Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.

Naar categorie: Zuren

Ijzerchloride (droog en oplossing)

ijzerchloride ijzer(III)chloride iron chloride ijzerchloride 40% oplossing ijzerchloride 40% oplossing IJzer(III)Chloride oplossing 40%

IJzer(III)chloride wordt toegepast in de rioolwaterzuivering en drinkwaterproductie. Het vormt met licht basisch water een neerslag van FeO(OH)-. Deze neerslag neemt in het water gesuspendeerd materiaal mee. Het wordt gebruikt voor het etsen van photogravure platen en cylinders in de drukkerij maar ook voor bijvoorbeeld printplaten. In de diergeneeskunde wordt het gebruikt om wildgroei van klauw te behandelen.       

LET OP: Het droge ijzerchloride dat wij verkopen is van zeer hoge zuiverheid en is derhalve een uiterst reactief zwart poeder. Dit poeder wordt geel bij contact met de lucht door opname van vocht en vorming van het hexahydraat. 


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Prijsstaffel Inclusief BTW
Ijzerchloride 98% (anhydrous) 1kg Ijzerchloride 98% (anhydrous) 1kg Op Aanvraag Op aanvraag
Ijzerchloride 98% (anhydrous) 100gr Ijzerchloride 98% (anhydrous) 100gr Op Aanvraag Op aanvraag
Ijzerchloride 46% 30kg Ijzerchloride 46% 30kg Op Aanvraag Op aanvraag
Ijzerchloride 40% 100ml Ìjzerchloride 40% 100ml €1.78 €2.15 2 Bestellen
Ijzerchloride 40% 1L Ijzerchloride 40% 1L €4.09 €4.95 Bestellen
Ijzerchloride 40% 5L Ijzerchloride 40% 5L €14.01 vanaf €11.53 per 36 €16.95 Bestellen
Ijzerchloride 40% 20L Ijzerchloride 40% 20L €27.23 vanaf €23.55 per 12 €32.95 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Bruinzwarte vloeistof, zwart poeder wanneer droog, geel-orange wanneer het vochtig wordt
Synoniemen:
Ijzerdichloride, Ferric chloride, eisenchlorid, chlorure de fer
UN:
2582
IUPAC:
ijzer(III)chloride
CAS Nr:
7705-08-0
EEG Index:
231-729-4
Formule:
FeCl3
SMILES:
Cl[Fe](Cl)Cl
Mol. Massa:
126.750
Dichtheid:
1.430
Smeltpunt:
677.000 °C
Kookpunt:
1023.000 °C
Kleur:
Bruinzwarte tot geel

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
ADR: IJZER(III)CHLORIDE, OPLOSSING, 8, III, (E)
H302 - Schadelijk bij inslikken
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN2582 IJZER(III)CHLORIDE, OPLOSSING, 8, III, (E)
ADR Klasse:
8
Verpakkingsgroep:
III
Punten:
1 per KG/L
HS Code:
28273990

Vaak samen besteld:

Demiwater 1L
Demiwater 1L
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Zoutzuur 29% 1 Liter
Zoutzuur 29% 1 Liter
Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 1180ml
Aceton >99% 100ml
Aceton >99% 100ml
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Zoutzuur 29% 5L (ADR)
Zoutzuur 29% 5L (ADR)
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zinkchloride 1Kg
Zinkchloride 1Kg
Magnesium Lint 25 gram
Magnesium Lint 25 gram
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Bekerglas Simax hoog 1000ml
10ml Meetpipet AS
10ml Meetpipet AS
20ml Meetpipet AS
20ml Meetpipet AS
Fosforzuur 59% 1L
Fosforzuur 59% 1L
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Fosforzuur 75% 100ml
Fosforzuur 75% 100ml
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 100gr
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 100gr
Actief Kool (poeder) 400gr
Actief Kool (poeder) 400gr
Zwavelzuur 15% 1000ml
Zwavelzuur 15% 1000ml