Wegens omstandigheden zijn wij tijdelijk gesloten.
Uw Winkelwagen bevat 733 items

Naar categorie: Zuren Naar product: Glaciaal Azijnzuur Ph.

Glaciaal Azijnzuur 1 Liter

1000ml glaciaal azijnzuur verpakt in een HDPE fles met kindveilige sluiting.

  • Zuiverheid 100%
  • Kwaliteit: Farmaceutisch - Extra PureBestellen


Stuksprijs: €20.62 (ex btw)
In winkelwagen: €20.62 (€24.95 inc. btw)

Niet voorradig, levertijd 3 tot 8 werkdagenDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof met een stekende geur
Synoniemen:
Ethaanzuur, acetic acid, ijsazijn,methaancarbonzuur, azijnzuur
UN:
2790
IUPAC:
Ethaanzuur
CAS Nr:
64-19-7
EEG Index:
200-580-7
Formule:
CH3COOH
SMILES:
CC(=O)O
Mol. Massa:
60.052
Dichtheid:
104.920
Smeltpunt:
16.600 °C
Kookpunt:
117.900 °C
Kleur:
kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Bijtend
Opslag: In een afgesloten glazen fles in een goed geventileerde ruimte. Reageert heftig met basen

H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uiterst voorzichtig behandelen, gebruik makend van zuurbestendige handschoenen en een gezichtsmasker.

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
1.30 KG
Verzendunits:
2
HS Code:
29152100

Vaak samen besteld:

Demiwater 1L
Demiwater 1L
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Propyleenglycol 1000ml
Propyleenglycol 1000ml
IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat 100gr
IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat 100gr
Fosforzuur 75% 1L
Fosforzuur 75% 1L
Ammoniumchloride p.a. >99.7% 100gr
Ammoniumchloride p.a. >99.7% 100gr