5L
Demiwater 5L
Horlogeglas 150mm
Horlogeglas 150mm
Zwavelzuur 15% 1000ml
Zwavelzuur 15% 1000ml
Isobutanol 100ml
Isobutanol 100ml
Propionzuur 80% 1000ml
Propionzuur 80% 1000ml
Methanol >99% 100ml
Methanol >99% 100ml
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Isopropylalcohol Sprayfles 1L