Naar categorie: Zuren Naar product: Fosforzuur

Fosforzuur 75% 1L

1 Liter

Verpakt in een stevige HDPE fles met kindveilige sluiting en weervast etiket.

       


Bestellen


Stuksprijs: €7.77 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 3 tot 8 werkdagenDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte vaste stof wanneer puur, heldere vloeistof in oplossing
Synoniemen:
orthofosforzuur, triwaterstoffosfaat
UN:
1805
IUPAC:
Fosforzuur
CAS Nr:
7664-38-2
EEG Index:
231-633-2
Formule:
H3PO4
SMILES:
OP(O)(=O)O
Mol. Massa:
97.995
Dichtheid:
2.030
Smeltpunt:
42.350 °C
Kookpunt:
213.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Dampen niet inademen, contact vermijden

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
1.70 KG
Verzendunits:
2
HS Code:
28092000

Vaak samen besteld:

Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Dichloormethaan >99% 300ml
Dichloormethaan >99% 300ml
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter
Borax Decahydraat 100gr
Borax Decahydraat 100gr
Natriumbicarbonaat 25Kg
Natriumbicarbonaat 25Kg
Oxaalzuur 25Kg
Oxaalzuur 25Kg
Fosforzuur 59% 1L
Fosforzuur 59% 1L
Salpeterzuur 1L 53%
Salpeterzuur 1L 53%
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Azijnzuur 80% 1L
Azijnzuur 80% 1L
Knijpfles 250ml
Knijpfles 250ml
Ammonia 1L
Ammonia 1L
Kippenmest korrel 25kg
Kippenmest korrel 25kg
Natriumpercarbonaat 25kg
Natriumpercarbonaat 25kg
Citroenzuur Monohydraat 25Kg
Citroenzuur Monohydraat 25Kg
Zwavel Refined >99.5% 100gr
Zwavel Refined >99.5% 100gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
Kookpuntbenzine 60-80 1L
Kookpuntbenzine 60-80 1L
Kookpuntbenzine 100-140 1L
Kookpuntbenzine 100-140 1L
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Petrischaal 100x15mm kalkglas