Vanwege het coronavirus hebben wij het enorm druk, stuur ons een email als u ons niet telefonisch kunt bereiken, bestellingen worden zo snel mogelijk verzonden
We zijn genoodzaakt orders van zorginstellingen met voorrang te behandelen, het kan daardoor langer duren voordat wij uw bestelling versturen.
Naar categorie: Hulpmiddelen

Glyfosaat 1000ml

Imex Glyfosaat 3 is toegestaan uitsluitend voor niet-professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in sierbeplanting en moestuin, gazons, open verhardingen (grind, schelpen etc.) en onverharde terreinen onder de op het etiket genoemde voorwaarde.

  • Toelatingsnummer: 15241N
  • Werkzame stof: Glyfosaat
  • Gehalte werkzame stof: 360gr/l
  • Aard: Met water mengbaar concentraat. Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
UN:
IUPAC:
Glyfosaat
CAS Nr:
EEG Index:
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Schadelijk voor de omgeving
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Aanvullende Gevareninformatie:

EUH401 - Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigd. Toegestaan is uitsluitend het niet-professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P391 - Gelekte of gemorste stof opruimen
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pallet
Netto Gewicht:
1.70 KG
Verzendunits:
1
HS Code: