Naar categorie: Zuren

Ijzerchloride (droog en oplossing)

ijzerchloride ijzer(III)chloride iron chloride ijzerchloride 40% oplossing ijzerchloride 40% oplossing IJzer(III)Chloride oplossing 40%

IJzer(III)chloride wordt toegepast in de rioolwaterzuivering en drinkwaterproductie. Het vormt met licht basisch water een neerslag van FeO(OH)-. Deze neerslag neemt in het water gesuspendeerd materiaal mee. Het wordt gebruikt voor het etsen van photogravure platen en cylinders in de drukkerij maar ook voor bijvoorbeeld printplaten. In de diergeneeskunde wordt het gebruikt om wildgroei van klauw te behandelen.       

LET OP: Het droge ijzerchloride dat wij verkopen is van zeer hoge zuiverheid en is derhalve een uiterst reactief zwart poeder. Dit poeder wordt geel bij contact met de lucht door opname van vocht en vorming van het hexahydraat. 


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Ex. BTW Incl. BTW
Ijzerchloride 40% 100ml Ìjzerchloride 40% 100ml €1.78 €2.15 Bestellen
Ijzerchloride 40% 1L Ijzerchloride 40% 1L €4.09 €4.95 14 Bestellen
Ijzerchloride 98% (anhydrous) 100gr Ijzerchloride 98% (anhydrous) 100gr €5.17 €6.25 Bestellen
Ijzerchloride 40% 5L Ijzerchloride 40% 5L €12.36 €14.95 6 Bestellen
Ijzerchloride 40% 20L Ijzerchloride 40% 20L €24.75 €29.95 16 Bestellen
Ijzerchloride 98% (anhydrous) 1kg Ijzerchloride 98% (anhydrous) 1kg €30.91 €37.40 10 Bestellen
Ijzerchloride 46% 30kg Ijzerchloride 46% 30kg €54.96 €66.50 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Bruinzwarte vloeistof, zwart poeder wanneer droog, geel-orange wanneer het vochtig wordt
Synoniemen:
Ijzerdichloride, Ferric chloride, eisenchlorid, chlorure de fer
UN:
2582
IUPAC:
ijzer(III)chloride
CAS Nr:
7705-08-0
EEG Index:
231-729-4
Formule:
FeCl3
SMILES:
Cl[Fe](Cl)Cl
Mol. Massa:
126.750
Dichtheid:
1.430
Smeltpunt:
677.000 °C
Kookpunt:
1023.000 °C
Kleur:
Bruinzwarte tot geel

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
ADR: IJZER(III)CHLORIDE, OPLOSSING, 8, III, (E)
H302 - Schadelijk bij inslikken
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN2582 IJZER(III)CHLORIDE, OPLOSSING, 8, III, (E)
ADR Klasse:
8
Verpakkingsgroep:
III
Punten:
1 per KG/L
HS Code:
28273990;


Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter

Isopropylalcohol 1 Liter

Aceton >99% 1 Liter

Aceton >99% 1 Liter

Natriumhydroxide 1000gr

Natriumhydroxide 1000gr

Fles HDPE 1L

Fles HDPE 1L

Petrischaal 100x15mm kalkglas

Petrischaal 100x15mm kalkglas

Bürkle tray, PP wit, 130x180mm, 0.5L

Bürkle tray, PP wit, 130x180mm, 0.5L