Naar categorie: Metalen

Gallium

Zuiverheid hoger dan 99.99%, verpakt in een plastic potje.

   

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Gallium 20gr Gallium 20gr €12.36 €14.95 Bestellen
Gallium 100gr Gallium 100gr €52.85 €63.95 Bestellen
Gallium Oxide 1kg 4N Gallium Oxide 1kg 4N €577.69 €699.00 Bestellen
Gallium Oxide 1kg 5N Gallium Oxide 1kg 5N €660.33 €799.00 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Zilverkleurig zacht metaal
Synoniemen:
UN:
IUPAC:
Gallium
CAS Nr:
EEG Index:
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Zilver

Gevarenaanduidingen

Bijtend
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P234 - Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:

Vaak samen besteld:

Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Zinken Plaatje 100x100x0.5mm
Zinken Plaatje 100x100x0.5mm
Nitril Paars S (6 stuks)
Nitril Paars S (6 stuks)
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter
Reageerbuis 20x180mm borosilicaat
Reageerbuis 20x180mm borosilicaat
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Kaliumjodide 100gr
Kaliumjodide 100gr
Luminol 1 gram
Luminol 1 gram
Zwavel Refined >99.5% 100gr
Zwavel Refined >99.5% 100gr
Magnesium Lint 25 gram
Magnesium Lint 25 gram
Tin brokken 100gr
Tin brokken 100gr
Methyleen Blauw 5gr
Methyleen Blauw 5gr
Kaliumferricyanide 100gr
Kaliumferricyanide 100gr
Bismuth brokken 100gr
Bismuth brokken 100gr
Natriumthiosulfaat 100gr
Natriumthiosulfaat 100gr
Degelijke overzet veiligheidsbril
Degelijke overzet veiligheidsbril
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Natriumhydroxide 500 gram
Natriumhydroxide 500 gram
Oxaalzuur 1000gr
Oxaalzuur 1000gr
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Bekerglas Simax hoog 100ml
Bekerglas Simax hoog 100ml
Magnesium Draaisel 50gr
Magnesium Draaisel 50gr
Stickerverwijderaar 100ml
Stickerverwijderaar 100ml
Schoonmaakazijn 1L
Schoonmaakazijn 1L