Naar categorie: Zuren Naar product: Glaciaal Azijnzuur Ph.

Glaciaal Azijnzuur 1 Liter

1000ml glaciaal azijnzuur verpakt in een HDPE fles met kindveilige sluiting.

  • Zuiverheid 100%
  • Kwaliteit: Farmaceutisch - Extra PureBestellen


Stuksprijs: €20.62 (ex btw)
Bestellen

3 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof met een stekende geur
Synoniemen:
Ethaanzuur, acetic acid, ijsazijn,methaancarbonzuur, azijnzuur
UN:
2790
IUPAC:
Ethaanzuur
CAS Nr:
64-19-7
EEG Index:
200-580-7
Formule:
CH3COOH
SMILES:
CC(=O)O
Mol. Massa:
60.052
Dichtheid:
104.920
Smeltpunt:
16.600 °C
Kookpunt:
117.900 °C
Kleur:
kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Bijtend
Opslag: In een afgesloten glazen fles in een goed geventileerde ruimte. Reageert heftig met basen

H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uiterst voorzichtig behandelen, gebruik makend van zuurbestendige handschoenen en een gezichtsmasker.

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
1.30 KG
Verzendunits:
2
HS Code:
29152100

Vaak samen besteld:

Demiwater 1L
Demiwater 1L
Fles PET Helder 1L
Fles PET Helder 1L
Heptaan 1L
Heptaan 1L
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Chroom 20gr
Chroom 20gr
Diamant (industrieel) 1gr
Diamant (industrieel) 1gr
Ytterbium 10gr
Ytterbium 10gr
Salpeterzuur 1L 3%
Salpeterzuur 1L 3%
Zwavelzuur 15% 1000ml
Zwavelzuur 15% 1000ml