Naar categorie: Zuren

Ijzerchloride (droog en oplossing)

ijzerchloride ijzer(III)chloride iron chloride ijzerchloride 40% oplossing ijzerchloride 40% oplossing IJzer(III)Chloride oplossing 40%

IJzer(III)chloride wordt toegepast in de rioolwaterzuivering en drinkwaterproductie. Het vormt met licht basisch water een neerslag van FeO(OH)-. Deze neerslag neemt in het water gesuspendeerd materiaal mee. Het wordt gebruikt voor het etsen van photogravure platen en cylinders in de drukkerij maar ook voor bijvoorbeeld printplaten. In de diergeneeskunde wordt het gebruikt om wildgroei van klauw te behandelen.       

LET OP: Het droge ijzerchloride dat wij verkopen is van zeer hoge zuiverheid en is derhalve een uiterst reactief zwart poeder. Dit poeder wordt geel bij contact met de lucht door opname van vocht en vorming van het hexahydraat. 


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Prijsstaffel Inclusief BTW
Ijzerchloride 98% (anhydrous) 1kg Ijzerchloride 98% (anhydrous) 1kg Op Aanvraag Op aanvraag
Ijzerchloride 98% (anhydrous) 100gr Ijzerchloride 98% (anhydrous) 100gr Op Aanvraag Op aanvraag
Ijzerchloride 46% 30kg Ijzerchloride 46% 30kg Op Aanvraag Op aanvraag
Ijzerchloride 40% 100ml Ìjzerchloride 40% 100ml €1.78 €2.15 7 Bestellen
Ijzerchloride 40% 1L Ijzerchloride 40% 1L €4.09 €4.95 6 Bestellen
Ijzerchloride 40% 5L Ijzerchloride 40% 5L €14.01 vanaf €11.53 per 36 €16.95 5 Bestellen
Ijzerchloride 40% 20L Ijzerchloride 40% 20L €27.23 vanaf €23.55 per 12 €32.95 14 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Bruinzwarte vloeistof, zwart poeder wanneer droog, geel-orange wanneer het vochtig wordt
Synoniemen:
Ijzerdichloride, Ferric chloride, eisenchlorid, chlorure de fer
UN:
2582
IUPAC:
ijzer(III)chloride
CAS Nr:
7705-08-0
EEG Index:
231-729-4
Formule:
FeCl3
SMILES:
Cl[Fe](Cl)Cl
Mol. Massa:
126.750
Dichtheid:
1.430
Smeltpunt:
677.000 °C
Kookpunt:
1023.000 °C
Kleur:
Bruinzwarte tot geel

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
ADR: IJZER(III)CHLORIDE, OPLOSSING, 8, III, (E)
H302 - Schadelijk bij inslikken
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN2582 IJZER(III)CHLORIDE, OPLOSSING, 8, III, (E)
ADR Klasse:
8
Verpakkingsgroep:
III
Punten:
1 per KG/L
HS Code:
28273990

Vaak samen besteld:

Demiwater 1L
Demiwater 1L
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Natriumhydroxide 140gr
Natriumhydroxide 140gr
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Aceton >99% 100ml
Aceton >99% 100ml
Magnesium Lint 25 gram
Magnesium Lint 25 gram
Zwavelzuur 15% 1000ml
Zwavelzuur 15% 1000ml
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Bekerglas Simax hoog 1000ml
10ml Meetpipet AS
10ml Meetpipet AS
20ml Meetpipet AS
20ml Meetpipet AS
Bekerglas Simax hoog 100ml
Bekerglas Simax hoog 100ml
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Microlepelspatel INOX 250mm
Microlepelspatel INOX 250mm
Microlepelspatel INOX 185mm
Microlepelspatel INOX 185mm
Keramisch bootje 88mm
Keramisch bootje 88mm
Natriumcarbonaat 800gram
Natriumcarbonaat 800gram
Bekerglas Simax laag 1000ml
Bekerglas Simax laag 1000ml
KP Oplossing 1:10 1000ml
KP Oplossing 1:10 1000ml