Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Isopropylalcohol (IPA)

Isopropylalcohol 100ml

  • Hoge zuiverheid >99.8%
  • Verpakt in donkere PET flesjes (plastic) met veiligheidssluiting 
  • 100ml

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €1.45 €1.75 0
Vanaf 12 stuks: €1.35 €1.63 12
Vanaf 64 stuks: €1.23 €1.49 64
Vanaf 256 stuks: €1.14 €1.38 256

Stuksprijs: €1.45 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 5 tot 14 werkdagenDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze brandbare vloeistof
Synoniemen:
2-hydroxypropaan, isopropanol, isopropyl alcohol, ipa
UN:
1219
IUPAC:
Isopropylalcohol
CAS Nr:
67-63-0
EEG Index:
200-661-7
Formule:
C3H7O
SMILES:
CC(O)C
Mol. Massa:
60.090
Dichtheid:
0.785
Smeltpunt:
-89.000 °C
Kookpunt:
82.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P262 - Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P403 - Op een goed geventileerde plaats bewaren

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 100ml
Netto Gewicht:
0.10 KG
Verzendunits:
0
HS Code:
29051220

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Methanol >99% 1 Liter
Methanol >99% 1 Liter
Waterstofperoxide 35% 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
n-Propanol 1000ml
n-Propanol 1000ml
Waterstofperoxide 3% 1L
Waterstofperoxide 3% 1L
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (poeder) 400gr
Actief Kool (poeder) 400gr
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Zoutzuur 10% 1 Liter
Zoutzuur 10% 1 Liter
Ammoniak 25% 1L
Ammoniak 25% 1L
Kookpuntbenzine 60-80 1L
Kookpuntbenzine 60-80 1L
Glycerol 1L
Glycerol 1L
Kaliumpermanganaat 1000gr
Kaliumpermanganaat 1000gr
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 100ml
Aceton >99% 100ml
Natriumchloride 5kg
Natriumchloride 5kg
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Stickerverwijderaar 100ml
Stickerverwijderaar 100ml