Naar categorie: Vloeistoffen

Isobutanol

Zuiverheid > 99%

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Isobutanol 20L Isobutanol 20L Op Aanvraag Op aanvraag
Isobutanol 100ml Isobutanol 100ml €1.88 €2.28 Bestellen
Isobutanol 1L Isobutanol 1L €7.60 €9.20 Bestellen
Isobutanol 4x 1L Isobutanol 4x 1L €24.75 €29.95 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze zoetig geurende vloeistof
Synoniemen:
Isobutanol
UN:
1212
IUPAC:
2-methylpropan-1-ol
CAS Nr:
78-83-1
EEG Index:
201-148-0
Formule:
C4H10O
Mol. Massa:
74.000
Dichtheid:
802.000
Smeltpunt:
-108.000 °C
Kookpunt:
107.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Bijtend Irriterend
H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN1212
ADR Klasse:
3
Verpakkingsgroep:
III
Punten:
3 per KG/L
HS Code:

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Methanol >99% 1 Liter
Methanol >99% 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
n-Propanol 1000ml
n-Propanol 1000ml
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Waterstofperoxide 35% 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Salpeterzuur 1L 53%
Salpeterzuur 1L 53%
Ijzerchloride 40% 5L
Ijzerchloride 40% 5L
Di-Ethylether 30ml
Di-Ethylether 30ml
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (poeder) 400gr
Actief Kool (poeder) 400gr
Knijpfles 250ml
Knijpfles 250ml
Fles PET Helder 1L
Fles PET Helder 1L
Natronloog 30% 1L
Natronloog 30% 1L
Zwavel Refined >99.5% 100gr
Zwavel Refined >99.5% 100gr
Kookpuntbenzine 65-95 1L
Kookpuntbenzine 65-95 1L