Voor het eerst sinds 2014 gaan wij een weekje op vakantie tussen 27 en 31 december, we zijn dan telefonisch gesloten en uw bestelling wordt direct na onze vrije dagen verstuurd.

Naar categorie: Zuren Naar product: Azijnzuur

Glaciaal Azijnzuur Ph.

Zuiver watervrij azijnzuur wordt ook wel ijsazijn genoemd, en is een kleurloze vloeistof die bij temperatuur lager dan 17 °C stolt tot heldere kleurloze kristallen (vandaar de naam ijsazijn). Indien ijsazijn in een (trillingvrije) koelkast wordt geplaatst, kan het tot beneden het stolpunt worden gekoeld terwijl het toch een vloeistof blijft. Het is dan een onderkoelde vloeistof geworden, en een geringe fysieke verstoring doet de vloeistof dan direct stollen.

  • Zuiverheid: 100% 
  •  Kwaliteit: Farmaceutisch - Extra Pure (acros organics)

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Glaciaal Azijnzuur 30Kg Glaciaal Azijnzuur 30Kg Op Aanvraag Op aanvraag
Glaciaal Azijnzuur 12x 1L Glaciaal Azijnzuur 12x 1L Op Aanvraag Op aanvraag
Glaciaal Azijnzuur 300ml Glaciaal Azijnzuur 300ml €7.40 €8.95 9 Bestellen
Glaciaal Azijnzuur 1L Glaciaal Azijnzuur 1 Liter €20.62 €24.95 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof met een stekende geur
Synoniemen:
Ethaanzuur, acetic acid, ijsazijn,methaancarbonzuur, azijnzuur
UN:
2790
IUPAC:
Ethaanzuur
CAS Nr:
64-19-7
EEG Index:
200-580-7
Formule:
CH3COOH
SMILES:
CC(=O)O
Mol. Massa:
60.052
Dichtheid:
104.920
Smeltpunt:
16.600 °C
Kookpunt:
117.900 °C
Kleur:
kleurloos

Gevarenaanduidingen

Bijtend Brandbaar
ADR: IJSAZIJN, 8 (3), II, (D/E)
Opslag: In een afgesloten glazen fles in een goed geventileerde ruimte. Reageert heftig met basen

H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uiterst voorzichtig behandelen, gebruik makend van zuurbestendige handschoenen en een gezichtsmasker.

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN2790 IJSAZIJN, 8 (3), II, (D/E)
ADR Klasse:
8 + 3
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
3 per KG/L
HS Code:
29152100

Vaak samen besteld:

Schep wit HDPE, inhoud 150 ml
Schep wit HDPE, inhoud 150 ml
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Kaliumnitraat 5000 gram
Kaliumnitraat 5000 gram
Tolueen >99% 300ml
Tolueen >99% 300ml
Natriumbicarbonaat 5Kg
Natriumbicarbonaat 5Kg
Natriumchloride 5kg
Natriumchloride 5kg
Urea 880gr
Urea 880gr
Fenolftaleïne 100ml sprayfles
Fenolftaleïne 100ml sprayfles