Naar categorie: Zuren

Ijzerchloride (droog en oplossing)

ijzerchloride ijzer(III)chloride iron chloride ijzerchloride 40% oplossing ijzerchloride 40% oplossing IJzer(III)Chloride oplossing 40%

IJzer(III)chloride wordt toegepast in de rioolwaterzuivering en drinkwaterproductie. Het vormt met licht basisch water een neerslag van FeO(OH)-. Deze neerslag neemt in het water gesuspendeerd materiaal mee. Het wordt gebruikt voor het etsen van photogravure platen en cylinders in de drukkerij maar ook voor bijvoorbeeld printplaten. In de diergeneeskunde wordt het gebruikt om wildgroei van klauw te behandelen.       

LET OP: Het droge ijzerchloride dat wij verkopen is van zeer hoge zuiverheid en is derhalve een uiterst reactief zwart poeder. Dit poeder wordt geel bij contact met de lucht door opname van vocht en vorming van het hexahydraat. 


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Prijsstaffel Inclusief BTW
Ijzerchloride 98% (anhydrous) 1kg Ijzerchloride 98% (anhydrous) 1kg Op Aanvraag Op aanvraag
Ijzerchloride 98% (anhydrous) 100gr Ijzerchloride 98% (anhydrous) 100gr Op Aanvraag Op aanvraag
Ijzerchloride 46% 30kg Ijzerchloride 46% 30kg Op Aanvraag Op aanvraag
Ijzerchloride 40% 100ml Ìjzerchloride 40% 100ml €1.78 €2.15 3 Bestellen
Ijzerchloride 40% 1L Ijzerchloride 40% 1L €4.09 €4.95 36 Bestellen
Ijzerchloride 40% 5L Ijzerchloride 40% 5L €14.01 vanaf €11.53 per 36 €16.95 11 Bestellen
Ijzerchloride 40% 20L Ijzerchloride 40% 20L €27.23 vanaf €23.55 per 12 €32.95 16 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Bruinzwarte vloeistof, zwart poeder wanneer droog, geel-orange wanneer het vochtig wordt
Synoniemen:
Ijzerdichloride, Ferric chloride, eisenchlorid, chlorure de fer
UN:
2582
IUPAC:
ijzer(III)chloride
CAS Nr:
7705-08-0
EEG Index:
231-729-4
Formule:
FeCl3
SMILES:
Cl[Fe](Cl)Cl
Mol. Massa:
126.750
Dichtheid:
1.430
Smeltpunt:
677.000 °C
Kookpunt:
1023.000 °C
Kleur:
Bruinzwarte tot geel

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
ADR: IJZER(III)CHLORIDE, OPLOSSING, 8, III, (E)
H302 - Schadelijk bij inslikken
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN2582 IJZER(III)CHLORIDE, OPLOSSING, 8, III, (E)
ADR Klasse:
8
Verpakkingsgroep:
III
Punten:
1 per KG/L
HS Code:
28273990

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Reageerbuis 20x180mm borosilicaat
Reageerbuis 20x180mm borosilicaat
Stop rood rubber 17-22mm
Stop rood rubber 17-22mm
3ml Plastic Pipette x10
3ml Plastic Pipette x10
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 140gr
Natriumhydroxide 140gr
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Dichloormethaan >99% 300ml
Dichloormethaan >99% 300ml
Natriumsilicaat 37% - Glaswater 1L
Natriumsilicaat 37% - Glaswater 1L
Keramisch getipt pincet 10x125mm gebogen
Keramisch getipt pincet 10x125mm gebogen
Microlepelspatel INOX 250mm
Microlepelspatel INOX 250mm
Zoutzuur 30% 100ml
Zoutzuur 30% 100ml
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Kaliumhydroxide 30% 1L
Kaliumhydroxide 30% 1L
Glycerol 1L
Glycerol 1L
Calciumoxide 200gr
Calciumoxide 200gr
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Tolueen >99% 100ml
Tolueen >99% 100ml
Kaliumjodide 20gr
Kaliumjodide 20gr